Město zatím nedokáže koordinovat opravy komunikací. Bude na to mít software

Řada velkých investičních akcí, které nyní probíhají na území města Plzně v  oblasti oprav a výstavby komunikací, s  sebou přináší dopravní omezení a uzavírky. Situaci komplikuje i skutečnost, že stavby provádějí různí investoři, tedy stát zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, Plzeňský kraj i město Plzeň. “Vedení města proto žádá občany o trpělivost a pochopení, stejně tak i podnikatele, před jejichž provozovnami se pracuje. Radnice rovněž Plzeňany žádá, aby v  co největší míře využívali veřejnou městskou dopravu,” píše v tiskové zprávě mluvčí magistrátu Eva Barborková.

K  největším stavbám patří rekonstrukce Studentské ulice v úseku od Gerské ulice po vjezd do objektu zimního stadionu na Košutce, oprava Rooseveltova mostu, prodloužení tramvajové tratě na Borská pole, oprava tramvajové tratě na Slovanské ulici a stavební úpravy Mohylové ulice včetně rekonstrukce mostu přes Úslavu v  Chrástecké ulici.

„Uvědomujeme si, že stavební práce přinášejí obyvatelům Plzně i mimoplzeňským značné komplikace, ale například oprava tak důležitého mostu, jako je Rooseveltův, je opravdu nezbytná. Prosíme tedy všechny o pochopení a trpělivost,“ uvedl náměstek pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Vedení města bude vyhodnocovat příslušná dopravní opatření a uzavírky a hledat způsob, jak co nejvíce ulevit dopravě. Mohlo by to být například v podobě úprav propustností dotčených křižovatek pomocí úprav světelné signalizace na semaforech nebo dočasné změny jízdních pruhů.

Aby se taková situace, tedy souběh akcí různých investorů, v  budoucnu neopakovala, vyvíjí Správa informačních technologií města Plzně speciální software. „Ten by měl umožnit v předstihu všem investorům on-line vkládat své stavby s tím, že budou mít představu o jejich časové náročnosti. Bylo by tak možné tyto jednotlivé stavby koordinovat, posouvat v čase a přesunovat případně i do jiné stavební sezony,“ uvedl Václav Lacyk, koordinátor dopravních opatření města Plzně.

Studentská ulice má být kompletně opravená v  dubnu 2020, aktuální uzavírka, kdy je doprava odkloněna z  trasy I/20, by mohla skončit letos v  září. Oprava Rooseveltova mostu, který je momentálně uzavřen pro individuální dopravu, potrvá do letošního listopadu. Od září by se sem měla vrátit veškerá doprava.

Opravy tramvajové trati na Slovanské ulici by měly zcela skončit v  únoru 2020. Stavební úpravy v  v  Chrástecké ulici včetně rekonstrukce mostu, který je momentálně uzavřen, budou trvat nejméně do konce prázdnin, pak bude stavba pokračovat dalšími etapami směrem k  Masarykově ulici. Stavba tramvajové trati na Borská pole přinese od 3. června uzavírku ulic Dobřanská a Kaplířova, kdy se bude projíždět po objízdné trase Sukovou ulicí.

Ilustrační foto MMP

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *