Hejtmanství dokončilo modernizaci silnice mezi Sokolovem a Podstráním

Karlovarský kraj nechal zmodernizovat silnici II/210 od lomu Vítkov směrem k Podstrání na Sokolovsku. Celková délka činí cca 3,7 km, z toho v délce cca 1,3 km bylo provedeno statické zajištění pomocí opěrných zdí. Stavba přišla na 181,3 milionu korun s příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Investorem byla Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.

„Práce na horské silnici, která vede od sokolovské části Vítkov – lom údolím Lobezského potoka směrem na obec Podstrání, probíhaly od loňského března do letošního října. Jsme rádi, že se je úspěšně podařilo dokončit, i když to nebylo jednoduché, protože v průběhu modernizace byly při zemních pracích objeveny skalní výchozy, jejichž odstranění si vyžádalo prodloužení termínu o 25 dní. Nyní už řidiči úsek využívají bez omezení a provoz v místě je mnohem bezpečnější a plynulejší. Děkuji stavebníkům za to, že práce prováděli s ohledem na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, kde se například vyskytuje zvláště chráněný vstavač májový, a přizpůsobili tomu organizaci stavební akce,“ uvedl Jan Bureš, neuvolněný zastupitel Karlovarského kraje pro oblast dopravy.

Stavební práce provedla společnost SWIETELSKY stavební ve sdružení s firmou AZ Sanace. Práce se realizovaly při částečně omezeném provozu od loňského března do letošního října. „Tato modernizace výrazně zvýší bezpečnost provozu. Úsek se sanoval, zesílila a rozšířila se konstrukce vozovky a pomocí nových opěrných zdí se zajistila stabilita silničního tělesa,“ vysvětlil Petr Myslivec, ředitel závodu Dopravní stavby Západ, SWIETELSKY stavební. Součástí projektu byla také rekonstrukce mostu přes Lobezský potok.

Projekt představuje jednu z nejnákladnějších dopravních investic Karlovarského kraje do silnic II.
a III. třídy v posledních letech.

Zdroj: Karlovarský kraj, ilustrační foto

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *