Historii města připomíná výstava v mázhauzu plzeňské radnice

Nejdůležitější momenty z historie města ukazuje ode dneška nová výstava v mázhauzu plzeňské radnice nazvaná Plzeň – prvních pět století. Na dvaceti textových panelech provede nová expozice návštěvníka obdobím před založením původní Plzně až po rok 1788, tedy po období josefínských a tereziánských reforem. Texty doplňují snímky archiválií, vedut i staveb, vystaveny jsou i předměty jako například kachel s motivem plzeňského znaku z let 1434 až 1466 a další.

„Jsem přesvědčen, že kultura jakékoli společnosti je především odrazem její historie a výstava by měla veřejnosti připomenout nejdůležitější momenty z dějin našeho města,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa, jenž nad projektem převzal záštitu. Podle jeho slov má město Plzeň, které je letos Evropským hlavním městem kultury, skutečně bohatou historii. Tu se nedávno podařilo zmapovat v publikaci Dějiny města Plzně 1, jež zahrnuje období od pravěku až do roku 1788. „I vydání tohoto prvního dílu dějin města bylo důvodem pro uspořádání výstavy,“ doplnil Martin Baxa.

„Výstava je průřezem historie města. Exkurzem zavítá do období prehistorického, na základě archeologických výzkumů vypovídá o životě v Plzeňské kotlině před založením původní Plzně neboli dnes Starého Plzence, osvětluje založení Nové Plzně, dotýká se významných dokumentů, znaku a pečeti města, připomíná husitskou i protihusitskou minulost, slavné období v době pobytu Rudolfa II. a následné útrapy a hospodářský rozvrat v období třicetileté války, dotýká se architektury i umění,“ přiblížila Štěpánka Pflegerová z Archivu města Plzně, který výstavu připravil ve spolupráci se Západočeským muzeem.

Textové panely i vystavené exponáty popisují a dokumentují život na území Plzně od počátků do roku 1788, kdy byl v Plzni zřízen takzvaný regulovaný magistrát, který tvořili purkmistr, pětice radních a další kvalifikovaní úředníci.

Z předmětů ze sbírek Západočeského muzea jsou k vidění například zkameněliny z rostlinné i živočišné říše, ukázky štípané kamenné industrie a broušené kamenné sekery z doby neolitu, bronzové předměty nalezené v Plzni – Radčicích z období 13. až 10. století před naším letopočtem, ukázky zbraní převážně ze 17. století a další.

Expozice je k vidění do 4. září 2015, vstup je zdarma.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *