Na kampaň ke svozu odpadu Plzeňané reagují, odevzdali už 8 316 formulářů

Celkem 8 316 registračních formulářů k poplatku za komunální odpad obdrželo dosud město od majitelů nemovitostí. Kampaň k novému systému nakládání s odpadem v Plzni, která odstartovala 1. června, pokračuje i nadále. Cílem města je zajistit potřebné údaje od všech vlastníků nemovitostí a společenství vlastníků jednotek do 31. července 2015. Díky tomu bude moci městská svozová firma Čistá Plzeň detailně naplánovat trasy svozu odpadu i rozmístění popelnic. Město vyzývá Plzeňany, aby registraci neponechávali na poslední chvíli.

 

„Kampaň jsme pojali jako adresnou, na konci května proto bylo rozesláno celkem 27 tisíc dopisů s cílem oslovit maximální počet vlastníků. Ukázalo se, že tato forma je účinná,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. V dopise, pod nímž je podpis primátora, jsou vysvětleny základní parametry nového systému nakládání s komunálním odpadem, výše poplatku a další informace. Zároveň byl k němu přiložen formulář k registraci a takzvaná vratitelná obálka.

Město očekává registraci přibližně 15 tisíc plátců. K 30. červnu 2015, tedy za čtyři týdny registrace, eviduje v elektronické spisové službě úřadu celkem 8 316 registračních formulářů, 77 procent z nich bylo doručeno poštou pomocí vratitelné obálky, 13 procent registrací prošlo přes kontaktní místo společnosti Čistá Plzeň a deset procent formulářů přes úřady městských obvodů.

„Zpracování přihlášek probíhá ve specializované aplikaci, která zajišťuje jak korespondenci s plátci, tak poskytuje přímý export dat z pohledu odvozu svozových nádob. Na základě týdenních intervalů jsou data poskytována Čisté Plzni pro přípravu svozových tras,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Zpracování údajů v systému v současné době zajišťuje celkem deset pracovníků na plný úvazek, další se věnují nezbytné administraci zpracování jednotlivých podání. K 30. červnu tak bylo  vydáno a zasláno 3 933 rozhodnutí. „Na vydání rozhodnutí má úřad ze zákona 30 dnů, avšak my se snažíme maximálně lhůtu zkrátit tak, aby Čistá Plzeň měla potřebná data co nejdříve,“ uvedla Taťána Vítová z Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně.

Pro splnění své registrační povinnosti mají vlastníci nemovitostí na území města Plzně k dispozici kontaktní místa na úřadech jednotlivých městských obvodů kromě ÚMO Plzeň 3, stejně tak funguje kontaktní místo Čisté Plzně na adrese Palackého náměstí 6. Kompletní informace lidé najdou na webu www.cistaplzen.cz, kde je přehledně a jednoduše popsán postup k registraci poplatku za komunální odpad. V případě dotazů mohou kontaktovat bezplatnou telefonní linku této společnosti, tedy číslo 800 44 11 11 (pondělí až pátek 7:00 až 19:00). Stejně tak informace k registraci a další potřebné údaje jsou k dispozici na webu města www.plzen.eu v sekci Úřad – Vyřiďte si na úřadu – Oblast odpady.    (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *