Na sociální služby půjde letos v Plzeňském kraji o 28 milionů korun více

Celková částka dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro sociální služby v Plzeňském kraji pro rok 2017 činí 432 540 000 korun, což je navýšení o více než 28 milionů korun oproti schválené dotaci v roce 2016. Finanční prostředky obdrží úspěšní žadatelé (poskytovatelé sociálních služeb v Plzeňském kraji) během měsíce března.  

„V lednu loňského roku ministerstvo kraji poskytlo na sociální služby částku 404 109 000 korun, v letošním roce je to o 28 431 000 korun více,“ říká náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz a doplňuje, že vloni ministerstvo v průběhu roku dotační titul navýšilo na celkových 432 400 000 korun, dofinancování se očekává i v roce letošním. V roce 2016 byly finance z dotačního titulu “Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 – Plzeňský kraj” rozděleny mezi 107 žadatelů pro 248 sociálních služeb.

Než dotace doputují konkrétním žadatelům, projedná jednotlivé žádosti hodnotící komise a předloží je ke schválení Radě Plzeňského kraje (23. ledna 2017). Radou schválený návrh o poskytnutí dotací bude na svém jednání dne 20. února 2017 projednávat zastupitelstvo. Po schválení rozdělení dotací Zastupitelstvem Plzeňského kraje a po nutných právních úkonech ohledně smluv, budou zaslány finanční prostředky úspěšným žadatelům, a to nejpozději do poloviny března.

Náměstek hejtmana Zdeněk Honz však upozorňuje: „Dotace na rok 2017 budou poskytnuty příjemcům dotace po kontrole vyúčtování dotace za rok 2016. Důvodem jsou negativní zkušenosti z průběhu vyúčtování dotace za rok 2015, kdy bylo opožděně předloženo – po termínu stanoveném pro vyúčtování a současně musela být velká část předložených vyúčtování ze strany příjemců dotace přepracována.“

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *