Jste spokojeni s péčí a přístupem ve Fakultní nemocnici Plzeň? Statistika tvrdí, že spokojenost pacientů již 10 let roste

http://www.fotoalbum.cz/g/alba/2016/0128/rf232040cwjiVwdvjuCePIk6XeZkIMD8TOXsG2_s.jpg?SZ97z

Spokojenost pacientů ve FN Plzeň již 10 let roste. Fakultní nemocnice Plzeň disponuje již desetiletou časovou řadou měření spokojenosti pacientů v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ (KOP) na  lůžkových odděleních. Loňský historicky nejvyšší výsledek se nemocnici podařilo nejen udržet, ale ještě o kousek zvýšit.  Poslední šetření, které se uskutečnilo koncem roku 2015, tak opět potvrdilo dlouhodobý trend růstu kvality zdravotních služeb a skončilo dosud  nejvyšší spokojeností pacientů. Souhrnná spokojenost dosáhla hodnoty 84,0 procenta.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. dodává: „Díky tomuto pravidelnému sledování spokojenosti získáváme důležitou zpětnou vazbu. Velmi si vážíme skutečnosti, že jsou pacienti se službami a péčí naší nemocnice spokojeni a všichni naši zaměstnanci dělají maximum pro to, aby tento trend pokračoval i nadále.“

 

FN Plzeň tímto šetřením jen potvrdila skutečnost, že dlouhodobě patří k nejlépe hodnoceným zdravotnickým zařízením v zemi, která jsou zařazena do nejvyššího ratingového pásma „A+“. Zdravotnická zařízení jsou zařazována metodikou do celkem šesti ratingových pásem od nejvyšší „A+“ po nejnižší „B-“ (A+, A, A-, B+, B, B-).

„Souhrnná spokojenost ve FN Plzeň se od počátku měření po celých deset let pohybuje statisticky významně nad hranicí standardu dobré péče (80 %). Na vysoké úrovni se drží také hodnocení hlavních profesních skupin zdravotnického personálu. Spokojenost se sestrami dosahuje již druhým rokem 84,0 % a vysoká je i spokojenost pacientů s lékaři (82,8 %),“ komentuje výsledky RNDr. Tomáš Raiter, řešitel a autor projektu Kvalita Očima Pacientů. Fakultní nemocnice Plzeň tak ve všech třech hodnocených kategoriích (celková spokojenost za zařízení, spokojenost se sestrami a spokojenost s lékaři) splnila metodická i výkonnostní kritéria pro udělení certifikátu „SPOKOJENÝ PACIENT“.

Vyplněné dotazníky odevzdalo během čtyř týdnů celkem 2 413 pacientů, kteří strávili v nemocnici alespoň dva dny. V době, kdy šetření probíhalo, bylo v nemocnici hospitalizováno celkem 3 521 pacientů. Po očištění o tzv. nezařazené pacienty dosáhla návratnost dotazníků 76 procent. Dotazník vychází z mezinárodně používaných standardů a přináší výsledky, které umožňují porovnávat jednotlivá lůžková zdravotnická zařízení mezi sebou. V šetření spokojenosti se pacienti vyjadřují k osmi samostatným dimenzím. Nehodnotí přitom samotnou zdravotní péči, ale vše, co s jejím poskytováním souvisí. V závěru dotazníku mohou pacienti uvést také své postřehy, připomínky a poznámky. Pacienti hodnotí tyto hlavní indikátory kvality:

 

  1. Přijetí pacienta do nemocnice
  2. Respekt, ohled, úcta k pacientovi
  3. Koordinaci a integraci péče o pacienta
  4. Informace, komunikace a edukace pacienta
  5. Tělesné pohodlí pacienta
  6. Citová opora pacienta
  7. Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta
  8. Propuštění a pokračování péče o pacienta

 

Vůbec nejvyšší spokojenost je s dimenzí „Zapojení rodiny“, kde výsledek dosáhl 94,4 procenta a s „Propuštěním a pokračováním péče“, s nímž je spokojeno 90,9 % pacientů. Ve všech osmi hlavních indikátorech kvality se spokojenost drží na vysokých hodnotách a pozitivní je, že se nejvíce zlepšovaly tři indikátory, které byly před rokem hodnoceny nejníže (tělesné pohodlí, citová opora pacientů a procedura přijetí do nemocnice – viz graf 2).

Z dílčích ukazatelů kvality pacienti stojí za zmínku vysoké hodnocení „důvěry k ošetřujícím sestrám“(87,4%), nebo „rychlost pomoci ze strany zdravotnického personálu“(86,1%). Významně se také zlepšily tradiční slabiny českého zdravotnictví: „srozumitelnost odpovědí lékaře“

a hodnocení „kvality jídla“. Dlouhodobé dobré výsledky také statisticky významně zvedly hodnocení důvěry pacientů k lékařům, což je letitý problém českého zdravotnictví.  Z dílčích indikátorů kvality, které ještě stále vyžadují další zlepšování, jmenujme aspoň představování lékařů pacientům (znalost ošetřujícího lékaře) a hodnocení doby ranního buzení.

Nemocnice si udržuje vysokou vyrovnanost jednotlivých oddělení v hodnocení souhrnné spokojenosti.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *