Město Plzeň vybuduje i bez dotace komunitní dům pro seniory, vznikne 11 bytů

Město Plzeň postaví nové byty, které budou sloužit seniorům starším 60 let. Vybuduje je jako nástavbu části východního traktu objektu U Jam 23 v Plzni – Bolevci, kde díky tomu vznikne 11 nových bytových jednotek a součástí bude jeden společný sdílený prostor – společenská místnost. Bytový odbor Magistrátu města Plzně nechal vyhotovit projektovou dokumentaci a před koncem roku 2015 získal stavební povolení. Náklady ve výši zhruba 25,5 milionu korun zaplatí Plzeň ze svého rozpočtu, s žádostí o dotaci neuspěla. Byty by se měly začít stavět v červenci, připraveny k nastěhování pro nové nájemce mají být od poloviny roku 2017. 

„Loni v listopadu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2016 z programu Podpora bydlení pro tento druh bydlení. My jsme podali žádost, chtěli jsme podporu ve výši až 6,6 milionu korun. Bohužel nám v dubnu letošního roku byla žádost zamítnuta, přesto jsme se ale rozhodli výstavbu zrealizovat i bez dotace,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Dofinancování výstavby z vlastních zdrojů posvětilo 15. dubna 2016 Zastupitelstvo města Plzně.

 

Podle radního pro oblast správy městských nemovitostí Davida Šloufa vzešla potřeba výstavby komunitního typu bydlení i ze schválené Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020. „Výstavbou sociálních bytů město naplňuje podmínku zákona o obcích, kdy je obec povinna mimo jiné uspokojovat potřeby bydlení. Proto musí zajistit veřejné služby, mezi něž tato služba patří a lze ji označit jako službu v obecném zájmu. Při poskytování těchto služeb občanům nemůže být, tak jako v běžném tržním prostředí, cílem zisk a rentabilita, avšak vždy kroky města musí směřovat k tomu, aby veřejné služby zajišťovalo účelně a hospodárně dle možností svého rozpočtu,“ řekl David Šlouf. O byty tohoto typu je značný zájem, a to vzhledem k neustále se zhoršující ekonomické situaci lidí v důchodovém věku a jejich rostoucímu počtu. Bytový odbor Magistrátu města Plzně eviduje více než 400 žádostí o tento typ bydlení a není schopen je uspokojit.

 

Celkové náklady na výstavbu jsou odhadovány na zhruba 25,5 milionu korun. V této částce jsou zahrnuty investice i do stávajících prostor, kdy by měl být zrekonstruován evakuační výtah, dále silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika. „Také by měla být pořízena elektrická požární signalizace a vzduchotechnika v částce přibližně 11,6 milionu korun. Tyto úpravy budou sloužit i stávajícím obyvatelům domu U Jam 23, popřípadě i pro uvažovanou nástavbu celého objektu,“ přiblížil Jan Souček z bytového odboru magistrátu.

 

Objekt U Jam 23 je domem s pečovatelskou službou, nyní jsou v něm byty pro 120 osob, nových 11 jednotek by bylo určeno pro maximálně 22 osob. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby a počítá se s tím, že výstavba bude zahájena začátkem července 2016. Nové byty by měly být připraveny k nastěhování od poloviny roku 2017.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *