Město spustilo projekt Smart Edu Plzeň, cílem je podpora technického vzdělávání

Dostatek technicky vzdělaných pracovníků na území Plzně a značka západočeské metropole jako centra znalostní ekonomiky, takové jsou cíle projektu Smart Edu Plzeň. Koncept, jenž zastřešuje Správa informačních technologií města Plzně, se zaměřuje na komplexní podporu technického vzdělávání, a to na všech jeho stupních od mateřských škol až po univerzitní prostředí. Podpoře technického vzdělávání se město intenzivně věnuje poslední tři roky, nyní snahu ještě zesiluje. V Plzni chce také vytvořit zázemí pro podnikatelské subjekty z oblasti znalostní ekonomiky a právě koncept Smart Edu Plzeň sdružuje aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů.

 „Budeme usilovat o to, abychom Plzni zajistili dostatek kvalifikovaných lidí. Jedině tehdy k nám budou chtít firmy přesouvat svůj vývoj a výrobu s přidanou hodnotou. Příchod silných firem vytvoří nové podnikatelské příležitosti, začnou vznikat místa v oborech budoucnosti – takzvaném průmyslu 4.0. Chceme být moderní a chytrou metropolí, k tomu si potřebujeme udržet absolventy technických oborů a zajistit jim dobře placenou práci v jejich odvětví,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

Za projektem Smart Edu Plzeň stojí Správa informačních technologií města Plzně, aktivity zajišťuje prostřednictvím svého Domu digitálních dovedností, Centra robotiky a nového centra na podporu kybernetického průmyslu Dronet. Spektrum aktivit, které Smart Edu Plzeň zahrnuje, je velmi široké, základem je návaznost ve všech stupních vzdělávacího systému. „Snahou je podchytit zájem už u dětí a postupně je podporovat tak, aby se technice věnovaly i na střední a vysoké škole. Vybavujeme proto školky a školy moderní informační technikou a spolupracujeme s pedagogy, kteří s těmito pomůckami pracují, například na Masarykově základní škole se již podařilo do výuky zařadit předmět robotika, žáci jej mají povinně v 1. a jako povinně volitelný v 6. třídě,“ uvedl ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

„Programování a robotika na základních školách často vyvolává v široké veřejnosti, ale i mezi pedagogy dost nepřesnou nebo neúplnou představu o náplni vyučovacích hodin. Naším cílem je učit žáky přemýšlet, lépe porozumět technologiím a tomu, jak svět kolem nás funguje, a dozvědět se něco víc o informatice jako takové. Umět programovat není na úrovni základní školy cílem, ale prostředkem k rozvoji klíčových kompetencí, informatického a algoritmického myšlení,“ konstatovala Martina Kupilíková, vedoucí Centra robotiky.

Kromě toho organizuje Správa informačních technologií města Plzně i řadu mimoškolních aktivit, například kroužky programování, robotiky nebo kyberneticky zaměřené soutěže. „Snažíme se děti vést přes činnosti, které je baví. Například víme, že rády hrají počítačové hry, takže jsme vyhlásili soutěž BattleBots. Vytvořili jsme virtuální arénu pro roboty, ve které, pokud chtějí nad protivníkem zvítězit a získat zajímavé ceny, musí konstrukčně co nejlépe sestavit robota a zvážit přitom celou řadu věcí – materiál, váhu, pohon a tak dále,“ doplnila Anna Čudáková, projektová manažerka Smart Edu Plzeň.

V projektu nechybí ani úzké napojení na Západočeskou univerzitu v Plzni. Žákům, studentům i jejich rodičům je pomocí nejrůznějších akcí přibližováno vysokoškolské prostředí tak, aby odpadl strach ze studia technických oborů. „Naše kroužky vedou lektoři, kteří působí jako doktorandi na technických fakultách, organizujeme exkurze, workshopy a velmi zajímavá je také akce Study Map Day, dvoudenní veletrh studijních možností technických oborů a následného uplatnění v praxi,“ řekla Anna Čudáková.

Podle Luďka Šantory nelze opomenout ani příležitosti pro vysokoškolské studenty. „Nabízíme možnost spolupráce na bakalářských a diplomových pracích, a to jak s městskými organizacemi, tak podnikatelskými subjekty na území města. V současnosti vrcholí rekonstrukce hal v areálu DEPO2015, kde vzniká unikátní centrum Dronet pro podporu kybernetického průmyslu. Zde chceme nabídnout vysokoškolákům prostor pro vývoj a pomoci jim v začátcích vlastního podnikání,“ doplnil Luděk Šantora.

Nové centrum Dronet bude sloužit také podnikatelům. Plzeň se chce stát centrem znalostní ekonomiky a usiluje o to, aby společnosti podnikající v této oblasti přesunuly do západočeské metropole svoji výrobu. „Zde se kruh opět uzavírá. Firma bude mít tendenci do Plzně jít ve chvíli, když tu sežene kvalifikované lidi. Čím více firem přijde, tím větší bude konkurenceschopnost, zvětší se prestiž našeho města,“ doplnil technický náměstek primátora Pavel Šindelář, který má Správu informačních technologií města Plzně ve své gesci.

Smart Edu Plzeň koresponduje se snahou západočeské metropole být takzvaným chytrým městem neboli Smart City. Cílem konceptu Smart City Plzeň je zavádět projekty, které zpříjemní a zejména pak usnadní každodenní život občanům města v různých oblastech, například v oblasti dopravy, životního prostředí, bezpečnosti a dalších.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *