Mateřská škola už zahájila lyžařskou sezónu. Větrná má profesionální simulátor lyžování Maxxtracks

Přestože je v  kalendáři říjen a do otevření sjezdovek na horách zbývá ještě spousta času, Mateřská škola Větrná v  Českých Budějovicích už zahájila novou lyžařskou sezónu. Umožnil jí to profesionální simulátor lyžování Maxxtracks, který v  krajské metropoli provozuje zájmové sdružení Inski.

„Děti, které rodiče přihlásili do lyžařského kurzu, absolvují na simulátoru pod dohledem zkušených instruktorů celkem osm lekcí. Po jejich ukončení si osvojí správné lyžařské návyky do té míry, že při lyžování na skutečném sněhu budou mít základní předpoklady pro zvládnutí všech situací, které mohou na sjezdovce nastat. Celá příprava se navíc odehrává v  bezpečném prostředí, suchu a teple simulátoru, kde nehrozí dramatické pády a zranění,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková.
Simulátor Maxxtracks disponuje unikátní technologií pohyblivého pásu s nastavitelnou rychlostí a úhlem sklonu. Jedná se o  nakloněnou plošinu dlouhou 7,5  metru a  širokou pět  metrů. Trenažer je vybaven speciálním kobercem simulujícím sněhovou pokrývku, který se pohybuje nastavitelnou rychlostí od 0  do 35  kilometrů v  hodině a jeho úhel sklonu je nastavitelný od 9  do 21  stupňů. Na jihu Čech podobné zařízení neexistuje.

„Indoor výuka minimalizuje získání špatných lyžařských návyků, které začátečníky často neminou při běžné výuce na horách,“ poznamenal předseda výboru sdružení Inski Petr Zeman. Kromě lyžování, které je v  nabídce mateřinky úplnou novinkou, ostatně simulátor má za sebou teprve první rok provozu, chodí děti z  Větrné pravidelně také bruslit. Školka ovšem nabízí celou řadu dalších aktivit.

Děti z Větrné pracují s  chytrými technologiemi i zahradním nářadím
„Mezi aktivity, které kontinuálně doplňují hlavní výchovně vzdělávací program, patří například Klub správné hlásky, Dětský hudební svět, tematická setkávání s  rodiči, keramická tvoření, besídky, tvořivé dílny, rozloučení se školáky, karnevalové dny, návštěvy divadelních představení, výstav, muzeí, knihoven a galerií, poznávací výlety a exkurze, návštěvy zoologické zahrady, oslavy narozenin a svátků, výroba drobných dárků k  různým příležitostem a podobně,“ doplnila Finková.

V  rámci svého rozvoje a zvyšování úrovně poskytovaného vzdělávání zavádí českobudějovická Mateřská škola Větrná do běžné praxe široké spektrum moderních výchovně-vzdělávacích metod odpovídajících rychle rostoucím požadavkům 21. století. Nepoužívá přitom ovšem jen nákladné elektronické didaktické pomůcky, jako jsou například interaktivní dotykové tabule, ale často pouze jednoduchá zařízení s  minimálními pořizovacími náklady.

Malí žáčci tak pracují například s  jednoduchou čtvercovou vaničkou, která slouží jednak k  umývání štětců při malování, ale současně také k  výuce přírodních zákonů. „Děti si zde v  praxi a s výkladem učitelky vyzkoušejí, co plave a co neplave, proč něco plave, něco jiného neplave a tak dále,“ konstatovala ředitelka. Ze stejných důvodů vznikl ve Větrné také pěstitelský koutek v  rámci zimní zahrady, kde děti pěstují květiny a zeleninu bez ohledu na počasí.

Mateřinka ve Větrné ulici mezi sídlišti Máj a Šumava je při zavádění nových metod výchovy a péče o nejmenší děti velmi aktivní. Vychází přitom z  prověřených doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Školka, která směřuje k získání certifikátu pro zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ), je v  současné době díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v  Olomouci jediným jihočeským vzdělávacím centrem, jež v  rámci společného projektu, podpořeného Evropskou unií, připravuje učitelky mateřských škol na specifika péče o dvouleté děti.

Mateřská škola Větrná, osmitřídní předškolní zařízení s  celkovou kapacitou 192 dětí, je umístěna mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Šumava a Máj. Areál se skládá  ze šesti pavilonů propojených prostornou spojovací chodbou. Školka má vlastní rozsáhlou zahradu, která je díky výhodné poloze prosta jakéhokoliv hluku a zplodin z  výfukových plynů aut. Zajišťuje tak prostor pro aktivní odpočinek i klidovou relaxaci. Je vybavena množstvím dřevěného zahradního herního zařízení, které škola průběžně doplňuje o nové, moderní prvky.  Součástí školy je vlastní školní jídelna. Ta je průběžně   modernizována tak, aby splňovala předepsané  náročné hygienické normy Evropské unie a splňovala požadavky na přípravu kvalitní a zdravé stravy. Škola pracuje podle vlastního  Školního vzdělávacího programu, vycházejícího  z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání. (tz)

Foto MŠ Větrná

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *