Hejtman Václav Šlajs ocenil práci zdravotníků krajských nemocnic

Za vynikající práci v oblasti zdravotnictví poděkoval hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs vybraným pracovníkům nemocnic zřizovaných Plzeňským krajem. Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 16 pracovníků z Nemocnice následné péče LDN Horažďovice a Klatovské nemocnice.

 „Lékaři, sestry i další personál v oblasti zdravotnictví mají velice náročnou práci a současně jsou tato povolání velice nedoceněná. Personál krajských nemocnic jsou velmi kvalitní lidé na svém místě a my se alespoň touto cestou snažíme poděkovat jim za odvedenou práci,“ uvedl hejtman Václav Šlajs s tím, že právě zdravotnictví je prioritní oblastí Plzeňského kraje.

Všichni ocenění jsou zaměstnanci nemocnic Plzeňského kraje, tyto nemocnice jsou součástí Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje (ZHPK). Ten zřizuje 4 nemocnice akutní péče, Klatovskou, Stodskou, Domažlickou a Rokycanskou, a dvě nemocnice následné péče, a to Nemocnice následné péče LDN Horažďovice a Nemocnice následné péče Svatá Anna.

Všech 16 oceněných bylo navrženo řediteli zmíněných zařízení. Z rukou hejtmana a radní pro oblast zdravotnictví Mileny Stárkové obdrželi ocenění děkovný list, pamětní medaili a drobné dárky.

 

Ocenění:
 

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice

MUDr. Ivana Dundová (na snímku) – pracuje 10 let ve funkci primářky v horažďovické nemocnici na 140 lůžkovém oddělení následné péče. Pravidelně a kontinuálně se účastní celoživotního vzdělávacího procesu, vyžaduje od podřízených kvalitně odvedenou a empatickou práci. Podílí se i na zajištění zdravotní péče na interní ambulanci.

MUDr. Petr Horejš – již 22 let pracuje ve funkci zástupce primáře na oddělení následné péče. je velmi přívětivý a citlivý k potřebám pacientů. Významně se podílí na prevenci onemocnění zažívacího traktu.

Miroslava Jordánová – v horažďovické nemocnici pracuje již 36 let, z toho ve funkci vedoucí fyzioterapeutky 24 let. Jako vedoucí fyzioterapeutka se neustále snaží stmelovat kolektiv nejenom zajišťováním a organizováním kulturně-společenských akcí, ale i zajištěním bytových, či jiných potřeb podřízených. Je také dlouhodobá předsedkyně odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a současně dlouholetá členka a nyní předsedkyně Dozorčí rady horažďovické nemocnice.

Miloslava Krejčová – pracuje 22 let jako staniční sestra, která zastupuje vrchní sestru v její nepřítomnosti, paní Krejčová je vždy ochotná pomoci a poradit nejenom kolegům, ale hlavně pacientům.

 

Klatovská nemocnice, a.s.

Čadková Ivana – v klatovské nemocnici pracuje od roku 1990 a to původně jako vrchní sestra ortopedického oddělení. Na pozici manažera NLZP pracuje od roku 1999. Svými manažerskými i odbornými zkušenostmi se podílí na úspěšnosti ortopedického oddělení a je garantem kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče.

Dvořáčková Alena – vrchní sestra neurologického oddělení, v klatovské nemocnici roku 2006, na pozici manažera NLZP pracuje od roku 2008. Bez problémů zvládá se svým týmem náročný provoz neurologického oddělení včetně ambulantního provozu. Je pracovitá, spolehlivá, obětavá a garantuje se svým týmem kvalitní komplexní ošetřovatelskou péči.

Čáňová Dana – pracuje v klatovské nemocnici od roku 1973 jako všeobecná sestra na očním oddělení. Paní Čáňová je dlouholetá, stabilní a spolehlivá všeobecná sestra očního oddělení, s výborným přístupem k pacientům.  Celý dosavadní profesní život je věrná klatovské nemocnici.

Szabóová Alena – pracuje jako všeobecná sestra na oddělení ARO na úseku anesteziologie, v klatovské nemocnici pracuje od roku 1973. Je velice zkušená sestra se specializovanou způsobilostí v intenzivní péči, která svým profesionálním přístupem garantuje kvalitní, bezpečnou a vysoce odbornou asistenci lékaři při anestezii.

Hnojská Milena – pracuje jako sanitářka na oddělení následné péče, v klatovské nemocnici působí od roku 2005. Jen lidé s velkou dávkou empatie zvládají každodenní práci na oddělení dlouhodobě nemocných a paní Milena je jednou z nich. U pacientů je velmi oblíbená pro svůj lidský přístup, ochotu pomoci a poradit. Svou práci dělá s radostí a s elánem sobě vlastním.

MUDr. Švagr Martin je primář ortopedického oddělení, v klatovské nemocnici působí od roku 2013. Od svého nástupu do nemocnice nastartoval tým ještě k vyšším výkonům z hlediska objemu i  nových metod, které zavedl, kromě klasických TEP i operace kotníků, ramen, ruky. Svým přístupem k pacientům a ochotou je příkladem pro ostatní.

MUDr. Pelnář Radek je vedoucí lékař oddělení multioborové JIP, v klatovské nemocnici působí od roku 1999. Je lékařem, který se vyjímá mezi kolegy svou pracovitostí a zájmem o pacienta. Je jedním z pilířů intenzívní medicíny v Klatovské nemocnici.

MUDr. Svoboda Jaromír – pracuje jako primář neurologického oddělení, v klatovské nemocnici působí od roku 1991. Pan Svoboda je dlouholetý primář náročného neurologického oddělení, který se kromě své práce  permanentně věnuje výchově mladých kolegů. Množství pacientů zvládá léčit díky svému nadstandardnímu pracovnímu nasazení. Ve své profesi je odborníkem na svém místě, přesto je pracovitý a skromný.

MUDr. Görner Miloslav – je zástupce primáře interního oddělení, v klatovské nemocnici působí od roku 1973. Je nestorem vnitřní medicíny v nemocnici. Je spolehlivý a vytrvalý ve své práci. Kromě klasické interní medicíny se věnuje i intenzivní medicíně a oboru gastroenterologie. Své zkušenosti předává mladším kolegům.

Mgr. Vladislava Veselá pracuje jako náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, v klatovské nemocnici působí od roku 2004. její pozice je nepostradatelnou součástí managementu Klatovské nemocnice. Její zkušenosti a schopnosti v řízení a komunikaci s nelékařským zdravotnickým personálem jsou v současném období jeho nedostatku nenahraditelné. Vyzdvihnout je nutno také její vysokou profesionalitu.

Václav Jakl – je vedoucí technického oddělení, v nemocnici působí od roku 2003. Je jedním z nejzkušenějších pracovníků v technické oblasti zdravotnictví. Má velké zásluhy na všech v poslední době realizovaných projektech Klatovské nemocnice, a to od zprovoznění nového monobloku až po nedávné otevření lékárny. Své zkušenosti předává ve všech nemocnicích v rámci ZHPK.

Miloslav Pojar – je vedoucím údržby, v klatovské nemocnici pracuje od roku 2001. Pan Pojar je zkušený, praktický člověk, pro kterého není nic nemožné. Je maximálně spolehlivý, s lidským přístupem a ochotou pomoci. Společně se svým nevelkým týmem zaměstnanců výborně pečuje o 10 hektarový areál Klatovské nemocnice s více než 20 objekty.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *