Krajské školy dostaly z Evropské unie téměř devadesát milionů korun

Ve 34. výzvě Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad uspělo se svými projekty 24 středních škol zřizovaných Plzeňským krajem. „S požadavkem na kvalitní vzdělávání úzce souvisí i stav školských objektů a jejich vybavenost. Jsem  rád, že nemalá částka z Evropské unie přispěje ke zkvalitnění vybavení jednotlivých škol rovnoměrně  na  území  celého  kraje,“ říká náměstek hejtmana pro oblasti školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 Jiří Struček.

Výzva z července roku 2014 byla zaměřena na rozvoj infrastruktury základního, středního
a vyššího odborného školství. Školy a školská zařízení, která uspěla, si tak mohou pořídit
nové či modernizovat stávající vybavení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (např. vybavení a
modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované
učebny, dílny).

Projekty za více jak 105 mil. korun jsou z 85 % financovány z Evropské unie, 15 % uhradí
Plzeňský kraj. Realizace všech podpořených projektů by měla být ukončena do 30. 7. 2015.

„Jedná  se  o  předposlední  výzvu  v  rámci  Regionálního  operačního  programu,  do  kterého  se  podávali žádosti od roku 2007,“ vysvětluje Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje. A dodává:  „Nástupcem  sedmi  regionálních  operačních programů je Integrovaný regionální operační program.“

ROP Jihozápad nabídl v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného, tak soukromého sektoru celkovou částku 633,653 milionů eur.
Jana Filípková

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *