Hejtmanství ocenilo lidi, kteří pomáhají druhým

Za vynikající práci poděkoval hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard vybraným pracovníkům v sociálních službách organizací zřizovaných Plzeňským krajem. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 24 pracovníků z oblasti sociálních služeb a dva ředitelé zařízení.

 „Oblast sociálních služeb je velmi nedoceněná, avšak potřebná. Lidé, kteří tuto práci vykonávají, si zaslouží obrovský dík za psychicky a často i fyzicky náročnou práci. Alespoň touto cestou bychom těmto lidem rádi poděkovali,“ uvedl hejtman Josef Bernard.Společně s ním přišel pracovníkům organizací Plzeňského kraje v sociálních službách poděkoval také jeho náměstek pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz.

.Všichni ocenění jsou zaměstnanci příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti sociálních služeb. Plzeňský kraj zřizuje celkem 12 organizací v oblasti sociálních služeb.

Všechny navržené pracovnice a pracovníci byli navrženi ředitelem nebo kolektivem zaměstnanců v dané organizaci. Jsou ceněni pro svůj chápavý a lidský přístup, obětavost, individuální přístup ke klientům, pracovitost, spolehlivost a svou velikou profesionalitu, odbornost ve své funkci.

Ocenění pracovníci

DOZP Horní Bříza

Pan Petr Jindra nastoupil do Domova v Horní Bříze v únoru 2002 jako „civilkář“. Práce s klienty ho natolik oslovila, že setrval v domově na pozici přímé obslužné péče a následně se vypracoval na vedoucího pracovníka nepedagogické výchovné činnosti. Ke klientům se chová vždy profesionálně, má lidsky přístup, zajímá se o jejich potřeby, přitom nezapomíná na nezbytnou administrativní činnost.

Pan Ludvík Bartásek pracuje v Domově v Horní Bříze od roku 2002 jako údržbář technického úseku. Práci si plní vždy svědomitě. Nad rámec svých pracovních povinností vyrábí truhlářské výrobky, mimo jiné třeba kuchyňské linky na oddělení domova. Svou práci vnímá jako poslání, ke svým kolegům je vždy vstřícný, ochotně dokáže pomoci.

 

 Domov Harmonie Mirošov

Paní Irena Červenková v Domově Harmonie pracuje od roku 1981. Nejdříve na pozici sanitárky, rehabilitační pracovnice, vedoucí aktivizace a vedoucí oddělení.  Ke své práci přistupuje velmi zodpovědně, má zájem o fungování a rozvoj domova. V současné době se věnuje aktivizační práci s klienty. Svoji práci má ráda a vykonává jí s láskou a citem.

Paní Marie Šišková v Domově Harmonie pracuje od roku 2010. Působila na pozici pracovníka přímé obslužné péče, v současné době pracuje jako vedoucí oddělení Domova se zvláštním režimem. Je zodpovědná, pečlivá, ve své profesi zkušená, dokáže se vcítit do potřeb klientů. Jejich důvěru si získává svým laskavým přístupem a ochotou. Pod jejím vedením oddělení dosahuje vynikajících výsledků. Její přístup k práci je vzorem pro mnohé další zaměstnance.

Pan Miroslav Máša v Domově Harmonie pracuje od roku 2004 na pozici pracovníka v sociálních službách – přímá obslužná péče v Domově se zvláštním režimem. Je velmi obětavý, klienty oblíbený, jeho úsměv pohladí po tváři i po duši. Svým kolegyním vždy ochotně kdykoliv pomáhá, okamžitě nabízí pomocnou ruku.

 

Domov sociálních služeb Liblín

Paní Andrea Molnárová pracuje v domově od roku 1991 jako pracovník přímé obslužné péče. Svoji práci bere jako poslání, úkoly plní zodpovědně a samostatně. V kolektivu zaměstnanců je velmi oblíbená, je přátelská, aktivně pomáhá uživatelům domova i kolegům. S obyvateli jedná citlivě a vstřícně, umí se vcítit do jejich problémů. Má velký zájem o odborný růst a další vzdělávání.  Plní úkoly i nad rámec svých pracovních povinností.

Pan Zdeněk Fiala pracuje v domově od ukončení základní vojenské služby od roku 1973, tedy 44 let, a to jako údržbář. Je pracovitý, spolehlivý, nekonfliktní, v kolektivu je oblíbený. Celý svůj aktivní život dělí mezi svoji oblíbenou práci, rodinu a svého velkého koníčka myslivost. K plnění svých pracovních povinností přistupuje zodpovědně s novátorským zájmem, snaží se realizovat úspory nákladů provozu domova.

 

Domov klidného stáří Žinkovy

Paní Marie Kubíková pracuje v organizaci od roku 1996. Vykonává práci rehabilitační zdravotní sestry. Svoje pracovní povinnosti si plní přesně a kvalitně. Ke klientům je ochotná, vstřícná. Na odborné úrovni komunikuje s pracovníky ostatních úseků a plní úkoly i nad rámec svých pracovních povinností.

Paní Danuše Lásková pracuje v domově od roku 1989. Je zařazena jako pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče. Výborně si plní svoje pracovní povinnosti. Má vstřícný a empatický přístup ke klientům. Motivuje ostatní spolupracovníky svým vlastním příkladem. Podporuje nové projekty s cílem zkvalitnění péče o klienty. Má zájem o odborný růst a další vzdělávání.

 

Domov pro seniory Vlčice

Pan Václav Hozman pracuje v Domově pro seniory Vlčice na pozici údržbáře od roku 1994. Je ochotný a milý ke klientům i ostatním zaměstnancům. Své pracovní povinnosti si plní zodpovědně, na zavolání dorazí do práce i mimo pracovní dobu, svým zodpovědným přístupem je příkladem pro ostatní.

Centrum sociálních služeb Stod

Paní Pavla Krsová pracuje ve stodském zařízení od roku 2003 jako pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči. Po celou dobu svého pracovního poměru v organizaci se snaží naplňovat potřeby klientů. Je laskavá, empatická a má velký smysl pro humor. Vzhledem ke svým zkušenostem a lidským vlastnostem je mentorem a vzorem pro nové pracovníky.

Paní Běla Vaňáčová je v CSS Stod zaměstnána od roku 2006 jako pracovník v sociálních službách se zaměřením na ergoterapii. Svou práci cílí na rozvoj aktivit pro klienty.  Je zakladatelkou dílny zaměřené na výrobu svíček a dárkových tašek, podílí se také na rozvoji tkalcovny. Je vždy laskavá a trpělivá.

 

Domov seniorů Kdyně

Paní Ivana Kolbeková pracuje v domově ve Kdyni od roku 2003, nejdříve jako pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče, nyní jako vedoucí směny. Paní Ivana má velkou profesní zkušenost, je příkladem pro ostatní spolupracovníky, má přirozenou autoritu, je týmový hráč. Svým vlídným přístupem je mezi obyvateli velmi oblíbená. Práce v domově je pro ni posláním.

Paní Milena Osvaldová pracuje v domově od roku 2003 v provozním úseku jako kuchařka, posléze jako vedoucí kuchyně. Paní Milena je především výborná kuchařka. Odborně připravuje různé typy diet a úprav stravy pro seniory. Aktivně spolupracuje s nutriční terapeutkou. V kolektivu je oblíbená, ochotná každému pomoci.

 

Dům sociální péče Kralovice

Paní Soňa Boříková pracuje v domově od roku 2004 jako pomocná pracovní síla na oddělení. Vedle úklidu si najde čas na klienty, ochotně si s nimi povídá.  Právě pro její veselou povahu a ochotu naslouchat ji mají klienti rádi. Sami o ní říkají: „ Naše Soňa to je člověk s velkým srdcem.“

Pan Libor Formánek pracuje v Kralovicích od r. 2004, svou nevyčerpatelnou energií podporuje pozitivní náladu v domově. Je mentorem péče poskytované na základě biografie klienta, spoluautorem standardů kvality. Libor Formánek provádí školení pečujících zaměstnanců, hodnotí kvalitu poskytované péče v organizaci, sestavuje žebříček úspěšnosti klíčových zaměstnanců. Připravuje a organizuje společenské akce jako například regionální přehlídku aktivizace klientů „Kralovický podzim“.

 

DOZP Milíře

 Paní Blanka Šmichová v domově v Milířích pracuje již 8 let na pozici vedoucí výchovného oddělení, její profesí je vychovatelka. Paní Blanka je cílevědomá, komunikativní, ke své práci přistupuje profesionálně a zodpovědně. Všechny uvedené vlastnosti zúročí zejména při prezentaci domova a množství kulturních akcí.  Je ochotná, obětavá a vstřícná ke svým kolegům.

 

Centrum sociálních služeb Tachov

 Paní Jitka Němcová pracuje v Domově pro seniory Panenská jako pracovnice v sociálních službách. Přestože v domově pracuje krátce, můžeme říci, že si své pracovní povinnosti plní na výbornou. Má vstřícný a empatický přístup ke klientům domova. Její pracovní nasazení, obětavost, trpělivost a laskavost jsou příkladem pro ostatní zaměstnance. V kolektivu pracovníků je oblíbená, protože je skvělým týmovým hráčem.

 Paní Michaela Dvořáková pracuje v Domově seniorů Panorama od roku 2010 jako referent majetkové správy. Nad rámec svých pracovních povinností se aktivně zapojuje do řešení provozních problémů, zejména problémů spojených s výpočetní technikou. Pracuje vždy precizně, rychle a spolehlivě. Kolegy je vnímána jako milá, skromná a pracovitá kolegyně. 

Paní Alena Tvrzická pracuje v Domově pro seniory Kurojedy od roku 1996, kdy začínala jako všeobecná sestra. Od roku 2015 vykonává pracovní pozici vedoucí přímé péče. Svou práci odvádí svědomitě, pečlivě a zodpovědně, přichází s novými návrhy a nápady, které poté realizuje společně se svými kolegy. Všichni tak pod jejím vedením přispívají ke  zkvalitnění péče o klienty domova.

 

DOZP Bystřice nad Úhlavou

 Paní Marie Samiecová nastoupila do domova v roce 1992, jako obsluha prádelny. Od samého počátku organizuje práci tohoto provozního úseku. Od roku 2014 paní Marie pracuje jako vedoucí úseku prádelny. Všechny záležitosti organizuje jasně,  okamžitě a rozhodně. Ocenění si zaslouží za svůj dlouholetý pozitivní a zodpovědný přístup k práci.

Paní Jitka Matějková působí v DOZP Bystřice jako pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče od roku 2011. Její pracovní zkušenosti a profesionalita jí umožňují zastoupit v případě nutnosti své kolegy na jakémkoli oddělení zdravotního úseku. Nominována byla pro svou vstřícnost a snahu pomoci vždy tam, kde je potřeba.

 

CSS Domažlice, Domov v Černovice

Paní Jana Hessová je zaměstnána v Domově Černovice od roku 2007. Původně nastoupila na pozici uklízečky, ale její zájem o klienty ji směřoval k profesionální práci s klienty, proto absolvovala kurz pro volnočasové pracovníky. Mezi klienty je velmi oblíbená a vstřícná, je vzorem pro ostatní spolupracovníky. Její vášní je výzdoba domova, kterou oceňují nejen klienti, ale i návštěvníci. V kontaktu s obyvateli dokáže odhadnout jejich schopnosti, umí je motivovat a zabavit. Paní Jana je prostě duší domova, patří jí velké poděkování.

Pan Jaroslav Mrkos pracuje v Domově pro seniory Domažlice jako údržbář již 37 let. Je pracovitý, spolehlivý, obětavý, vstřícný a vždy ho uvidíte s úsměvem na tváři. Dokáže si poradit v každé situaci. Cesta do práce mu trvá asi 2 minuty, a proto je to právě on, který ve svém volném čase ochotně zaskočí a pomůže, když je třeba. Svým přístupem, uměním povzbudit a podpořit si získal velkou oblibu jak u obyvatel domova, tak i v pracovním kolektivu.

 

Ocenění ředitelé

Ing. Josef Trčka

Je ředitelem organizace Plzeňského kraje Domov sociální péče Kralovice od roku 2008. Po celou dobu svého působení na pozici ředitele domova prosazuje zkvalitňování péče o klienty, orientaci zaměstnanců na potřeby klientů. Snaží se o spokojenost svých zaměstnanců, organizuje řadu školení, interní audity, motivuje své spolupracovníky, stará se o jejich profesní růst, nastavuje pracovní a řídící procesy. Je iniciátorem individuální práce s klientem, která je podložena znalostmi biografie klientů. V neposlední řadě připravuje rekonstrukci a nástavbu Domu sociální péče Kralovice.

 

Mgr. Jana Tolarová

Je ředitelkou organizace Plzeňského kraje Domova klidného stáří Žinkovy. Během svého působení ve funkci se snaží o zlepšování péče o klienty nejen přímou obslužnou péčí, ale i aktivizačními činnostmi v jejich prospěch. Rozšířila práci v keramické dílně a v roce 2015-2016 se jí podařilo vybudovat nový pavilon C v areálu domova s kapacitou pro 37 klientů za zhruba 30 mil Kč. Na financování se podílel přibližně polovinou Plzeňský kraj, druhá polovina byla financována z investičního fondu samotné příspěvkové organizace.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *