Návrat Ladislava Sutnara: Plzeňanům se vrací slavný rodák, geniální designér

Život a tvorbu významného plzeňského rodáka, všestranného průmyslového návrháře, grafického designéra, pedagoga a malíře Ladislava Sutnara mapuje rozsáhlý projekt Návrat Ladislava Sutnara, který je jednou ze stěžejních součástí Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015. Jeho cílem je vrátit Plzeňanům jejich slavného rodáka a zároveň navrátit geniálnímu designérovi Ladislavu Sutnarovi jeho vlast a jeho rodné město. Sutnar byl bývalým režimem cíleně opomíjen a prakticky vymazán z kulturních dějin.

„Historie k Sutnarovi nebyla kvůli politickým zvratům příliš přívětivá. Přestože mu nejdříve Československá republika svěřila úkol vytvořit design několika světových výstav a „ dát ve světě republice tvář“, politické okolnosti nakonec vymazaly jeho existenci a úspěchy dosažené před rokem 1939. Nejdříve to byl nacistický režim, který Sutnara začal vymazávat z historie kvůli otevření Českého pavilonu na Světové výstavě v roce 1939, po roce 1948 v tom pokračoval i komunistický režim kvůli Sutnarovým protikomunistickým aktivitám,“ rekapituluje syn Ladislava Sutnara Radoslav.

Projekt Návrat Ladislava Sutnara koncipoval a vede doc. Josef Mištera, realizuje ho Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci se Západočeským muzeem, Galerií města Plzně a společností Plzeň 2015.  „Jsem hrdý na to, že fakulta, kterou jsem v Plzni vybudoval, může nést jméno geniálního plzeňského rodáka. Název „Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art“ má jediná vysoká škola na světě – ta naše. Často říkám, že se mi plní v životě všechny mé sny:  vybudování fakulty, postavení budovy, Mezinárodní letní škola a podobně. Co se týče mého snu „sutnarovského“- splnily se mi i ty sny, které jsem neměl, a já jsem v Radovi Sutnarovi získal blízkého přítele. Zřejmě je to oboustranné, protože mne Rad rád žertem představuje: „…to je můj bratr –  ten, kterého jsem si přál…“ Díky našemu přátelskému vztahu i hluboké vzájemné důvěře bylo možné realizovat NÁVRAT LADISLAVA SUTNARA v celé jeho šíři a my společně opravujeme, co v dějinách (nejen) české kultury napáchala ta zlovolná doba,“ dodává děkan fakulty Mištera.  „ Dlužno říci, že bychom toho málo zmohli bez pochopení a iniciativy pana náměstka Martina Baxy a bez vedení Evropského hlavního města kultury, kteří si uvědomují historický formát našeho snažení,“ doplňuje Mištera.

 

Ačkoliv u nás je dosud umělcovo jméno známé hlavně v profesních kruzích a mezi studenty designu, ve Spojených státech amerických se Sutnar po své emigraci proslavil a je dodnes vnímán jako jeden z nejvýraznějších poválečných designerů v Americe. Výrazně modernizoval design hraček, skla, porcelánu, kovů, textilií, výstavnictví a grafický design, založil obor design informací a je považován za předchůdce informačních řešení internetu.
Projekt „Návrat Ladislava Sutnara“ zahrnuje celou řadu aktivit, jež postupně během roku 2015 zaplní Sutnarovou tvorbou centrum Plzně. V polovině března již začala v Galerii Ladislava Sutnara výstava Sutnarovy knižní tvorby, zanedlouho na ni naváže prezentace jeho užité tvorby v Západočeském muzeu v Plzni a posléze malby v Galerii města Plzně. Souběžně probíhající výstavy budou v červnu doplněné otevřením stálé expozice tvorby Ladislava Sutnara v Západočeském muzeu v Plzni. Projekt dále zahrnuje mezinárodní soutěžní studentskou výstavu, vydání několika knih a natočení dokumentu věnovaného dílu tohoto všestranného umělce. V plánu je výroba několika stovek kopií jeho slavné stavebnice a také instalace pomníku v centru města.

Tyto aktivity se daří naplňovat za podpory města Plzně, projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury a pana Radoslava Sutnara. Díky jeho podpoře byla založena Galerie Ladislava Sutnara, Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara i prestižní Cena Ladislava Sutnara, pro kterou si už třikrát přijeli významné osobnosti a instituce z Evropy a USA (např. The J. P. Getty Trust, Cooper-Hewitt National Design Museum, Steven Heller (USA), prof. Gyula Ernyey (Maďarsko), doc. Jiří Šetlík (ČR) a další).

„Naše rodina je nadšená a vděčná městu Plzni za zahrnutí Ladislava Sutnara mezi kulturní ikony oslav roku 2015,“ říká Radoslav Sutnar. Ten při své návštěvě Plzně v roce 2014 městu dokonce věnoval originál obrazu z cyklu Venuše. „Když už se blíží rok 2015, měli byste zde mít tu pravou Venuši ve skutečné velikosti. Proto vám s velkou radostí věnuji Venuši, jež se původně jmenovala Venuše s havraními vlasy. My jsme ji ale přejmenovali na Venuše/Plzeň je žena,“ pronesl tehdy při předávání obrazu jako symbol návratu svého otce do rodného města.

„Je důležité připomínat si Sutnarův odkaz v kontextu celého projektu nejen jako důležitou součást kulturního dědictví Plzně, ale především jako inspiraci pro další generaci umělců, kteří zde tvoří a pomáhají vtisknout Plzni novou značku kulturní metropole,” podotýká programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

Sutnarův návrat do jeho rodného města má nejen symbolickou, ale i reálnou rovinu – v listopadu 2014 byly na Ústředním hřbitově v Plzni po 75 letech od jeho odchodu do USA pohřbeny ostatky Ladislava Sutnara a jeho ženy Františky. Autorem pomníku k čestnému hrobu je doc. Petr Vogel z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

„Pokoušel jsem se iniciovat v Plzni vznik muzea designu, které by neslo Sutnarovo jméno a ve kterém bychom vybudovali největší evropskou sbírku jeho děl. Sutnar by si to vzhledem k významu svého díla  zasloužil  a Plzeň by si to zasloužila také. Zatím vznikne v Západočeském muzeu stálá expozice průřezu dílem L. Sutnara – bude jediná v republice. Máme se od něj mnoho co učit, proto by jeho díla neměla ležet jen v depozitářích“  uzavírá Mištera.


Přehled výstav a akcí v rámci projektu Návrat Ladislava Sutnara:

Ladislav Sutnar – Knižní tvorba:  Galerie Ladislava Sutnara / 11. 3. – 29. 8. 2015
V mimořádně obsáhlém výběru příkladů grafického řešení knih, časopisů či příležitostných tiskovin výstava uceleně a podrobně přibližuje jednotlivé etapy Sutnarovy tvorby od dvacátých let po léta šedesátá. Sleduje umělcovy plzeňské začátky a postupný příklon k progresívním principům nové typografie, zřetelně uplatněný v pracích pro nakladatelství Družstevní práce a vrcholící v návrzích obálek časopisů Výtvarné snahy a Žijeme. Ke špičkovým ukázkám se řadí také úpravy hudebnin a edic Státní grafické školy v Praze, nesporně zaujmou i Sutnarova privatissima – jeho unikátně dochovaná novoroční přání. Závěr seznamuje s umělcovou poválečnou americkou tvorbou, dnes celosvětově uznávanou jako zásadní a zlomový přínos v oblasti vizuální komunikace a stále podnětný základ pro rozvoj moderního vizuálního designu.

Ladislav Sutnar – Užitá tvorba: Západočeské muzeum v Plzni / 15. 5. – 6. 12. 2015
vernisáž 14. 5. 2015 od 17 hod.
Představu o estetických hodnotách Sutnarova pokrokového funkcionalistického designu z třicátých let zprostředkovává a umocňuje nejen početný soubor exponátů, poprvé zahrnující všechny varianty proslulých porcelánových a skleněných stolních souprav, jídelních příborů či dalších kovových doplňků navržených pro Krásnou jizbu. Hlubšímu pochopení Sutnarova uměleckého uvažování a designerského myšlení nahrává rovněž způsob instalace výstavy, záměrně podobný Sutnarovu pojetí prezentace předmětů ve výlohách a tiskovinách prodejny Krásné jizby. Veselým zpestřením muzejní výstavy je kolekce Sutnarových hraček – dopravních prostředků a zvířátek; vzácně je k vidění také stavebnice Postav si město – Build the Town, její jediná sada v Čechách, zapůjčená ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Ladislav Sutnar – Venuše: Galerie města Plzně / 22. 5. – 6. 8. 2015
vernisáž 21. 5. od 17 hod.
Další z výstav designéra Ladislava Sutnara, jehož odkaz překonává hranice evropského regionu a jehož
tvorba přesahuje hranice klasického designu a stává se tak téměř volným uměním. Hlavním těžištěm expozice bude kromě několika olejů, na nichž autor experimentuje s geometrickými znaky v prostoru, Sutnarův slavný cyklus ženských aktů, které nazýval Venuše. Na výstavě bude prezentován výběr obrazů a plakátů z veřejných i soukromých sbírek. A čím je tato výstava výjimečná? Dům, v němž dnes funguje Galerie města Plzně, je rodným domem slavného tvůrce, který se zde narodil v roce 1897. Jedná se tedy doslovně o návrat díla tohoto slavného plzeňského rodáka do místa jeho zrodu.

Výstava bude doplněna o práce studentů několika oborů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kterými v rámci projektu Pocta Sutnarovi reagovali na umělcova díla i principy tvorby, které reflektovali ve svých dílech. K vidění budou animace, hračky, obrazy, knihy, šperky i objekty inspirované Ladislavem Sutnarem.

Ladislav Sutnar – světový designér z Plzně / slavnostní otevření 25. 6. 2014
Stálá expozicev hlavní budově Západočeského muzea v Plzni připomene dílo a význam celosvětově uznávaného designéra, plzeňského rodáka Ladislava Sutnara. V reprezentativním průřezu návštěvníky seznámí se všemi obory jeho mnohostranné a rozsáhlé tvorby. V části věnované návrhům užitého umění budou dominovat fukcionalisticky řešené porcelánové a skleněné soupravy pro Krásnou jizbu. Oblast Sutnarova grafického designu budou reprezentovat  jak typografické úpravy knih vzešlé zejména ze spolupráce s nakladatelstvím Družstevní práce, tak progresívně, v duchu nové typografie řešené časopisecké obálky z doby kolem roku 1930. Americké období umělcova života zdokumentují publikace, které shrnují jeho průkopnickou a zakladatelskou roli v oblasti vizuální komunikace a designu.

Hommage à Sutnar – Evropa, kultura: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / 8. 5. – 29. 5. 2015 – mezinárodní soutěžní a putovní výstava.  Vernisáž 7. 5. od 17 hod.
Studenti vysokých uměleckých škol v něm prostřednictvím plakátové tvorby vzdávají hold Sutnarovi – typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat. Zároveň se zamýšlejí nad otázkou kulturních hodnot v současné Evropě. Do projektu, který koordinují doc. Josef Mištera  a prof. Karel Míšek, je společně s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara zapojena Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě a Akademie výtvarných umění ve Varšavě. Výstupy projektu budou prezentovány v květnu 2015 v Plzni a na podzim 2015 na Letišti Václava Havla v Praze.                                       (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *