Město dá 300 tisíc na dokončení oprav unikátních fresek

Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím 300 tisíc korun na dokončení restaurování unikátních fresek v kostele sv. Mikuláše v Plzni. Nemovitou kulturní památku vlastní Řeckokatolická farnost, která se také snaží zajistit finance na záchranu velmi cenných pozdně gotických a renesančních výmaleb v presbytáři kostela. Zrestaurováním fresek dojde nejen k jejich uchování v dobrém stavu, ale především bude možné tento nález nadregionálního významu začít prezentovat široké veřejnosti. Poskytnutí podpory musí ještě schválit zastupitelé.

„V minulém roce jsme stejnou částkou podpořili první etapu restaurování těchto fresek. Pro Plzeň jde o zcela unikátní nález, od doby nálezů renesančních maleb v budově plzeňské radnice při její úpravě v počátku 20. století nebyl následně na území města učiněn nález takového rozsahu a významu,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa.

Kostel sv. Mikuláše byl jako sakrální stavba poprvé zmíněn v roce 1409, po husitských válkách prošel významnou renesanční přestavbou, která se s drobnými úpravami dochovala do současné doby. Poslední větší oprava u objektu proběhla ve 20. letech minulého století. V letech 2012 a 2013 byl proveden sondážní průzkum vnitřních omítek, při němž bylo ověřeno, že pod vrstvami omítek je v nebývalém rozsahu dochována ve spodních partiích presbytáře pozdně gotická výmalba, na níž ve vyšších patrech navazuje malba renesanční, a to jak figurální, tak dekorativní. Restaurování je rozděleno do dvou navazujících etap tak, aby byl restaurátorský zásah proveden v co nejkratším termínu.

„Protože celkové náklady spojené s odborným restaurování nalezené výmalby presbytáře přesahují finanční možnosti vlastníka, obrátil se na město Plzeň s žádostí o možnou finanční podporu vzhledem k tomu, že kostel sv. Mikuláše v Plzni je nemovitou kulturní památkou,“ uvedl šéf Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně Petr Marovič. Náklady na dokončení restaurování fresek včetně statického zajištění klenby a stěn v rámci realizace 2. etapy činí 607 tisíc korun včetně DPH.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *