Místo sezení na celách uklízeli Bory. A prý to nebylo naposled

Škoda, že se to někoho nenapadlo už dřív. Místo sezení na celách teď odsouzení z věznice na Borech uklízeli. Správa veřejného statku města Plzně chce na “pilotní projekt” navazovat.

Deset odsouzených s doprovodem vyzvedl před věznicí autobus, ale nejelo se na výlet, nýbrž uklízet zelený prostor ohraničený z jedné strany kruhovým objezdem, jenž se nachází mezi ulicemi Folmavská a Sukova, z druhé strany pak Borskou ulicí. Jde o území o celkové rozloze zhruba pěti hektarů. I přes nepřízeň počasí se podařilo naplnit nepořádkem tři kontejnery o obsahu 33 kubíků, což představuje zhruba 6 tun odpadu. Úklid a úpravy tohoto území budou dále pokračovat.

Podle Andreje Červeného, odborného zaměstnance Věznice Plzeň, který odsouzené doprovázel s kolegou Tomášem Krňoulem, byli členové pracovní skupiny pečlivě vybráni, aby se minimalizovalo riziko možných problémů. „Účast na takovéto pracovní aktivitě má být především přípravou na pobyt na svobodě, kdy si odsouzení vyzkouší kontakt s civilním prostředím,“ řekl Andrej Červený a dodal, že spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně se osvědčila a Vězeňská služba ČR by v ní ráda pokračovala.

Odsouzení byli při práci rozděleni do dvou skupin, každá dostala za úkol vyčistit přidělený prostor. Odpadky sbírali do pytlů, které stahovali k cestám, kde je naložil svozový vůz. „Bylo sebráno 6 tun odpadu a vězněné osoby odpracovaly celkem 80 hodin. Během úklidu bylo nalezeno kromě různého druhu nepořádku také cca 150 kusů použitých injekčních stříkaček a malé kotě, kterému byl zajištěn odborný odvoz Městskou policií Plzeň,“ doplnil Andrej Červený. Odsouzení i jejich dozor práci vykonávali bez nároku na odměnu.

Úklid a další úpravy tohoto pětihektarového území na Borech budou v režii Správy veřejného statku města Plzně pokračovat. V neděli 2. června byla vyklizena především část v okolí cest pro pěší, které se nyní budou prosekávat.

Zdroj: www.plzen.eu

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *