Lochotínský park získal novou podobu, obnoven je i Artušův stůl

Lochotínský park v Plzni má novou tvář, město dokončilo rozsáhlou obnovu. Úpravy odpočinkové lokality, jež se nachází v těsné blízkosti zoologické zahrady a velkého amfiteátru pro více než 15 tisíc lidí, zahrnuly rekonstrukci hudebního pavilonku, obnovu cest, pořízení tzv. Artušova stolu neboli kamenné skulptury z dílny Václava Fialy, ale také kompletní zásah do parkové zeleně. Stavba vyšla na 29 milionů korun. Financována je z peněz EU, město Plzeň uhradí 15 procent ceny stavby.

„Účelem obnovy bylo revitalizovat tuto rekreační plochu, zlepšit podmínky krátkodobého oddechu a rekreace obyvatel, a to nejen ze sídliště Vinice, ale i z dalších lokalit města, a samozřejmě také turistů. Podařilo se nám tím rozšířit klidovou zónu, kterou tvoří DinoPark, zoo a amfiteátr,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

 

„Lochotínský park patří k nejstarším městským parkům a obnovu si bezesporu zasloužil. Jsem rád, že se městské správě podařilo zvládnout dvě velké rekonstrukce – parku i amfiteátru. V návaznosti na rozvoj areálu zoologické a botanické zahrady společně tvoří celek, který rozhodně stojí za návštěvu,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Petr Náhlík.

Podle Správy veřejného statku, tedy realizátora akce, byl vůbec prvním krokem obnovy parku návrat Chotkova sedátka v srpnu 2012. Následně bylo provedeno pěší propojení od podchodu tramvajových zastávek lávkou přes kamenné koryto. „V dubnu 2014 pak bylo možné díky získané dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad začít s touto poslední významnou částí obnovy,“ přiblížila Hana Hrdličková ze Správy veřejného statku. Dotace zajistil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně.

V parku tak mohou návštěvníci posedět ve zrekonstruovaném hudebním pavilonku, který byl původně součástí areálu amfiteátru. Díky posunu oplocení se pavilonek dostal do prostoru, který je veřejnosti neomezeně přístupný a bude využíván k menším kulturním akcím i pro odpočinek.

Zcela novým objektem v parku je Artušův stůl. Jedná se o kamenný obelisk, kamenný kruhový stůl a dřevěnou kruhovou lavici. V historických dokumentech o Lochotínském parku je o Artušově stolu zmínka, ale nikde nebyla nalezena dokumentace jeho ztvárnění, na zhotovení díla proto město vypsalo soutěž, zvítězil klatovský sochař Václav Fiala.

Součástí projektu byla i obnova cest, použit na ně byl výhradně přírodní materiál, cesty tak získaly mlatový povrch a dlažbu z lomového kamene. Město nechalo také vyměnit a obnovit veškerý mobiliář, tedy lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule i veřejné osvětlení.

Nejdůležitější část obnovy se týkala zeleně. Odstraněny byly poškozené a nebezpečné stromy, nahradilo je 130 kusů nových stromů. Území oživily keře, trvalky, výrazně by se také měla projevit obnova travnatých ploch. Na svazích parku byl trávník v mnoha místech zcela zničen erozí půdy. Aby se tomu do budoucna předešlo, byla v celé lokalitě voda ze zpevněných ploch zachycena do podzemních drenáží a odvedena do tůněk ve spodní části parku.  (tz)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *