Jak se vám v Plzni žije? Napište to radnici! Primátora to zajímá pro další rozvoj města

Jak se vám líbí v Plzni? Jste spokojeni s kvalitou životního prostředí? Vyhovuje vám nabídka kulturního vyžití? A jak jste spokojeni s městskou hromadnou dopravou? Nejen tato, ale i řadu dalších témat mohou všichni Plzeňané okomentovat v průzkumu, který právě probíhá. Dotazník, v němž město zjišťuje mimo jiné názor občanů na témata jako vzdělání, volný čas, doprava, bezpečnost či spokojenost s fungováním úřadů, je k dispozici na webu města Plzně.

„Plzeňané nejlépe vědí, v jakém městě chtějí žít. Proto pravidelně zjišťujeme jejich potřeby a názory. Sledujeme nejen současné trendy, ale i jejich vývoj v dlouhodobém časovém horizontu. Zjištěné výsledky využíváme jako podklad pro další plánování rozvoje města, ve kterém se přání a kritiku našich obyvatel snažíme maximálně reflektovat,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Město má zpracovaný koncepční dokument Strategický plán města Plzně, který pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje, a právě pro jeho aktualizaci je důležité znát názory obyvatel a dále s nimi pracovat,“ doplnil Pavel Bosák, první náměstek primátora, jenž má ve své gesci Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Právě tato městská organizace zpracování průzkumu zadala.

„Poslední průzkum se uskutečnil v roce 2019. Od té doby se událo mnoho věcí, které výsledky dotazníkového šetření mohou ovlivnit. Samotnou mne velmi zajímá, jak se promítnou vnější okolnosti do názorů obyvatel na rozvoj města. Čím více občanů se do průzkumu zapojí, tím objektivnější bude výsledný názor veřejnosti, který může mít poměrně silný vliv na další směřování plánů rozvoje města,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.
Dotazníkové šetření bude probíhat do konce dubna 2023. „Po vyhodnocení chystáme další kroky vedoucí k aktualizaci Strategického plánu města Plzně, na kterých bychom taktéž rádi participovali s širokou veřejností. O dalších možnostech zapojení budeme Plzeňany brzy informovat,“ vysvětluje Eva Velebná Brejchová z Úseku rozvoje města.

Zdroj: www.plzen.eu, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *