Nesoudíme. Pomáháme. Projekt poslouží ženám, které neplánovaně otěhotněly

Město Plzeň se připojilo k projektu Hnutí pro život České Republiky s názvem Nesoudíme. Pomáháme. Ten je určen především ženám, jež se neplánovaným otěhotněním ocitly v obtížné životní situaci a jsou okolím či okolnostmi nuceny k potratu. Ve většině případů by přesto rády dítě donosily a postaraly se o něj. Odborná pomoc je realizována prostřednictvím Linky pomoci 800 108 000, jen vloni takto linka poskytla bezplatnou pomoc zhruba čtyřem stovkám žen.

„Naše město má vypracovanou řadu sociálních programů zaměřených na ohrožené skupiny, jako jsou například matky samoživitelky, senioři, zdravotně handicapovaní lidé a další. Proto podporuje i tento projekt Nesoudíme. Pomáháme, neboť jeho klientky se ocitají rovněž v situaci, kdy potřebují pomoc,“ uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký

Podle organizátorů projektu se na Linku pomoci často obracejí ženy v okamžiku, kdy jsou okolím či okolnostmi tlačeny k potratu, nebo již potrat podstoupily, svého rozhodnutí zpětně litují, a ptají se, proč jim nebylo včas nabídnuto jiné řešení, trpí tedy takzvanou posttraumatickou stresovou poruchou (PAS).

„Listina základních práv a svobod, která je již 25 let součástí ústavního pořádku České republiky, ve svém 6. článku uvádí jednoznačně, že lidský život je hoden ochrany již před narozením. Právě proto mají stát, kraje, obce i města vytvářet takové prostředí, aby počaté děti měly naději na život. Proto se město Plzeň i já osobně připojujeme k podpoře projektu Nesoudíme. Pomáháme,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík. Podle něj každé narozené dítě mění populační vývoj k lepšímu. „Současné demografické změny, kdy ve společnosti razantně ubývá dětí a zároveň dochází ke stárnutí staré populace, která se dožívá vyššího věku, vedou k disproporci v populačním vývoji. Do roku 2050 budou osmdesátiletí a starší lidé představovat významnou část seniorské populace v České republice, budou tvořit okolo 30 procent populace,“ doplnil.

„Myslím si, že tato iniciativa je velmi důležitá a prospěšná. Řada žen potřebuje vědět, co je čeká, když se rozhodnou tím či oním způsobem. A hlavně potřebují vědět, že mají na dosah pomocnou ruku,“ řekl podporovatel projektu Miloš Pešek, přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie Fakultní nemocnice Plzeň.

„Jsem velmi rád, že tato iniciativa vznikla. Je důležité, že nesoudíme, když se žena dostane do složité situace, ale naopak se snažíme pomoci,“ doplnil Zdeněk Novotný, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, který také projekt podporuje.

Projekt poskytuje krizovou intervenci, psychoterapii, osobní konzultace, analýzu výsledků prenatálních vyšetření, doprovázení těhotenstvím, sociálně právní poradenství, ubytování v prověřených rodinách, finanční a hmotnou výpomoc a další. Všechny služby jsou bezplatné. Provoz je hrazen pouze z darů drobných dárců. „Zároveň nabízíme pomoc lékařům, protože oni nemají prakticky žádný nástroj a ani čas řešit sociální situaci svých pacientek. Mohou jim v případě potřeby nabídnout letáček či přímo kontakt na naši Linku pomoci,“ vysvětlila vedoucí projektu Jaroslava Trajerová.

 Linka pomoci v roce 2016 poskytla bezplatnou pomoc přibližně čtyřem stovkám žen. Z údajů, které tyto ženy prozradily, vyplývá, že prokazatelně pod tlakem bylo v době těhotenství 25 procent z nich.  Více než 37 procent z celkového počtu se na Linku pomoci obrátilo, ale až po potratu, k němuž byly donuceny partnerem, zastrašováním v rodině, obavami z budoucnosti a ekonomické situace. Drtivá většina z nich uvedla, že by volily jinou cestu, kdyby jim byla včas nabídnuta.

Projekt v současné době podporuje více než 60 měst a obcí, přes 110 zdravotnických zařízeních a několik desítek významných osobností České republiky.  V červenci letošního roku se k podpoře iniciativy Nesoudíme. Pomáháme připojilo svou oficiální záštitou město Plzeň v čele s primátorem Martinem Zrzaveckým, náměstkem Petrem Náhlíkem a zastupitelem Stanislavem Šecem.

 

Jeden příběh za mnohé podobné:

Studentka, premiantka, odmaturovala s vyznamenáním, čekal ji nástup na vysněnou výtvarnou VŠ. Neplánovaně otěhotněla, partner nejásal, doma byli zoufalí. Vše se odehrávalo velmi rychle, žádanka o umělé přerušení těhotenství byla v kabelce a zbývalo pár hodin do výkonu. Cestou od lékaře se v metru zastavily eskalátory a jako magnet slečnu upoutal plakát mladé dívky s názvem Nesoudíme. Pomáháme. Čekáte nečekaně dítě…

Vyfotila si ho mobilem a následně vytočila uvedené telefonní číslo. Dlouho s konzultantkou hovořila o svých pocitech, obavách, strachu z budoucnosti. Uklidnila se, když zjistila, že má na rozhodnutí ještě dostatek času. Netušili jsme, jak její rozhodování dopadlo. To je úděl anonymní linky. Nicméně za několik dní se ozvala s tím, že jí maminka nakonec řekla, že to nějak zvládnou. Letos se narodila holčička, největší a nejkrásnější poklad této slečny (i babičky). Děkovala nám za podporu ve chvílích, kdy neviděla jinou variantu, než tu nejrychlejší.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *