Lékaři z krajských nemocnic a ze záchranky dostali děkovný dopis

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za vynikající práci dnes na krajském úřadě poděkoval hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard vybraným lékařům nemocnic a Zdravotnické záchranné služby PK zřizovaných Plzeňským krajem. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 13 pracovníků.

 „Péče o život a zdraví člověka je velice náročná, mnozí z nás si často neuvědomují, jak důležitou roli hrají lékaři a záchranáři v životě nemocného člověka a jeho rodiny. Alespoň touto cestou bychom rádi poděkovali lékařům našich zařízení za jejich skvělou práci,“ uvedl hejtman Josef Bernard.Společně s ním přišla pracovníkům organizací Plzeňského krajepoděkovat také radní Milena Stárková.

Všichni ocenění jsou zaměstnanci zařízení Plzeňského kraje, a to pěti nemocnic, čtveřice nemocnic poskytujících akutní péči a jedné poskytující péči dlouhodobě nemocným, a Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

Všechny navržené pracovnice a pracovníci byli navrženi ředitelem nebo kolektivem zaměstnanců v dané organizaci. Jsou ceněni pro svůj chápavý a lidský přístup, obětavost, individuální přístup k pacientům, pracovitost, spolehlivost a svou velikou profesionalitu, odbornost ve své funkci.

Ocenění pracovníci

Rokycanská nemocnice

MUDr. Petr Hruška

Pan doktor Hruška působí v nemocnici od roku 1986, v letech 1994 až 2006 při delimitaci záchranné služby od oddělení ARO odešel, ale trvale měl vedlejší pracovní poměr na ARO a vykonával zde pravidelně služby. Pan Hruška je velmi obětavý, v době personálních krizí na oddělení byl vždy oporou v naplnění služeb. Přes výrazné zdravotní komplikace je spolehlivý, plně spoluzodpovědný  za  chod  ARO, pomáhá se službami i na Zdravotnické záchranné službě. Pomohl vychovat několik následovníků v oboru, kterým věnoval hodně svého osobního času.

 MUDr. Jana Rottenbornová

Paní Rottenbornová je od roku 1984, kdy do nemocnice nastoupila, velkou oporou kolektivu lékařů interního oddělení.  Pracovala jak u lůžek, tak v ambulantním provozu, plně se podílí na stále náročnějších službách na oddělení. Je nejvíce oblíbena u mladých kolegů, kterým je vždy připravena i při svém nemalém pracovním vytížení pomoci, poradit, konsultovat s nimi případy.  S touto vždy přívětivou lékařkou za zády se kolegové cítí jistěji. Za dobu zaměstnání v Rokycanské nemocnici se podílela na výchově desítek absolventů. Její jméno je dobře zapsané v pacientské veřejnosti.

 

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

MUDr. Libuše Ježková

Paní doktorka Ježková jako lékařka pracuje již celkem 34 let, z toho v horažďovické nemocnici 15 let. Před tím působila v nemocnicích v Písku a Příbrami. Má stále dobrou náladu, kterou šíří a přenáší na ostatní spolupracovníky, ale hlavně i na pacienty.

 

Klatovská nemocnice

 Prim. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.

Pan docent Kutílek je primářem dětského oddělení, v Klatovské nemocnici působí od roku 2013. V roli primáře se mu podařilo znovu získat pro oddělení vysoký kredit jak v očích zdravotníků, tak i u rodičů dětských pacientů.

MUDr. Vladimír Vališ

Je vedoucí lékař centrálních operačních sálů a anesteziolog, v nemocnici působí od roku 1996, ke své profesi lékaře ARO působí i jako vedoucí lékař centrálních operačních sálů. Jde o novou funkci, vzniklou po výstavbě nového monobloku a pan doktor Vališ ji podle všeho perfektně zvládá.

 MUDr. Jaroslav Kneifl

V nemocnici v Klatovech působí od roku 1974, je lékařem interního oddělení, Pan doktor Kneifl je nestorem interní medicíny v Klatovské nemocnici, je spolehlivý a vytrvalý ve své práci, své zkušenosti předává mladším kolegům.

MUDr. Daniel Kožiol

Pan doktor Kožiol je zručným operatérem, je oblíbený mezi kolegy i pacienty, v nemocnici je zástupcem primáře ortopedického oddělení. Ve svém oboru zavádí veškeré nové poznatky, získané z odborných seminářů.

 

Stodská nemocnice

Prim. MUDr. Wicherek Jiří

Pan doktor Wicherek je primářem rehabilitačního oddělení. Do tehdejší Nemocnice s poliklinikou ve Stodě nastoupil po ukončení lékařské fakulty v roce 1980 jako sekundární lékař chirurgického oddělení. Roku 1989 přestoupil na rehabilitační oddělení, kde byl roku 1995 jmenován primářem.  Od znovuzaložení České lékařské komory se plně věnuje problematice zlepšení postavení lékařského stavu.  Je členem mnoha komisí, které se zabývají problematikou zdravotnictví. Svůj volný čas věnuje oddílu vodních skautů, kde ovlivňuje svojí osobností a myšlenkou samotného skautingu mladou generaci.

 MUDr. Růžková Marta

Ve Stodské nemocnici pracuje již 42 let. Po ukončení lékařské fakulty nastoupila jako lékařka na chirurgické oddělení a od roku 1998 do roku 2003 byla primářkou tohoto oddělení. Zároveň působí jako lékařka mamografické ambulance. Obětavou prací, vstřícností a přístupem se zasloužila o plynulý chod chirurgického oddělení a oddělení lůžek následné péče. I přes svůj důchodový věk nadále pracuje a svými odbornými zkušenostmi pomáhá zajišťovat plynulý chod oddělení.

 

Zdravotnická záchranná služba PK

MUDr. Milan Procházka

pan doktor Procházka je letitým lékařem výjezdové skupiny Kralovice, svou práci lékaře výjezdové skupiny odvádí kvalitně, lze mu připsat také významný přínos pro rozvoj systému vnitřního vzdělávání a výcviku výjezdových skupin. V letošním roce se pan Procházka dožívá životního jubilea 60 let.

MUDr. Lenka Kašová

Paní doktorka Kašová je odvádí perfektní práci jako lékařka výjezdové skupiny Domažlice. Je velice oblíbená v pracovním kolektivu, práci odvádí vždy svědomitě.

Domažlická nemocnice

MUDr. Zdeněk Bacík 

Pracuje v Domažlické nemocnici 12 let, od roku 2015 jako zástupce primáře chirurgického oddělení. I přes tuto poměrně krátkou dobu si získal respekt svých kolegů.  Kromě své práce se věnuje výchově mladých lékařů. Je pracovitý, skromný, s lidským přístupem a ochotou pomoci pacientům ale i spolupracovníkům.

MUDr. Lenka Musilová

Je lékařka gastroenterologické ambulance, v nemocnici působí od roku 1999. Ve své profesi je odborníkem na svém místě. Významně se též podílí na chodu interního oddělení. Je pracovitá, skromná, s lidským přístupem a ochotou pomoci pacientům ale i spolupracovníkům. Mezi pacienty

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *