Muzeum představí katalog o pravěku a raném středověku jihozápadních Čech

Západočeské muzeum v Plzni zve na veřejné představení katalogu ke stálé expozici „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie“.  Veřejné představení se uskuteční ve středu 10. 2. 2016 od 11.00 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň. 

V dubnu 2013 byla v budově Západočeského muzea v Plzni otevřena stálá expozice pravěku a raného středověku jihozápadních Čech. Expozice byla realizována v rámci projektu „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ za finanční podpory Plzeňského kraje a Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad. Katalog „Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech“ byl vydán za finanční podpory Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a navazuje na stručnějšího Průvodce expozicí, který byl vydán za podpory stejného projektu v loňském roce.

 

Katalog vychází současně v českém, anglickém a německém jazyce a na 168 stranách shrnuje dosavadní poznatky o pravěkých a raně středověkých (do 10. století) dějinách na území Plzeňského kraje. Texty jsou oproti výstavě doplněny o mnoho dalších informací, které se již na panely nevešly. Kromě základních charakteristik jednotlivých období pravěku seznamují s nejvýznamnějšími archeologickými objevy a nálezy v našem regionu. Přidány jsou kapitoly o historii archeologického bádání v regionu, o pravěké archeologické sbírce, přírodním prostředí, metodice archeologického výzkumu a experimentální archeologii.   Publikace je doplněna více jak 300 barevnými fotografiemi archeologických artefaktů, terénních dokumentací z archeologických výzkumů a pro jednotlivá období i mapami s nejvýznamnějšími lokalitami. Pro orientaci návštěvníků je připojen plán výstavních prostor a přehledná chronologická tabulka. Pro nalákání na prohlídku expozice je katalog doplněn několika fotografiemi přímo z ní. Nepřímo publikace ukazuje bohatost pravěké archeologické sbírky, protože až na výjimky jsou všechny vystavené artefakty uloženy v Západočeském muzeu v Plzni. Mezi unikátními předměty můžeme jen namátkou uvést neolitickou plastiku ženy, tzv. „vochovské venuše“, bronzový štít z Plzně-Jíkalky a bronzové maskovité spony z Dýšiny a  Kyšic, které jsou zapůjčovány na mnohé archeologické výstavy po celé Evropě.

Vychází v českém jazyce (nákl. 500 ks) a v anglické a německé jazykové mutaci (po 250 ks).

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *