Mezi Kaznějovem a Mrtníkem vznikl zkušební úsek silnice s recyklovanými asfaltovými vrstvami

V úseku silnice II/204 Kaznějov – Mrtník byl postaven zkušební úsek, kde byly vyměněny asfaltové vrstvy vzniklé z vyfrézovaného asfaltového R-materiálu, čímž došlo k úspoře přírodních zdrojů a snížení zátěže na životní prostředí.

Nové asfaltové vrstvy na silnici II/204 mezi obcemi Kaznějov a Mrtník v úseku 2,7 km navazují na již nově opravované úseky.

Stavba byla rozdělena do čtyř úseků po 700 metrech. V každém úseku byl použit jiný poměr vyfrézovaného materiálu a granulátu gumy z nákladních pneumatik.

Výhodnost celé stavby spočívá ve využití 30 až 60 % vyfrézovaného asfaltového R‑materiálu ze stávajících konstrukčních vrstev vozovky v nově pokládaných asfaltových vrstvách, který by jinak nebyl využit a pravděpodobně by došlo k jeho uložení na skládku.

 

„Celkový přínos projektu je výzkum a využití nových technologií v praxi. Dojde tím ke značné úspoře přírodních zdrojů, jako asfaltu, kameniva nebo nafty, čímž není zbytečně zatěžováno životní prostředí skládkováním inertních materiálů. Ty jsou v tomto případě opětovně navraceny do výroby,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Bauer.

 

Při výrobě asfaltových směsí na obalovně musí být k ohřevu R-materiálu využito paralelního sušícího bubnu. To je zařízení, kterým v České republice disponují pouze 4 obalovny, kdežto např. v Německu je to až 50% obaloven. S pomocí speciálních přísad dojde k zlepšení vlastností asfaltového pojiva, které postupem času zestárlo. Kvalitativní parametry jsou pak zachovány jako u směsí vyráběných z nového asfaltu. Použité technologie jsou a budou pod dozorem odborníků z ČVUT Praha a VUT Brno.

Cena stavby včetně DPH je 7.126.495 korun, prostředky ve výši cca 75% poskytl fond SFDI „Příspěvky na nové technologie“.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *