Klatovské katakomby oslaví čtvrté výročí svého znovuotevření

Klatovské katakomby si ve čtvrtek 26. listopadu připomenou čtvrté výročí svého znovuotevření. U této příležitosti bude v tento den představen a zástupcem jezuitského řádu požehnán nový sborník historických prací s názvem Víra, věda a literatura v 17. a 18. století vydaný v rámci edice „Klatovy v prostoru a čase“ podporované městem Klatovy. Dále je připravena prezentace filmového dokumentu „Barokní jezuitské Klatovy 2015.“ Katakomby tak završí další úspěšnou sezonu. Expozici si za první tři letošní čtvrtletí prohlédlo již 40 500 návštěvníků, což je o více než 2 500 lidí více než za celý loňský rok.

Od roku 2006 péči o tuto významnou památku a také její propagaci zajišťuje spolek Klatovské katakomby. Významným projektem, který každoročně realizuje, jsou Barokní jezuitské Klatovy – unikátní program zahrnující historickou konferenci, barokní requiem a mše svaté věnované památce lidí pohřbených v katakombách. V dubnu letošního roku se tato akce uskutečnila již podeváté.

 

„Konference i sborník jsou doklady výjimečného úsilí a programu, který si našel místo v bádání o českém baroku,“ říká Ivana Čornejová, významná historička zaměřující se na období 17. a 18. století – tedy pověstnou dobu „temna“.  „Tato doba, ale nebyla zdaleka tak temná a navzdory válkám, epidemiím i živelným pohromám v ní žili lidé hodní obdivu, lidé, kteří by byli inspirací i dnes. Dokazují to příspěvky účastníků naší historické konference. A protože jde o texty velmi zajímavé, jsme rádi, že jsme je mohli díky podpoře města Klatovy vtělit do sborníku, který nyní představíme veřejnosti,“ dodává Václav Chroust, předseda spolku Klatovské katakomby a hlavní organizátor projektu Barokní jezuitské Klatovy.

„Nesporným obohacením projektu je i filmový dokument připravený ve spolupráci s místní televizí FILMPRO. Zachycuje nejen jednotlivé části programu, ale i atmosféru Barokních jezuitských Klatov,“ dodává starosta města Rudolf Salvetr. Sborník i dokument budou k dispozici od  pátku 27. listopadu v klatovských katakombách, v místním informačním centru a budou také součástí fondu Městské knihovny Klatovy.

Obnovené prostory klatovských katakomb byly otevřeny 26. listopadu 2011. Náklady na rekonstrukci, vytvoření nové expozice a další úpravy dosáhly  23,5 milionu korun, z toho 17,5 milionu bylo uhrazeno z Regionálního operačního programu Jihozápad. Byly sjednoceny původní prostory krypt pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Poprvé zde byla zpřístupněna expozice představující barokní jezuitské Klatovy.     (tz)

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *