Nejlepší kronikáře mají v Korytech, Žihli a ve Starém Plzenci

Čtyřicet kronik soutěžilo o tu nejlepší v Plzeňském kraji. Ve třech kategoriích ceny pro vítěze získaly kroniky obcí Koryta (Plzeň-sever), Žihle a města Starý Plzenec. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 24. listopadu v Měšťanské besedě v Plzni.

Fanfára pro první místo mezi městy a obcemi s více než 1500 obyvateli zněla pro město Starý Plzenec, kde se o kroniku stará Věra Fenclová (na snímku vlevo).

„Pokud je mi známo, nikde v celé České republice se v letošním roce žádná podobná soutěž nekoná. Jsme jediným krajem, který se pokouší takto skromně ocenit práci obecních kronikářů. Iniciátorem soutěže byla před pěti lety paní Milada Emmerová, která s touto ideou přišla. Letos se jedná už o 3. ročník,“ řekl v úvodu slavnostního dopoledne vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) Miloslav Michalec, který se podílel na organizaci soutěže.

 

Letošních 40 přihlášených kronik je jen o 9 méně než v minulém ročníku. Novinkou letošní soutěže je skutečnost, že soutěžily i kroniky částí obcí. Odborná porota udělila ceny vždy třem obcím ve třech kategoriích: obce do 500 obyvatel, obce od 500 do 1 500 obyvatel, velké obce nad 1 500 obyvatel.  Hodnocena byla zejména obsahová a stylistická úroveň, soulad s právními předpisy, grafické ztvárnění, případně vlastní ilustrace, struktura a tematické členění, kvalita dokumentace současného dění v obci a veškeré přílohy ke kronice.

 

Odborná porota pracovala ve složení:

Dr. Irena Bukačová – ředitelka Muzea a galerie v Mariánské Týnici

Jana Dienstpierová – metodik pro kroniky a dokumentátor, M. Týnice

PhDr. Miroslav Hus – vedoucí historického oddělení Zpč. muzea

Mgr. Radka  Kinkorová – ředitelka okresního archivu Domažlice se sídlem v H. Týně

Ing. arch. Miloslav Michalec – vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚPK

Ing. Alena Svobodová – vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu KÚPK

PhDr. Pavel Suk – odbor kultury KÚPK

 

V kategorii do 500 obyvatel si bronz odnesla kronikářka Ivana Szobonyová za vedení kroniky obce Kornatice, druhé místo obsadila kronika obce Štichov vedená kronikářkou Andreou Bauerovou a první příčku získala kronika obce Koryta na severním Plzeňsku zpracovaná Naděždou Pluhařovou.

Třetí nejlepší kronikou v kategorii od 500 do 1 500 obyvatel získala obec Kyšice, kde kroniku vede Jana Šnajdrová, stříbro si odnesla Dagmar Marešová za kroniku obce Nalžovské Hory a zlato obdržela kronika obce Žihle kronikáře Jaroslava Vintra.

Mezi obcemi a městy nad 1 500 obyvatel třetí místo obsadila kronika města Přimda vedená kronikářem Josefem Rídlem, jako druhou nejlepší kroniku vyhodnotila porota kroniku obce Strašice kronikáře Petra Prokůpka a fanfára pro první místo zněla pro město Starý Plzenec, kde se o kroniku stará Věra Fenclová.

Kromě diplomů získaly obce za umístění na 3. místě odměnu ve výši 3 000 korun. Pomyslný stříbrný stupínek je oceněn Plzeňským krajem částkou 5 000 korun a první místo jo honorováno 10 000 odměnou.

 

 

OCENĚNÉ KRONIKY:

 

kategorie do 500 obyvatel (celkem bylo přihlášeno 18 obcí)

 

3. místo – Kornatice

2. místo – Štichov (DO)

1. místo – Koryta (PS)

 

 

kategorie od 500 do 1 500 obyvatel (celkem bylo přihlášeno celkem 16 kronik)

 

3. místo – Kyšice

2. místo Nalžovské Hory (KT)

1. místo Žihle

 

kategorie nad 1 500 obyvatel (přihlášeno bylo 6 obcí)

 

3. místo – Přimda

2. místo Strašice

1. místo Starý Plzenec

 

 

Čestná uznání dalším 10 obcím:

 

  • Obec  Hlohovice – místní část Svinná

za obsáhlou dokumentaci a za podrobné zpracování historických událostí

 

  • Město Přeštice – místní část Skočice

za velmi obsáhlou dokumentaci v této místní část

 

  • Obec Petrovice u Sušice

za podrobnou dokumentaci života v obci

 

  • Obec Hradiště

za komplexní dokumentaci zápisů do kroniky

 

  • Obec Zdemyslice

za stavební a historickou dokumentaci vývoje v obci

 

  • Obec Řenče

za velmi přehledné a výstižné zápisy

 

  • Obec Příchovice

za vysokou obsahovou úroveň zápisů a rozsáhlou dokumentaci

 

  • Obec Lisov

originální uchování a zabezpečení kroniky

 

  • Obec Břasy

za výstižné zachycení života v obci i všech jejích částech

 

  • Městský obvod Křimice

za dostupnost kroniky pro veřejnost

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *