I nelegální ubytovny na území města byly tématem konference v Plzni

Na deset možných nelegálních ubytoven na území Plzně upozornili v posledních deseti dnech odbor cizinecké policie plzeňští strážníci. Ukázalo se, že u osmi z nich skutečně ubytovatel neplní své povinnosti a provozuje ubytování „na černo“. I tyto informace dnes zazněly na konferenci, jež se uskutečnila na plzeňské radnici. Pod záštitou ministra vnitra České republiky Milana Chovance ji uspořádalo město Plzeň, iniciátorem byl primátor Martin Zrzavecký. Vůbec poprvé se tak sešli zástupci města, vrcholný management řady průmyslových podniků z regionu, zástupci pracovních agentur působících na území západočeské metropole, státních organizací, městská i státní policie. Tématem konference bylo Agenturní zaměstnávání v Plzni a jeho přímý dopad na samosprávu obce.

„Tato konference není o tom, abychom hledali viníky situace, která nás trápí, ale abychom hledali společná řešení. Chceme otevřít toto téma. My všichni jsme partneři, chceme, aby podniky měly kvalitní zaměstnance, ale na druhou stranu chceme také to, aby samospráva netrpěla a neřešila otázky bezpečnosti a sociálních dopadů,“ řekl v úvodu primátor Martin Zrzavecký.

Konferenci svolalo město proto, že západočeskou metropoli trápí mimo jiné velká míra přestupků páchaných cizinci, vznikají zde problémové lokality z pohledu bezpečnosti a v metropoli také roste počet lidí bez domova, což souvisí právě i s praktikami některých pracovních agentur. Mnozí lidé žijící „na ulici“ se totiž rekrutují z řad cizinců dovezených do Plzně za prací. Aktuálně úřad práce eviduje v Plzni celkem 14354 zahraničních pracovníků, v celém Plzeňském kraji je jich 35 tisíc.

„Bez pracovní síly ze zahraničí se neobejdeme. Jde nám ale o to nastavit určitá pravidla, mantinely, říci si, kde je hranice. Nejsem zastáncem masivního dovozu levné pracovní síly, pro nás je důležitá výroba s vysokou přidanou hodnotou, to je podle mě cíl, ke kterému musíme směřovat. Chceme, aby se cizinci integrovali, zapojili, přináší pro nás hodnotu, je v našem zájmu, aby tu zakořenili,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Podle něj je potřeba, aby agentury měly jasná pravidla. Ta mají nastavit připravovaná legislativní opatření. „Chceme, aby o cizince bylo postaráno i v době, kdy má osmihodinové volno, a nenacházel se jen v barech,“ dodal ministr. Upozornil, že ne všechny agentury jsou stejné, některé jsou podle jeho slov velmi profesionální, mají své kvalitní kodexy.

„Oblast pracovních agentur je složitá, agentury se vyvíjí, na základě našich zjištění cítí, kde mají tenký led a co musí ohnout,“ řekl Miroslav Duchek, ředitel Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Za rok 2016 provedl inspektorát, který má ve své gesci kontrolu pracovních agentur, přes šest desítek kontrol. U 42 procent z nich zjistil nedostatky. „Zjistili jsme celkem 85 pochybení,“ uvedl Miroslav Duchek. Nedostatky se opakují a nejčastěji se týkají mzdové oblasti, kdy agentury neplatí dělníkům příplatky, přesčasovou práci, problémem bývá i oblast uzavírání vztahu. Agenturám často podle inspektorů chybí doklady, mnohé také vymýšlejí různé způsoby, jak proces kontroly zdržovat a komplikovat. Velkým problémem je i nedostupnost agentury. Velmi obtížné bývá podle inspektorů „dohnat“ jednatele a zahájit s ním komunikaci. Co se týká nelegálně pracujících osob, evidoval loni inspektorát na území Plzeňského kraje 225 případů.

Podle Květuše Kondrysové, vedoucí Odboru cizinecké policie Policie České republiky – Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, je na území kraje v současné době 309 ubytoven pro zahraniční dělníky. Největší lokalitou jsou Borská pole. „V blízkosti této průmyslové zóny je 17 ubytoven s kapacitou 1550 osob,“ přiblížila Květuše Kondrysová. Narůstající kumulace cizinců přináší problémy. Jde zejména o přestupky cizinců v oblasti dopravy, proti majetku, veřejnému pořádku a společnému soužití. V lokalitě Borská pole bylo loni spácháno například v dopravě 2805 přestupků, což je 73 procent přestupků v dopravě v Plzni, vysoký podíl je i v dalších oblastech.

Podle Tomáše Haišmana, ředitele Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky, je zásadní mít aktuální prognózy vývoje trhu práce a na jejich základě vytvářet plán potřeb zaměstnanců. „Klíčovým partnerem pro veškeré nastavení funkčního systému jsou odbory,“ uvedl.

Na problematiku spojenou s pracovními agenturami, cizinci a bezdomovci se nyní Plzeň intenzivně zaměřuje, již vloni v listopadu se uskutečnilo na plzeňské radnici mimorezortní setkání na dané téma. Na základě závěrů vznikla pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky, kde má město zástupce. Zároveň Plzeň navrhla legislativní změny příslušných zákonů, které by měly zpřísnit podmínky agenturního zaměstnávání.

Na úrovni města funguje úzká spolupráce mezi městskou a státní policií. Za posledních deset dní vzešel ze strany města směrem k cizinecké policii podnět k deseti pravděpodobně nelegálním ubytovnám. U osmi z nich si skutečně ubytovatel neplní povinnost danou zákonem. Nelegální ubytovny vznikají v bytech panelových domů na sídlištích, ale i ve starší zástavbě cihlových domů.

Na konferenci vystoupil i zástupce personální velké zavedené agentury Adecco. „Existuje spousta mezer v legislativě, co se týká poskytování licencí agenturám i systému kontroly,“ uvedl Rudolf Špoták, zástupce agentury.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *