Nájemné v městských bytech se o inflaci nezvýší. Neporoste ani nájem v nebytových prostorách

Plzeňská radnice neuplatní navýšení základního nájemného u městských bytů, a to z důvodu skokového zvyšování cen energií. Usnesení schválila rada města. Pro občany to znamená, že se jim nájemné v letošním roce nezdraží.

„V souvislosti se skokovým zdražováním cen energií, ale i vysokou mírou inflace, která bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2022, chceme podpořit nájemce bytů v našem vlastnictví. Proto jsme se rozhodli neuplatňovat navýšení základního nájemného od března letošního roku. Finanční dopady neuplatnění navýšení nájemného jsou v případě, kdybychom navýšili nájemné o šest procent, 3,8 milionu korun z nájemného od března letošního roku do konce února příštího roku. V případě, že by došlo k navýšení nájemného pouze o míru inflace, šlo by o částku 2,4 milionu korun,“ uvedl David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem.

K navýšení základního nájemného došlo naposledy od 1. března 2021, kdy průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2020 proti průměru 12 měsíců roku 2019 měla hodnotu 3,2 %, navýšení nájemného tedy činilo 6 %. Ceny bytů ve standardní kvalitě jsou tedy 92,07 Kč/m2/měsíc, byty se sníženou kvalitou 82,87 Kč/m2/měsíc, byty vizualizované 134,58 Kč/m2/měsíc.

Plzeň nebude zdražovat ani pronájmy svých nebytových prostor. „V nájemních smlouvách, kde je možnost navýšení nájemného o inflaci, jsme se rozhodli tuto možnost nevyužít. Cílem je zmírňovat negativní dopady koronavirové krize a omezující opatření vlády a též skokové navýšení cen energií. Nechceme tedy dále zatěžovat nájemce v době vleklé zdravotní krize s dalším navyšováním cen nájmů,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář.

„Díky nezvýšení nájemného u nebytových prostor zmírníme propad příjmů nájemců a pokračujeme tak ve snaze města podporovat nájemce prostorů nesloužících k bydlení. Částka, o kterou nájemci v prostorách ve správě Bytového odboru Magistrátu města Plzně zaplatí méně oproti původnímu předpisu, je zhruba 680 tisíc korun,“ doplnil David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem.

Rada města Plzně doporučila městským obvodům postupovat analogicky, tedy ve vztahu k nebytovým prostorům v jejich trvalé správě nezvyšovat nájemné o míru inflace.

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto Pixabay

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *