O Rondelu rozhodne zastupitelstvo v červnu. Místo kruháče má být normální křižovatka

Zastupitelé města Plzně budou na svém příštím zasedání rozhodovat o budoucnosti křižovatky zvané Rondel v  městské čtvrti Roudná. Důvodem je špatný technický stav mostů, jež jsou její součástí, i potřeba zlepšit obslužnost lokality, ve které se nyní staví řada nových domů. Navržená varianta počítá s  tím, že současný kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici nahradí úrovňová křižovatka. Pokud návrh projde, s  úpravami se začne po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, tedy za zhruba čtyři roky.

„Vzhledem k  postupně se zhoršujícímu stavu mostů je již delší dobu zřejmé, že je zapotřebí tuto křižovatku upravit. Současně se tím pro město Plzeň naskytla jedinečná šance fakticky propojit centrum města se Severním Předměstím, které jsou v  současné podobě odděleny právě Rondelem. Hledala se tedy podoba tohoto území, která bude pro město Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), a zejména pro obyvatele Plzně, kteří tímto místem denně projíždějí, nejvhodnější. Takovéto řešení se nám díky úzké spolupráci se všemi dotčenými stranami podařilo najít. Nyní jej na nejbližším jednání zastupitelstva předložíme k  projednání vedení města,“ uvedl Pavel Šindelář, technický náměstek primátora města Plzně.

„K  potřebě řešit budoucnost Rondelu vedlo hned několik důvodů. Kromě špatného technického stavu mostů, které je zapotřebí buď znovu postavit, nebo nahradit zcela jiným dopravním řešením, je nutné zajistit lepší dopravní obslužnost nové městské čtvrti, která zde v  souladu s Územním plánem města Plzně již začíná vznikat,“ popsal náměstek primátora města Plzně pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule. V  současném stavu se zde také nachází více než kilometrový úsek tramvajové trati bez zastávky, kterou je potřeba doplnit jak pro stávající obyvatele přilehlé oblasti, tak pro návštěvníky blízkého obchodního centra a rovněž pro budoucí zástavbu. Při hledání toho nejlepšího řešení, které vznikalo v  koordinaci městských složek se zástupci ŘSD a  zpracovatelem studie společností Woring s. r. o., bylo zvažováno několik variant.

Jako nejvhodnější se ukázalo pokračovat v  projednávání úrovňové komunikace se třemi dopravními pruhy v  obou směrech. Některé pruhy budou sloužit pro automobily a některé budou vyhrazeny pouze pro MHD. Tramvajová trať je v návrhu vedená středem této komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se  stromy. Dopravu řídí tři světelné křižovatky, které zajistí plynulost dopravy ve všech směrech. Podél komunikace jsou navrženy cyklostezky a chodníky pro pěší, které jsou od silnice i  mezi sebou opět odděleny alejemi stromů.

„Mimo řešení dopravní situace a nahrazení mostů, které jsou ve špatném stavu, nám nové řešení nabízí také možnost vytvořit pro nově vznikající obytnou čtvrť nové náměstí s kvalitně upraveným pobytovým prostorem. Náměstí využijeme pro umístění hodnotné zeleně, která prostor zpříjemní a  zlepší jeho klimatické podmínky. Ve veřejných prostranstvích navrhneme opatření pro smysluplné hospodaření s  dešťovou vodou,“ doplnil architekt Jaroslav Holler z  Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

„Zásahy do stávajícího stavu křižovatky bude možné provádět nejdříve v  roce 2023 po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, který této lokalitě výrazně dopravně odlehčí. Zároveň však nelze stavbu zbytečně odkládat vzhledem ke stavu mostů. Vybraná varianta naplňuje představy všech zúčastněných složek na řešení tohoto území,“ vysvětlil Zdeněk Kuťák, z  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Plzeň.
Na vybranou variantu úrovňové křižovatky, která nahradí současný kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici byla provedena simulace zatížení silničního provozu, která počítala jak s poklesem dopravy po zprovoznění dvou částí městského okruhu, tak i s  přirozeným nárůstem automobilové dopravy v  nejbližších letech. Tato simulace potvrdila, že navržené řešení je kapacitně dostatečné a zajistí plynulý a bezpečný průjezd automobilů i vozů MHD.

Vybraná varianta bude 17. června 2019 přednesena zastupitelům města Plzně a 26. června od 17.00 proběhne prezentace návrhu pro veřejnost ve Sněmovním sále na plzeňské radnici. (tz)

Vizualizace Město Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. Jitka Mainzerová napsal:

    S navrhovaným řešením souhlasím, průjezd bude přehlednější a snad i rychlejší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *