Na plzeňské Lékařské fakultě UK začne Týden vědy a techniky

Od 9. do 14. listopadu se může plzeňská veřejnost opět zúčastnit přednášek a dalších akcí pořádaných Lékařskou fakultou v Plzni. Univerzita Karlova je hlavním partnerem tohoto vědeckého festivalu, jehož v pořadí 15. ročník probíhá od 1. do 15. listopadu 2015 v Praze, Brně, Ostravě a na dalších místech po celé České republice. Týden vědy v Plzni nabízí kromě přednášek také prohlídky laboratoří, včetně Biomedicínského centra, nebo soutěž v první pomoci pro středoškoláky.

 

Program Týdne vědy a techniky AV ČR na Lékařské fakultě UK v Plzni

Jakým způsobem pomáhá matematika v popisu biologických dějů: komplexní systémy, buněčné automaty a agenti
datum a čas: 9.11.2015 od 15:30 hod.
Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
RNDr. Jiří Kroc, Ph.D.

Pojďme se spolu podívat do světa komplexních systémů, kde platí jiná pravidla, než jsme zvyklí vídat ve svém běžném životě. Jak je možné, že mravenci, kteří reagují pouze dvaceti až čtyřiceti různými odpověďmi na jakýkoli podnět, vystavějí mraveniště, kde se starají o potomstvo, staví, čistí, hledají potravu? Vše je založeno na samoorganizaci mraveniště, kde mnoho identických kopií agentů zvaných mravenci interaguje lokálně a nemá ponětí o tom, jak vypadá celek. Nic není centrálně řízeno a přesto to perfektně funguje. Ukážeme si, že lidské tělo překvapivě funguje na stejných principech.

 • Zimní plavání – zdravý sport, nebo hazard?
  datum a čas: 9.11.2015 od 16:00 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  prof. MUDr. Václav Zeman, CSc., Lékařská fakulta UK v Plzni
  Historie, otužování a zimní plavání. Možnosti a hranice. Jak organismus reaguje na plavání v ledové vodě? Benefity a rizika. Pravidla. Jak začít? Co už je hazard?
 • Diagnóza rakovina – nechtěný fenomén dnešní doby
  datum a čas: 9.11.2015 od 17:00 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D., Lékařská fakulta UK v Plzni
  Rakovina je zhoubné nádorové onemocnění, s nímž se přímo nebo zprostředkovaně sekává většina populace a jehož výskyt se trvale zvyšuje. Nádorový proces je komplexní a dosud ne zcela objasněný děj, který zahrnuje transformaci zdravé buňky v buňku nádorovou, chování nádoru a jeho odpověď na léčbu. Cílem přednášky je představit  základní poznatky o molekulární podstatě nádorů se zaměřením na nedávné  objevy a jejich možné praktické využití v medicínské praxi pro úspěšný boj s nádory a pro účinnou prevenci.
 • Jak jsme na tom v prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění?
  datum a čas: 11.11.2015 od 16:00 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.

 

 • Orientace v prostoru a paměť: Mozkové mapy, kompasy a krokoměry
  datum a čas: 11.11.2015 od 17 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
  Svět okolo nás je velmi komplexní a naše prožitky též. Mozek nejprve dekomponuje přicházející informaci na její jednotlivé elementy, které poté skládá ve smysluplný celek – tvoří vlastní obraz okolního světa. Jak to dokáže v rychlosti, na kterou jsme zvyklí – tzn. ve zlomku vteřiny? Jak zapisuje a ukládá to podstatné ve formě paměti a jaké její druhy vlastně máme – od těch společných s bezobratlými, až k jiným, o nichž se domníváme, že jsou vyhrazené pouze nám? Jak hledat odpovědi na tyto a mnoho jiných otázek?
 • Kmenové buňky a regenerace – příležitost nebo „propadák“ moderní medicíny?
  datum a čas: 12.11.2015 od 15:30 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  Ing. Lucie Vištejnová
  Přednáška představí různé druhy kmenových buněk, vysvětlí jejich původ a s ním spojené výhody, potíže či etická omezení. Ačkoliv pro některá onemocnění kmenové buňky znamenají naději v pokroku v léčbě, pravděpodobně už to dnes neplatí pro všechna dříve avizovaná onemocnění. Vývoj v regenerativní medicíně a v možostech kmenových buněk změnit medicínu jako takovou bude diskutován v závěru přednášky.
 • Jaký je rozdíl mezi preventivními prohlídkami u praktického lékaře a preventivními prohlídkami při posuzování zdravotní způsobilosti k práci?
  datum a čas: 12.11.2015 od 16:30 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D.
  Preventivní prohlídky u praktického lékaře vychází z platné legislativy a jsou bezplatné. Při posuzování zdravotní způsobilosti k práci musíme také respektovat platnou legislativu – prohlídku však platí ten, kdo ji žádá a její obsah je vázán na pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanec pohybuje a na jeho zdravotní stav. Tyto dvě prohlídky tedy nelze zaměňovat. Podrobněji bude diskutována náplň prohlídek.
 • Diety a mýty o hubnutí
  datum a čas: 12.11.2015 od 17:00 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
 • Deset faktů, které byste měli vědět o vývoji člověka od početí do porodu
  datum a čas: 13.11.2015 od 16 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
  Každý jedinec začíná svůj vývoj jakožto jednobuněčný útvar, jež vznikl splynutím spermie a vajíčka. První dny po oplození prodělává embryo bouřlivý vývoj. Jako jedna z prvních známek života se objeví „tlukot“ srdeční tkáně, jejž můžeme velmi brzy v těhotenství pozorovat i při ultrazvukovém vyšetření. Přednáška shrne 10 základních faktů o vývoji člověka od oplození po porod.
 • Neplodnost a asistovaná reprodukce
  datum a čas: 13.11.2015 od 16:30 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
  V současné době postihuje neplodnost 10-15% párů v reprodukčním věku a zvláště muži jsou v posledních 30 letech čím dál čím dál častěji nuceni si přiznat, že jejich plodnost je snížená. Ačkoliv se metody léčby neustále zdokonalují, asistovaná reprodukce každému 10. páru nepomůže. Přednáška Vám objasní nejčastější příčiny neplodnosti a popíše moderní metody její léčby.
 • Historie genetiky: Od Mendela po CD
  datum a čas: 13.11.2015 od 17 hod.
  Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň
  RNDr. Martin Pešta, Ph.D.

 

Den otevřených dveří v Biomedicínském centru

Biomedicínské centrum, alej Svobody 76, Plzeň

datum a čas: sobota 14.11.2015 od 10:00 a od 13:00 hod.

Biomedicínské centrum bylo na Lékařské fakultě v Plzni otevřeno před rokem. Na tomto moderním výzkumném pracovišti se zkoumají možnosti podpory funkce, regenerace a náhrady životně důležitých orgánů. Návštěvníci uvidí laboratoře a další pracoviště centra. Prohlídka po skupinkách, s průvodci.

Registrace zde:

https://docs.google.com/forms/d/1J_oyDhtPDd4EsElphoeCoJWZOwgT0ofBZb53HzvpLbA/viewform?c=0&w=1

nebo na e-mailu kamil.suchanek@lfp.cuni.cz.

 

Komentovaná prohlídka laboratoří Ústavu patologické fyziologie

Nová budova teoretických ústavů, alej Svobody 76, Plzeň

datum a čas: čtvrtek 12.11.2015 od 14:00 hod (v případě naplnění kapacity další čas v 15:30 hod) 

Mozeček hraje roli nejen v pohybových funkcích, ale zasahuje i do učení a řízení chování. Jeho poškození se proto projevuje tzv. kognitivně-afektivním syndromem. Dědičná neurodegenerativní onemocnění mozečku, kterých existuje u člověka několik desítek, nemají dosud účinnou léčbu. K výzkumu změn, k nimž v mozečku během těchto onemocnění dochází, i neurotransplantační terapii slouží myší modely.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *