Klienti Centra sociálních služeb Stod dostali možnost žít ve vlastních domácnostech

Právě v těchto dnech byla završena první etapa projektu „Transformace DOZP Stod“, díky které klienti Centra sociálních služeb (CSS) Stod (dříve DOZP Stod) mají možnost žít ve vlastních domácnostech. Ve čtvrtek 9. dubna 2015 byla první etapa slavnostně ukončena a již nyní se pracuje na etapě druhé.

 

„Investiční složka projektu ´Transformace DOZP Stod´ byla podpořena z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Integrovaného operačního programu. V jejím průběhu došlo k výstavbě šesti rodinných domů pro osoby s nejvyšší mírou podpory, konkrétně vznikly tři v Holýšově v lokalitě Na Terasách a tři ve Stodu v lokalitě K Háječku. Ve Dnešicích byl zakoupen a zrekonstruován statek, ve kterém vznikly dvě domácnosti pro seniory s mentálním postižením. Na sídlišti Pod Makovým vrchem v Holýšově pak byly pro účely služby chráněné bydlení opraveny tři byty. Pro osoby se střední mírou podpory byly postaveny dva rodinné domy v Nýřanech v ulici Osvobozených politických vězňů,“ vysvětluje ředitel CSS Stod Radomír Bednář.

Proces deinstitucionalizace bývalého Ústavu sociální péče ve Stodu započal již v roce 2006. Postupnými změnami v přístupu k uživatelům služeb došlo k posílení jejich kompetencí, k převzetí větší zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji schopnosti rozhodnout se. V průběhu posledních pěti let pak začala být naplňována i myšlenka transformace.

„Jedná se o proces, jehož hlavním cílem je vytvořit koordinovanou síť služeb umožňující uživatelům žít život v komunitě. S individuálně nastavenou mírou podpory a v souladu se způsobem naplňování jejich potřeb,“ vysvětluje radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Následovaly tedy kroky, které by umožnily tento způsob života co největšímu počtu osob žijících v ústavu. V roce 2011 byl ukončen projekt „Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod“ podpořený z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.  Byly vybudovány dva objekty chráněného bydlení – sociálně terapeutická dílna (pekárna) a prodejna. V souvislosti s projektem vzniklo 20 nových pracovních míst, z toho 12 pro osoby s postižením.

Chráněné bydlení je koncipováno tak, že umožňuje i párové soužití. Jedná se o unikátní projekt, který kromě podpory při přechodu ke komunitnímu bydlení, zároveň řeší podporu klientů při vstupu na trh práce. Sociálně terapeutická dílna v podobě pekárny byla žádanou chybějící službou, která vhodně doplnila současnou vybavenost města Stod. V roce 2013 došlo k pronájmu bytu 2+1 ve Stodu na ulici Sokolská. Byt je určen rovněž pro službu chráněného bydlení.

Prozatím tedy Centrum sociálních služeb Stod nabízí bydlení v komunitě pro 86 osob s postižením. Rozhodně se však nehodlá na tomto čísle zastavit. Druhá etapa projektu pokračuje. Do Tlučné se již stěhují obyvatelé opraveného domu ve Vrchlického ulici. V květnu přibude dům U vlečky, rovněž v Tlučné. V červenci pak dva domy v Jankovského ulici ve Staňkově. A k nim aktivizační dílna pro veřejnost. Do konce října tohoto roku dojde k rekonstrukci již zakoupených domů ve Vejprnicích v Línské ulici a v Chotěšově na Dobřanské. Kapacita komunitních služeb tím vzroste o dalších 37 míst.    (tz)

 

„Ideálním stavem by pro CSS Stod bylo úplné opuštění původních ústavních objektů, ve kterých i nadále bude žít necelých 40 osob,“ uvažuje Bednář.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *