Nejúspěšnější školy převezmou 16. září v Techmania Science Center v Plzni ceny v hodnotě přes šest set tisíc korun

Ohodnotit kladný přístup škol a jejich snahu zapojit do své výuky nabídku institucí neformálního vzdělávání – takový je cíl soutěže Objevujte jinak! Nejúspěšnější školy, které se do ní zapojily, převezmou 16. září v Techmania Science Center v Plzni ceny v hodnotě 604 tisíce korun. Obdrží volné vstupenky pro všechny své žáky, které budou platné až do konce školního roku. Slavnostní ceremoniál začne v 11:30 hodin.

 

Soutěž, která se konala už potřetí, hodnotí efektivitu, s níž základní a střední školy dokáží využít programovou nabídku Techmania Science Center k podpoře a rozšíření zájmu o technické a přírodovědné obory. U škol mateřských se hodnotí, jak dokáží využít nabídku Techmanie k rozvoji nejmenších dětí, zejména co se týče motorických a logických dovedností a kreativního myšlení.  V období od září 2014 do dubna 2015 se hodnotil počet dětí, které nejvíce využily programové nabídky Techmania Science Center, v přepočtu k celkovému počtu žáků školy. Rozhodující tedy bylo, kolik procent žáků školy Techmanii navštívilo.

Soutěž Objevujte jinak! podporuje propojení formálního a neformálního vzdělávání a rozšiřuje tak možnosti vzdělávání u dětí všech věkových kategorií o nové a moderní formy, které jsou primárně postaveny zejména na vlastní zkušenosti a prožitku. Vznikla jako pilotní aktivita v rámci mezinárodního projektu Platform of Local Authorities and Communicator Engaged in Science (PLACES).

Statutární město Plzeň a Plzeňský kraj tvoří spolu s Techmania Science Center v projektu takzvanou „Dvojici“ a jsou jednou ze sedmdesáti „Dvojic“ z celé Evropy. Společné téma, které si „Dvojice“ z Plzeňského kraje stanovila jako nosné, je zapojení neformálního vzdělávání do učebních plánů základních a středních škol v regionu.

Na realizaci projektu se podílejí významné evropské organizace, jako je Evropská asociace science center a muzeí – ESCITE, Evropská regionální síť pro výzkum a inovace – ERRIN, Evropská asociace pro vědecké aktivity – EUSCEA, dále instituce popularizující vědu jako evropská science centra, muzea, univerzity aj. a instituce veřejné správy evropských měst zapojených do projektu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *