Město možná požádá o vyvlastnění dvou pozemků na stavbu západního okruhu

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dnes postup v případě dvou fyzických osob, které se s městem Plzeň nedohodly na výkupu pozemků pro 2. etapu Městského západního okruhu. Vzhledem k tomu, že radnice již vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k dohodě s majiteli, schválili zastupitelé návrh podání žádosti o odnětí jejich vlastnického práva, nedojde-li ve lhůtě 90 dnů k uzavření kupní smlouvy. Městský západní okruh je prioritní dopravní stavbou pro město i Plzeňský kraj jako investora, jež pomůže odvézt dopravu z centra města. Pro přípravu stavby Plzni zbývá vykoupit posledních 14 procent pozemků.

„Je to nezbytný krok, který musíme udělat. Opravdu se snažíme s majiteli jednat do poslední chvíle, oslovovali jsme je mnohokrát. Bohužel vždy se najde pár jedinců, kteří se k dohodě staví negativně nebo mají neúměrné nároky,“ uvedla radní pro oblast nakládání s majetkem Helena Matoušová. Podle ní bylo dnešní rozhodnutí zastupitelstva nutné i s ohledem na majitele pozemků, kteří se s městem dohodli bez problémů a respektovali cenu stanovenou ve znaleckém posudku.

Svým rozhodnutím plzeňští zastupitelé schválili postup, jímž se město může vydat, tedy že může v daných případech podat ke správnímu orgánu žádost o odnětí vlastnického práva. „Majitelé mají nyní 90denní lhůtu na to, aby zareagovali. I kdykoliv během procesu, tedy například ve chvíli, kdy věc dojde ke správnímu orgánu, se mohou obě strany dohodnout. Není to tak, že by se dnešním rozhodnutím úplně zavřela cesta. Opravdu jsme ochotni se s nimi domluvit, samozřejmě za podmínek, že domluva bude vycházet z adekvátních požadavků vlastníků,“ doplnila Helena Matoušová. V prvním z případů vlastní majitel 1,1 procenta z potřebných pozemků pro stavbu, v druhém 1,3 procenta.

Město Plzeň potřebuje dokončit výkupy pozemků. Pro 2. etapu Městského západního okruhu v úseku Křimická – Karlovarská má v současné době vykoupeno, projednáno a s vlastníky pozemků dořešeno 85,44 procenta z celkové výměry trvalého záboru. To představuje 135 408 metrů čtverečních z celkových 158 448 metrů čtverečních pozemků v trvalém záboru, které před zahájením majetkové přípravy byly v majetku jiných vlastníků, než je město Plzeň. Celkem se jedná o pozemky více než 90 subjektů. Částka vynaložená na výkupy a doplatky ze směn byla k 31. prosinci 2016 celkem 129,4 milionu korun.

Vedení města věří, že majetkovou přípravu se podaří dokončit tak, aby bylo možné pokračovat stavebním řízením a v roce 2019 zahájit stavbu, jejíž celková výměra bude přibližně 26 hektarů.

Městský západní okruh je prioritní dopravní stavbou na území města Plzně, je na něj kladen zvláštní důraz. Díky jeho dokončení získá město další nové propojení sever – jih. Okruh propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí. Druhou etapou stavba skončí. První část, která byla dokončená v září 2014, tvoří necelou polovinu z celkové délky okruhu.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *