Nová technologie zachytí nádor přesněji. Urologická klinika začala používat nový moderní přístroj

Odborníci Urologické kliniky FN Plzeň začali používat dlouho očekávaný přístroj, který je díky svému unikátnímu softwaru schopen tzv. fúze (spojení) obrazu již provedeného vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) prostaty a aktuálně probíhajícího ultrazvukového vyšetření prostaty a provést cílenou biopsii ložisek prostaty podezřelých na magnetické rezonanci z nádoru.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek dodává: “Troufám si říci, že tento přístroj je určitou revolucí v diagnostice rakoviny prostaty, představuje velký pokrok. Karcinom prostaty je u nás nejčastějším onkologickým onemocněním a pokud se nádor objeví včas, naděje pacienta na úplné vyléčení je velmi dobrá. Patříme mezi první tři  pracoviště v ČR, která moderní technologii v diagnostice rakoviny prostaty v současnosti zavádí. Pořizovací náklady byly ve výši 1,5 milionu korun.“

Na obrázku je přístroj, který provádí softwarovou fúzi (spojení) transrektální ultrasonografie (na obrazovce vlevo) a magnetické rezonance (na obrazovce vpravo). Dále je viditelná  nakonturovaná prostata (červená linie) a podezřelé ložisko z karcinomu (modrá linie).

Dosud nedílnou součástí přesného diagnostického postupu při vyšetření prostaty byla tzv. necílená punkční biopsie prostaty, která byla prováděna na základě zvýšené hodnoty prostatického specifického antigenu (PSA) a či při abnormálním nálezu pohmatového vyšetření prostaty přes konečník. Při výkonu se zasune do konečníku tenká ultrazvuková sonda, která zobrazuje prostatu a umožňuje přesně zamířit místo odběru. Automatickou punkční jehlou se odebere přes konečník z obou stran prostaty vějířovitě několik vzorků.

Novou technologii popisuje prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., přednosta urologické kliniky. „Díky vedení nemocnice a finanční podpoře sponzorů se podařilo zakoupit přístroj se systémem BiopSee2.  Pacientovi je nejprve provedena MRI prostaty, při které radiolog prostatu vyšetří a následně na jednotlivých snímcích označí ložiska podezřelá z nádoru. Tyto snímky jsou nahrány do ultrazvukového přístroje, vyšetřující urolog vidí označená ložiska na aktuálním zobrazení v ultrazvuku a při biopsii prostaty odebírá vzorky tkáně přednostně z těchto podezřelých ložisek. Nejzásadnějším přínosem této metody je přesnější záchyt nádoru prostaty, dále se snižuje počet potřebných vpichů do prostaty a tím je i snížená bolestivost celého zákroku.“

Výkon se provádí v rámci jednodenní chirurgie za hospitalizace, postupně by se měl stát rutinním i v ambulantním provozu a díky premedikaci je pacienty velice dobře  tolerován. Jelikož se jedná o cílené vyšetření, je počet bioptických vzorků zhruba poloviční, než při klasické biopsii. Neopomenutelnou výhodou fúzování obrazů je možnost převodu záznamů MRI, které byly vyhotoveny v jiném nemocničním zařízení než ve FN Plzeň.

Dle posledních studií tato nová technologie cílené biopsie prostaty zvyšuje pravděpodobnost časného nálezu a to zejména agresivnějších typů nádorů prostaty, což zlepšuje diagnostiku a tím i možnosti následné léčby.

Gabriela Levorová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *