Na proměnu vnitrobloku Krašovská dostalo město šest milionů. Zbytek dá radnice a obvod

Radní města Plzně schválili přijetí státní dotace ve výši šesti milionů korun na proměnu vnitrobloku Krašovská v  prvním plzeňském obvodě na sídlišti Košutka. Jde o  celkovou kultivaci veřejného prostoru v  zastavěné části mezi obytnými domy Krašovská, Toužimská, Žlutická a  komunikací Studentská. Dotaci poskytl Státní fond rozvoje bydlení. Stavba by měla být dokončena nejpozději v  říjnu 2020. Z  výběrového řízení vzešla jako vítězná pražská firma Stavby Jech&Hoffmann.

Vnitroblok Krašovská je rozměrné volné veřejné prostranství v  jihozápadní oblasti sídliště Košutka. V okolních panelových domech ze 70. a 80. let minulého století bydlí téměř dva tisíce lidí. „Při plánování podoby vnitrobloku se přihlédlo především k názoru obyvatel,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a  nakládání s  majetkem David Šlouf.

„Jsem velmi ráda, že se celá akce konečně rozbíhá a podaří se zúročit obrovské úsilí, které Městský obvod Plzeň 1 v  minulém volebním období pro uskutečnění tohoto projektu vyvinul. Doufám, že se nám jej nyní podaří zdárně dokončit,“ uvedla Helena Řežábová, starostka Městského obvodu Plzeň 1.

Centrální plocha bude nadále převážně volná a ozeleněná, bude vyřešena cestní síť, pohyb cyklistů, bruslařů a lidí venčících psi. Bude zde vybudováno několik dětských hřišť, multifunkční hřiště i mobiliář vhodný pro seniory. Současně bude zřízen vodní prvek a veřejné parkové osvětlení. Další částí bude i mobilně působící zázemí s  funkcí kavárny, které umožní setkávání obyvatel a pořádání komunitních i kulturních akcí.

Celkové náklady díla činí 16,9 milionu korun včetně tříleté povýsadbové péče. Na jeho financování se vedle šestimilionové dotace bude podílet město Plzeň a Městský obvod Plzeň 1, a to stejnou částkou ve výši 5,45 milionu korun.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *