Na Borských polích vznikne další obchod s nábytkem – OD SCONTO

 

Plzeň prodá poslední ze svých volných velkých pozemků v lokalitě průmyslové zóny Borská pole, investor na něm postaví obchodní dům SCONTO nábytek. Celkem se jedná téměř o pět hektarů, město za pozemky dostane 101,7 milionu korun. Kupujícím je obchodní společnost OD U letiště s r. o. Prodej schválili zastupitelé.

„Předmětné pozemky spadají do území, které je novým územním plánem začleněno do ploch obchodu, služeb a výroby. Nachází se v městském obvodě Plzeň 3, na okraji městského industriálního parku Borská pole, na jihozápadní straně města Plzně, pozemky jsou ohraničeny ulicí Folmavská, U Letiště, Stavbařská a Stavební, sousedí s OC BAUHAUS a DECATLON,“ přiblížila Helena Matoušová, radní pro oblast nakládání s majetkem.

Stavba OD SCONTO Plzeň – Borská pole bude budována po jednotlivých etapách, kdy první etapa zahrne výstavbu obchodního domu, veškeré technické infrastruktury pro všechny etapy, dopravní napojení, parkoviště a napojení na technickou infrastrukturu, připravena bude dostavba třetího podlaží, vybudován bude sklad. O územní rozhodnutí musí kupující požádat nejpozději do 31. prosince 2017, o stavební povolení do 31. prosince 2018, první etapa musí být dokončena nejpozději do 30. června 2025. V případě, že kupující poruší podmínky, stanovilo mu město pokuty. V rámci stavby dojde k vybudování nových chodníků, cyklostezky a veřejné zeleně podél místních komunikací U Letiště, Folmavská, Stavební a Stavbařská.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *