Juniorská univerzita. Středoškoláci se stanou na krátký čas posluchači opravdových vysokoškolských přednášek

Před zcela zaplněnou Modrou posluchárnou Lékařské fakulty v  Plzni Univerzity Karlovy zahájil děkan fakulty profesor Jindřich Fínek první běh Juniorské univerzity pro studenty středních škol. Ti se ve čtyřech sobotních dopoledních stanou na krátký čas posluchači opravdu vysokoškolských přednášek předních docentů a profesorů klinické i experimentální medicíny z  plzeňské lékařské fakulty a fakultní nemocnice.

Během tohoto času se studenti dozvědí nejenom řadu informací o fungování zdravého či nemocného lidského těla, hlavně si ověří, zda medicína je to pravé, čemu by se v  budoucnu chtěli věnovat.
Jak uvedl děkan Fínek, založení Juniorské univerzity bylo odpovědí na finanční pobídku vlády, která umožní navýšení počtu studentů medicíny na Lékařské fakultě v Plzni v akademickém roce 2019/2020 o celých třicet na 293 studentů v prvním ročníku. „Potřebujeme nejenom studenty, ale hlavně absolventy. Čím lépe budou mladí lidé informování o obsahu studia a jeho formě, o to bude méně neúspěšných a zklamaných studentů i rodičů,“ uvedl. Proděkan pro studium prof. Jiří Ferda ve své přednášce zdůraznil, jak důležitá je pro úspěšnou léčbu pacienta vzájemná spolupráce mezi lékaři různých oborů a jak léčbu zdokonalují moderní metody medicíny. Manažer Biomedicínského centra doc. Jaroslav Hrabák pak ukázal, jak k  vývoji těchto metod a objasňování dosud neprozkoumaných dějů v  živých organismech přispívají výzkumníci Lékařské fakulty.

Po přednáškách byly na programu exkurze účastníků Juniorské univerzity do prostor Biomedicínského centra, Kliniky zobrazovacích metod a Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Zde se projevil zájem gymnazistů četnými dotazy a erudovanou diskuzí nad problematikou studia, biomedicínskými vědami a medicínou obecně. Studenti oceňovali program, informační úroveň Juniorské univerzity i těsné propojení mezi fakultou a nemocnicí. Děkan Fínek zhodnotil na závěr celé setkání lakonickou větou: „Tolik vděčných očí pohromadě jsem dlouho neviděl.“ (tz)

Foto LF UK Plzeň

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *