Most v Liticích se uzavře pro auta, pěší ani MHD jeho oprava neomezí

Most v plzeňské městské části Litice se po několika desítkách let dočká velké opravy. Během ní po něm budou moci přejíždět jen vozidla MHD a přecházet pěší. Za stavbu, která zahrnuje i přeložku vodovodu, zaplatí Správa veřejného statku města Plzně přes 25 milionů korun. Motoristé budou muset od pondělí 18. července volit objížďku, a to do konce listopadu. Linek MHD se uzavírka mostu nedotkne.

Most na Klatovské ulici v Liticích převzalo město před osmi lety od Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Při jeho důkladné kontrole se ukázalo, že není v nejlepším stavu, proto bylo nutné připravit opravu. Ta začne v pondělí 18. července. „Most je sice staticky v dobré kondici, ale jinak potřebuje velkou opravu. Musí se vyměnit izolace i všechny vrstvy vozovky na něm, včetně zábradlí. S nadsázkou lze říci, že kromě nosné konstrukce a sochy svatého Jana Nepomuckého, ochránce poutníků a cestovatelů, na mostě po opravě nezůstane již nic původního,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životní prostředí Michal Vozobule.

„Musíme obnažit most až na klenbu v jeho starší části a rámovou konstrukci v té novější. Pak opravíme klenbu a kamenné opěrné zdi, betonové konstrukce budou sanovány. Poté bude provedena nová izolace a nad ní ochranná vrstva ze železobetonu, následně bude vybudováno celé souvrství vozovky. Most získá na krajích nové římsy a zábradlí, vozovka bude zúžena a chodníky rozšířeny. Spolu s opravou mostu proběhne i vynucená výměna vodovodu. Ten je totiž veden mostní konstrukcí,“ popsal plánovanou opravu Václav Šašek ze Správy veřejného statku, který má stavbu na starosti. Podkladem pro návrh opravy jsou výsledky diagnostického průzkumu i prohlídek mostu. Projektová dokumentace se tak začala připravovat již v roce 2017 a na základě výsledků z diagnostiky a požadavků z vodárny byla v 2020 postupně aktualizována. Na počátku letošního roku nabylo platnosti stavební povolení, takže oprava mohla letos začít.

Oprava mostu bude probíhat po polovinách tak, aby zůstal vždy průjezdný jeden pruh komunikace. Od 18. července do konce listopadu tak bude most pro individuální dopravu uzavřen. Vozidla MHD budou moci projíždět po stavbou nezasažené polovině mostu, pěší přecházet po chodníku. Během budování přeložky vodovodu ale nebude možné v Liticích několik dní odbočit z Klatovské ulice do Řepné, která bude touto stavbou zaslepena. Vjezd do Řepné ulice tak bude možný pouze ve směru od přivaděče. Individuální automobilová a nákladní doprava bude odkláněna na dálniční přivaděč.

Kamenný most s jedním polokruhovým obloukem překonává potok uprostřed Litic, které jsou od roku 1990 součástí Plzně jako její Městský obvod Plzeň 6-Litice. Nosnou konstrukci mostu tvoří kamenná klenba s kamennými opěrami, která byla na povodní straně rozšířena o železobetonovou monolitickou desku založenou na železobetonových opěrách. Koryto potoka, který teče pod mostem, je regulováno betonovými zdmi se dvěma opěrami, u kterých je uložena kanalizace. Ve vysoké části těla mostu byla dodatečně v polovině 19. století osazena barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Ta je jako jediná památkově chráněná, a proto bude během stavby chráněna bedněním. Litice při této příležitosti pátrají po historických fotografiích mostu, které pomohou lépe zmapovat jeho historii. Vyzývají proto pamětníky, zda by poskytli úřadu k zapůjčení historické fotografie této stavby, jejíž postupné stavební proměny nejsou dostatečně zdokumentovány, případně je poslali v elektronické formě na postaumo6@plzen.eu.

„Příjezdová komunikace do Plzně, na které se most nachází, byla vždy klíčovou nejen pro obyvatele Litic, ale i pro ty, kteří do Plzně přes Litice jeli. Teď, když je to do Plzně rychlejší po přivaděči, nebude uzávěra mostu při opravě pro běžný provoz řidiče tak omezovat,“ doplnila litická starostka Blanka Kantová.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *