Jak vypadalo královské žezlo a jablko českého krále?

Jak vypadalo původní složení gotických královských insignií v době Karlovy korunovace roku 1347 nevíme, neboť ke gotické Svatováclavské koruně dnes patří renesanční žezlo a jablko ze 16. století. O přesném tvaru původního žezla z doby vlády Přemyslovců nemáme žádné doklady.

V pokladu vídeňského hradu se zachovalo žezlo a jablko zachycené Hansem von Aachen na portrétu Matyáše Habsburského jako českého krále a nástupce Rudolfa II. roku 1611. S podobnými insigniemi je na pečetích vyobrazen už Karel IV., ale na základě slohových znaků je možné datovat vídeňské klenoty až do druhé poloviny 15. století. Patrně byly zhotoveny ke korunovaci Jiřího z Poděbrad (1458) anebo spíše ke korunovaci Vladislava II. Jagellonského (1471).

Nezachované insignie přemyslovských králů napodobují funerální insignie králů Přemysla Otakara II. a Rudolfa I. Habsburského, zvaného Kaše. Tyto pohřební klenoty se staly předlohou pro zhotovení žezla a jablka českého krále k rekonstrukci korunovace. Dokumentaci pro výrobu kopií nám poskytla Správa pražského hradu. Zhotovitelem insignií je pan David Lomos pod odborným vedením Střediska praktického vyučování Zlatnického a ryteckého s.r.o. v Praze. Samotná výroba žezla a jablka trvá nejméně dva měsíce včetně zlacení. Kopie insignií budou předány krátce před zahájením Korunovačních slavností a posléze uloženy v muzejních sbírkách Univerzity Karlovy v Praze.

Miroslav Smaha

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *