Nový systém svozu odpadu zajistí od září společnost Čistá Plzeň

V České republice je vyprodukováno ročně 3,2 milionu tun komunálního odpadu, z toho v Plzeňském kraji jde o 240 tisíc tun. V samotné Plzni se 170 tisíci obyvateli množství odpadu činí přibližně 35 tisíc tun.

Až dosud probíhal svoz komunálního odpadu na území města Plzně poněkud živelně, když si majitelé či správci domů a případné další subjekty sjednávali svoz komunálního odpadu individuálně s jednotlivými svozovými společnostmi.

Zodpovědnost za svoz, likvidaci, uložení či využití komunálního odpadu nese však ze zákona i morálně obec, v našem případě tedy město Plzeň, které se snažilo zavést jednotný systém svozu ve spolupráci s dosavadními privátními svozovými firmami. Vzhledem k nekonečným obstrukcím během tohoto procesu nakonec Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo, že zajistí svoz odpadu vlastními silami.

Úkolem pověřilo městskou společnost Plzeňské komunální služby, s.r.o., která se v průběhu přípravy celého systému přejmenovala na Čistá Plzeň, s.r.o. Ta nový systém svozu zahájí 1. září 2015. Předpokládá se, že společnost Čistá Plzeň bude mít 80 zaměstnanců a bude disponovat 13 svozovými vozidly různých kategorií.

Od 1. června 2015 bude zahájen proces registrace jednotlivých majitelů objektů, jejich správců, případně dalších subjektů, které mají na starost problematiku odpadů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že většiny obyvatel města se změna v systému svozu komunálního odpadu nijak nedotkne, protože za ně jedná jejich SVJ (společenství vlastníků jednotek), správce objektu, případně jeho majitel.

Všechny, kteří by se měli do nového systému svozu komunálního odpadu zaregistrovat, osloví v předstihu Magistrát města Plzně dopisem. V něm naleznou potřebné informace, pokyny i registrační formulář. Informace o činnosti Čisté Plzně, s.r.o. lze už nyní najít na stránkách www.cistaplzen.cz.

Podle ředitele společnosti Čistá Plzeň Tomáše Ženatého by měl nový systém přinést lidem zlevnění. Až tisícikorunu ročně ušetří od letošního září za vyvážení komunálního odpadu obyvatelé rodinných domů, také lidé žijící v bytových domech budou platit méně, a to až o několik stovek korun. „Například dosud majitel rodinného domu, pokud používá popelnici na 120 litrů a nechá ji vyvážet jednou za čtrnáct dnů, zaplatí za rok zhruba od patnácti do sedmnácti set korun. Nově městu však za to samé zaplatí jen 732 korun,“ vyčíslil Tomáš Ženatý.

„Do povinností města  a jeho vedení spadá mimo jiné i starost o zajištění kvalitní vody, funkční a efektivní dopravy, bezpečnosti ve městě a samozřejmě i  zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu. Nefunkčnost systému v této oblasti jsme měli možnost sledovat v roce 2010 v italské Neapoli, důsledky takového selhání mohou být nedozírné,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

Ten je podle svých slov rád, že se podařilo městu spolu se zainteresovanými subjekty uvést v život společnost, jejíž zodpovědností bude péče o čisté město. „K tomu nás zavázalo zastupitelstvo v minulém funkčním období. Plzeň je dnes Evropským hlavním městem kultury, je známá i jako průmyslové město a bylo by hezké, kdyby se o ní psalo také jako o jednom z nejčistších měst u nás,“ dodal Martin Zrzavecký.

„Do letošního roku byl svoz odpadu v Plzni zajišťován prostřednictvím soukromých firem, a to bez přesných pravidel určených městem Plzeň. Tato praxe vykazovala mnohé nedostatky, ať již to bylo komplikováno termíny svozu nebo zajištěním pořádku a čistoty. Nějakým způsobem se zkrátka člověk ale i firma stará o ‚své‘ a jinak o ‚svěřené‘. Z těchto důvodů jsme přistoupili k rozšíření činnosti Plzeňských komunálních služeb, dnes pod názvem Čistá Plzeň, právě o svoz odpadu,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Cílem je zajistit čistotu, efektivitu a obyvatelům města poskytnout co nejkvalitnější službu s co nejmenšími náklady k jejich maximální spokojenosti.

Podle Pavla Šindeláře se spuštěním projektu naplní i slib občanům, že poplatky za svoz odpadu nevzrostou, ale naopak vyjdou jen na polovinu dosavadních nákladů.    (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *