Na technické olympiádě představili žáci autodráhu i elektrický skateboard

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs předal ve čtvrtek 5. února 2015 ocenění nejlépe umístěným žákům středních škol, kteří se svými pracemi zúčastnili 2. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje. Ti získali tablety a poukázky na nákup elektroniky v hodnotě čtyř, dvou a jednoho tisíce korun.

„Jsem rád, že se zapojilo tolik škol a zvýšil se počet přihlášených žáků ve srovnání s loňským ročníkem. Věřím, že prezentace vlastních prací je pro žáky neocenitelná zkušenost a pro vysokoškolské učitele možnost vybrat si a vytipovat své budoucí studenty,“ prohlásil Václav Šlajs. Ten si také uvědomuje odlišné finanční ocenění absolventů technických a humanitních oborů v praxi. „A i to by mohlo být motivací žáků a studentů pro volbu studia technických oborů na středních i vysokých školách.“

Největší ocenění a zároveň věcnou cenu v podobě tabletu od Západočeské univerzity v Plzni si odneslo pět týmů ze čtyř středních škol a gymnázií. Odborné poroty takto ocenily model a vytvoření elektrického skateboardu, projekt souřadnicového zapisovače z DVD a floppy mechanik, ovládání robota Mindstorms pomocí mobilního telefonu, návrh a realizaci
prototypu elektrostatického odlučovače pevných částic z výfukových plynů vznětových motorů a vytvoření autodráhy ArtuDráha pomocí vývojové desky Arduino, kde zábavnou formou soutěží člověk s počítačem.

Žáci prezentovali své práce celý den před odbornými porotami, v nichž mj. zasedal náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček či prorektor Západočeské univerzity v Plzni Jaroslav Dokoupil, zástupci z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni. Ta také pro žáky vypsala jednotlivá témata, která byla pouze indikativní. Zájemci si mohli navrhnout i vlastní téma, které bylo konzultováno a případně schváleno odborným garantem ze ZČU v Plzni.

„Práce komisí nebyla jednoduchá. Oceňovali jsme technické zpracování, ale i dobře
předvedenou prezentaci jednotlivých týmů. Někdy bylo složité srovnávat teoretické práce
s vytvořenými fyzickými či virtuálními modely. Je i otázkou, jestli pro příští rok se nedohodneme na vynechání oblasti teoretických prací,“ říká Jiří Struček, který je přesvědčen, že „úroveň letošního ročníku byla srovnatelná s tím předcházejícím.“

Prvního ročníku se zúčastnilo 19 soutěžních týmů z 10 škol. V letošním roce se zvýšil počet
soutěžních prací na 27, opět z 10 zapojených škol.

Technická olympiáda Plzeňského kraje je kolektivní soutěž školních týmů středních škol a gymnázií v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni. Soutěžní týmy, které vede pedagog z dané školy, musí být tvořeny nejméně dvěma žáky z jedné školy, pomoc jiných subjektů je zakázána. Západočeská univerzita v Plzni zajišťuje konzultace s určenými odborníky k jednotlivým tématům a v případě zájmu poskytuje své laboratorní prostory k potřebným měřením v rámci experimentů. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Jana Filípková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *