Kandidáty na nového rektora ZČU jsou Milan Edl a Jiří Hammerbauer

Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) bude 31. října 2022 volit rektora, který povede univerzitu od 1. března 2023 do konce února 2027. Návrhy na kandidáty mohli členové Akademického senátu ZČU podávat do 29. září. Na post rektora kandidují končící děkan Fakulty strojní Milan Edl a někdejší děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer.

Mandát současného rektora Miroslava Holečka, který stál v čele ZČU od března 2015, skončí 28. února 2023. Univerzitu vedl dvě po sobě jdoucí funkční období, kandidovat proto již nemohl.

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., (*1973) vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, kde se v roce 2009 habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Od roku 2014 je děkanem Fakulty strojní ZČU, své druhé funkční období dokončí 15. října 2022. V odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství, zabývá se také problematikou cirkulární ekonomiky. Působil na třech zahraničních univerzitách jako hostující profesor.  Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu ČR a hodnotitelem a zpravodajem projektů Technologické agentury ČR, je také zakladatelem Průmyslové rady a česko-bavorské Internacionální průmyslové rady. Ve spolupráci s Průmyslovou radou založil Dětskou technickou univerzitu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Je prezidentem Czech Smart City Cluster a České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.

Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., (*1964) se vyučil v roku 1982 v oboru elektrotechnika a dále absolvoval ve stejném oboru večerní střední školu. Pracoval v ETD Škoda Plzeň jako dělník v oddělení montáže elektroniky a pracovník zkušebny elektroniky. V roce 1989 vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni. V letech 1992–1998 působil také jako servisní technik zařízení spotřební a průmyslové elektroniky se zastoupením v ČR a Německu. V roce 2003 se habilitoval na ZČU v oboru Elektronika. Od téhož roku působil jako proděkan pro vědeckou a vývojovou činnost Fakulty elektrotechnické ZČU, od roku 2005 byl pět let vedoucím katedry aplikované elektroniky a telekomunikací. V letech 2010–2018 stál dvě funkční období v čele Fakulty elektrotechnické jako její děkan, z toho byl čtyři roky také ředitelem výzkumného centra RICE. Od března 2018 je proděkanem pro vědu a vedoucím katedry elektroniky a informačních technologií. Odborně se zaměřuje na oblast analogové elektroniky, lineární a impulsní napájecí techniky, nabíjecích zdrojů pro akumulátory a elektroniku pro výkonové systémy v oblasti automotiv.

Rektora volí Akademický senát ZČU tajným hlasováním. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 58 senátorů, tedy nejméně 30 hlasů. Zvolený kandidát na rektora se své funkce ujme 1. března 2023, po jmenování prezidentem republiky. Univerzitu s bezmála 11 500 studenty a 2 300 zaměstnanci povede čtyři roky, do konce února 2027.

Zdroj: ZČU Plzeň, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *