Klienti Centra sociálních služeb Stod bydlí v novém

Plzeňský kraj v rámci první etapy procesu transformace Centra sociálních služeb Stod (dále jen „Centra“) předal do užívání nové nebo zrekonstruované bydlení pro lidi s postižením. Jednalo se o 24 klientů, kteří se nastěhovali do domácností v Nýřanech a Dnešicích.

V pondělí 1. a v úterý 2. prosince 2014 se klienti Centra nastěhovali do dvou nově postavených domů v Nýřanech a do zcela zrekonstruovaného statku ve Dnešicích. „Tato místa byla pečlivě vybírána s ohledem na potřeby nových obyvatel. Prostředí statku výborně vyhovuje pánům v seniorském věku, kteří se na stěhování těšili. Jejich život v ústavním prostředí již nebyl zdaleka tak podnětný, jak by být mohl. Nová naděje i energie byla všudypřítomně cítit jak při prvním veřejném představení domu, tak i při samotném stěhování,“ říká ředitel Centra sociálních služeb Stod Radomír Bednář. V Nýřanech vyrostla novostavba, kterou tvoří dvě skupinové domácnosti po šesti klientech. Stejný počet klientů od začátku prosince využívá dvě domácnosti, které vznikly v rekonstruovaném objektu v Dnešicích.

„Poskytování pobytových sociálních služeb v domech, které jsou přirozenou součástí komunity, je jednou z cest, jak překonat problém z minulosti. Problém přeplněných nevyhovujících budov, v nichž život přináší pouze stereotyp. Nové samostatné domácnosti umožní klientům pracovat a rozvíjet se,“ vysvětluje radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

Navíc budou nově postavené domy v Nýřanech sloužit lidem, kteří mají chuť a energii se zapojit do práce. „Kromě bydlení zde vznikla i nová terapeutická dílna „Na sklárně“, ve které najdou uplatnění nejen klienti Centra, ale bude samozřejmě sloužit i pro osoby s postižením ze širokého okolí,“ doplňuje ředitel. V loňském roce například nové samostatné domácnosti začali využívat klienti Centra v nedalekém Holýšově.

Rekonstrukce nebo stavby objektů pro klienty Centra byly realizovány v rámci I. etapy transformace DOZP Stod (nyní Centrum sociálních služeb Stod). Transformace sociálních služeb v DOZP Stod začala už v roce 2006 projektem Sociální integrace klientů, jehož náplní bylo rozšíření aktivit pracovní rehabilitace, vznik specifického vzdělávacího programu a také zřízení pracovně-tréninkového centra – kavárny Rychlá myš. Následoval projekt Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod, podpořený z prostředků ROP NUTS II Jihozápad, jehož výsledkem bylo přestěhování osmnácti klientů do nově vybudovaných chráněných bytů v centru města Stod. V rámci projektu byla také postavena pekárna, kde jsou osoby se zdravotním postižením zaměstnávány.

Projekt Transformace DOZP Stod je realizován v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.  Prostředky na jeho uskutečnění jsou z 85% hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15% ze státního rozpočtu ČR.

Alena Marešová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *