Karanténní objekt pro lidi bez přístřeší je hotový. Vedení Doubravky se s tím stále nechce smířit

Rada města dnes schválila užívání městského objektu na adrese Masarykova 19/Školní 1 na Doubravce jako karanténního zařízení pro lidi bez přístřeší. Objekt začne tomuto účelu sloužit poté, co k  tomu vydá příkaz Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje. Zařízení má 16 lůžek, karanténu či izolaci tam vykonají pouze lidé bez domova žijící na území Plzně. Zařízení se zavře po skončení nouzového stavu. Plzeňané a zejména obyvatelé příslušného čtvrtého městského obvodu s  klienty vůbec nepřijdou do styku. Dohled v  areálu i okolí zajistí státní a nepřetržitě pak městská policie, na chodu se budou podílet neziskové organizace.

„Krajská hygienická stanice má ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví oprávnění vydat příkaz k  vyčlenění objektu právě pro účely izolace fyzických osob nebo jejich karanténě. Tímto se tedy snažíme preventivně zajistit požadovaný prostor pro lidi bez přístřeší, kteří by jako covid pozitivní mohli šířit nákazu v  ulicích,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. Ten spolu s dalšími svými kolegy a zaměstnanci města prošel kvůli výběru objektu více městských budov, například Peklo či Klatovskou 19, z  různých důvodů ale nebyly tyto městské nemovitosti vhodné pro zřízení dočasné karantény.

Maximální kapacita zařízení ve Školní ulici je 16 lůžek. Nemocného covid-19 na základě rozhodnutí hygieny zajistí a na místo dopraví policie, která vjede přímo do areálu, ten se uzavře a ze dvora pak dotyčný přejde dovnitř budovy. Po celou dobu karantény či nařízené izolace zůstane pod dohledem. Předčasným opuštěním centra se klient vystavuje možnosti trestního stíhání. Plzeňané nebudou chodem zařízení nijak obtěžováni ani zatěžováni. Po skončení nouzového stavu město dané zařízení uzavře. Do budoucna se počítá s  využitím objektu pro účely nové radnice čtvrtého městského obvodu.

Představitelé Městského obvodu Plzeň 4 jsou i nadále přesvědčeni o nevhodnosti lokality pro daný záměr. Zároveň budou po městu Plzni a jeho zástupcích i nadále požadovat záruky, že tímto záměrem nebude ohrožena jak bezpečnost obyvatel v okolí budovy, tak osob umístěných uvnitř budovy. „Nadále jsme přesvědčeni, že se jedná o nevhodnou lokalitu pro takový záměr. Vyzvali jsme proto Radu města Plzně, aby zvážila přehodnocení záměru, a nabídli jsme pomoc při hledání alternativního řešení. Bohužel naše výzva ani nabídka nebyly vyslyšeny. S ohledem na vlastnická práva respektujeme rozhodnutí města Plzně, ve věci ale budeme dál aktivní a provoz karanténního místa budeme pozorně sledovat,“ říká starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO).

Zdroj: www.plzen.eu a ÚMO Plzeň 4

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *