Karlovarské hejtmanství přispěje na stavbu i modernizaci dopravních hřišť

Zastupitelé Karlovarského kraje schválili podporu programu, který se zaměřuje na obnovu stávajících dopravních hřišť. Jedná se o podporu, kterou poskytuje Karlovarský kraj každoročně. Pro letošní rok je pro tento dotační program v krajském rozpočtu alokována částka 300 tisíc korun.

„Programem na obnovu dopravních hřišť se snažíme podpořit plynulost provozu a bezpečnost na silnicích v našem kraji. Právě na dopravních hřištích se totiž děti setkávají již od útlého věku se základními pravidly silničního provozu a se situacemi, které je mohou potkat i v reálném životě. Protože již ale vědí, jak se mají zachovat, snižuje se tak riziko dopravních nehod a dalších nebezpečí,“ uvedl neuvolněný člen zastupitelstva s gescí v oblasti dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš.

Prioritou programu je podpora stávajících dopravních hřišť, která slouží především k praktické výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol v Karlovarském kraji. Dotační program má zajistit kvalitní výuku. Aby k této mohlo docházet, je nutné, aby byla dopravní hřiště v odpovídajícím provozním a technickém stavu. Z dotace budou moci provozovatelé zajistit potřebné opravy.

Maximální ani minimální výše žádosti o dotaci není stanovena. Žadatelem může být vlastník nebo provozovatel dopravního hřiště, případně také obec, její příspěvková organizace nebo jiný subjekt zabývající se výchovně vzdělávací či zájmovou činností zaměřenou na dopravní výchovu dětí a mládeže na území regionu.

Dotaci je možné využít na nákup materiálu či zajištění opravárenských a stavebních služeb. Dále na údržbu a opravy technických prostředků a zařízení sloužících k výuce dopravní výchovy, na nákup dopravního značení, jízdních překážek, výukových pomůcek, dopravních prostředků a dalšího vybavení. Z dotace je možné uhradit opravy povrchů komunikací a chodníků na dopravních hřištích, nástřiky dopravního značení a nákup příslušenství v podobě helem, bezpečnostních prvků a dalších.

Zdroj: Karlovarský kraj, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *