Hejtman Václav Šlajs ocenil policisty z Plzeňského kraje

Za příkladné plnění pracovních povinností při zajišťování bezpečnosti v Plzeňském kraji ocenil hejtman Václav Šlajs policisty Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Slavnostního oceňování policistů se zúčastnil také radní Jaroslav Šobra ředitel krajského úřadu Jiří Leščinský.

Celkem 27 policistů, které navrhl ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Mgr. Pavel Krákora, převzalo pamětní medaili hejtmana Plzeňského kraje, děkovný list a drobné dárky.

„Ke spokojenému životu patří bezesporu bezpečnost, o kterou se starají právě policisté. Tato profese je velice náročná a společensky i finančně nedoceněná. Proto jsme se rozhodli alespoň morálně podpořit ty, kteří zajišťují bezpečnost obyvatel v kraji, často nad rámec výkonu služby,“ uvedl hejtman Václav Šlajs.

 

Ocenění policisté:

kpt. Ing. Roman Martiniak– vrchní komisař odboru informačních a komunikačních technologií.

Ve služebním poměru policisty je od roku 1997. S Krajským úřadem Plzeňského kraje spolupracuje na přípravě a realizaci projektu Klidné příhraničí, který má značný přínos také pro policii. K výkonu služby přistupuje velice aktivně, pracuje samostatně na vysoké profesionální úrovni a je iniciativní.

 

kpt. Mgr. Radek Kotous – vrchní komisař odboru hospodářské kriminality

Má vysoce kvalitní teoretickou i praktickou znalost trestního řízení, souvisejících zákonů, vyhlášek a nařízení v souvislosti s řešením závažné hospodářské trestné činnosti, a to po celém jejím spektru. Má dobré organizační i řídící schopnosti, jeho znalosti jsou též využívány v případech rozhodování o sporech věcné a místní příslušnosti. Ve služebním poměru policisty je od roku 2009.

 

por. Bc. Vlastimil Adamovský – komisař odboru kriminalistické techniky a expertýz

Služebně je zařazen na oddělení foto a video, kde je uznávaným odborníkem. Na odboru kriminalistické techniky a expertýz je zařazen od roku 1991. Je aktivní a ochotný plnit úkoly i nad rámec svých pracovních povinností.

 

 

 

kpt. Ing. Jiří Kořenek – vrchní komisař odboru analytiky

Ve služebním poměru je od roku 1993, dosahuje velice dobrých výsledků při výkonu služby. Má velmi dobré výsledky při spolupráci na vyšetřování závažných trestných činů v rámci Plzeňského kraje jako byl například útok proti osobě kyselinou nebo případ vraždy.

 

npor. Bc. Petr Dudek – komisař odboru operativní dokumentace

Ve služebním poměru je od roku 1990, dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků. Svým přístupem k výkonu služby se zasluhuje o dobré jméno policie.

 

nprap. Bc. Václav Chudáček – vrchní inspektor dálničního oddělení Ostrov, odbor služby dopravní policie

Ve služebním poměru je od roku 1997. Dosahuje velmi dobrých výsledků jak ve výkonu služby při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, tak při zpracování nápadu trestné činnosti v rámci působnosti dálničního oddělení. Je přirozeným vzorem pro mladé policisty při budování dobrého jména policie.

 

mjr. Bc. Vladimír Slavotínek – zástupce vedoucího zásahové jednotky

Ve služebním poměru je již od roku 1985. Dlouhodobě dosahuje ve výkonu služby velmi dobrých výsledků. Je aktivní a ochotný plnit úkoly i nad rámec výkonu služby a svých povinností při provádění služebních opatření k zajištění pořádku na teritoriu Plzeňského kraje.

 

pprap. František Pech – vrchní asistent pohotovostního a eskortního oddělení, odbor služby pořádkové policie

Na ocenění byl navržen za svůj dlouhodobý, aktivní a iniciativní přístup k plnění služebních povinností, příkladné osobní úsilí a prokazování velmi dobrých služebních výsledků na úseku pořádkové policie Plzeňského kraje.

 

pprap. Michal Filip – vrchní asistent skupiny základních kynologických činností Rokycany, oddělení služební kynologie, odboru služby pořádkové policie

Ve výkonu služby dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků, například 4. března letošního roku za pomoci služebního psa Skippera zadržel nebezpečného pachatele loupežného přepadení pošty ve Volduchách. Pachatel ohrožoval pracovnici pošty střelnou zbraní a domáhal se vydání hotovosti, s níž pak utekl.

 

nprap. Josef Hubený – vrchní inspektor oddělení obecné kriminality, územního odboru Domažlice

Ve služebním poměru je od roku 1983. Je aktivní a iniciativní při plnění svých služebních povinností, dlouhodobě dosahuje velice dobrých pracovních výsledků.

 

prap. Pavel Špaček – inspektor obvodního oddělení Domažlice, územního odboru Domažlice

V rámci svého služebního zařazení dosahuje velice dobrých výsledků ve výkonu služby, velice aktivně se zapojuje do činnosti pořádkové jednotky územního odboru Domažlice. Ve služebním poměru je od roku 2005.

 

 

 

por. JUDr. Josef Laurenčík – komisař oddělení obecné kriminality, územní odbor Klatovy

V současné době působí na pracovišti v Sušici, u policie je však už 43 let a plní úkoly ve vysoké odborné kvalitě bez ohledu na své osobní zájmy. Je dlouholetým zkušeným vyšetřovatelem a díky tomu ochotně předává rady a zkušenosti mladším kolegům.

 

nprap. Vladimír Breu – vrchní inspektor oddělení obecné kriminality, územní odbor Klatovy

U policie působí 25 let. Specializuje se na složitou problematiku trestné činnosti páchané na dětech a nezletilých. Své cenné zkušenosti ochotně předává kolegům ze služby kriminální policie a vyšetřování. Je velice svědomitý a jeho práci silně pozitivně hodnotí také okresní státní zastupitelství.

 

nprap. Bc. Petra Honzíková – vrchní inspektor obvodního oddělení Plzeň-střed, spadající pod městské ředitelství policie Plzeň

Je specialistkou na domácí násilí a v této oblasti dosahuje velmi dobrých výsledků zejména v pomoci obětem domácího násilí. Ve služebním poměru je od roku 2002.

 

nprap. Petr Huml – vrchní inspektor obvodního oddělení Rokycany, územního odboru Rokycany

Je zařazen jako zpracovatel na obvodním oddělení Rokycany. Kvalitních výsledků dosahuje zejména na úseku objasňování a vyhledávání trestné činnosti. Od počátku loňského roku vyhledal a objasnil 100 trestných činů, podílí se proto také na budování dobrého jména policie.

 

por. Bc. Kateřina Belšánová – komisař oddělení obecné a hospodářské kriminality, územní odbor Rokycany

Je zařazena jako vyšetřovatelka na oddělení obecné a hospodářské kriminality na úseku mládeže, své práci se věnuje nad rámec svých povinností. Opakovaně osvědčila svou vysokou odbornost a ochotu pracovat nad rámec své pracovní doby. Má skvělé komunikační schopnosti nezbytné právě pro práci s mladistvými a nezletilými.

 

nprap. Bc. Miroslav Gažák – vedoucí obvodního oddělení Stříbro, územní odbor Tachov

Ve služebním poměru je od roku 1988, na pozici vedoucího oddělení působí od roku 2001. Jeho oddělení vykazuje dlouhodobě nadstandartní výsledky, v roce 2014 získalo dokonce erb ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Své zkušenosti předává pan Gažák ochotně mladším kolegům.

 

nprap. Libor Ihnát – vrchní inspektor obvodního oddělení Dobřany, územní odbor Plzeň-venkov

Ve služebním poměru je od roku 1990, svými skvělými pracovními výsledky a iniciativním nasazením prosazuje dobré jméno policie.

 

prap. Lubomír Frank – inspektor obvodního oddělení Kralovice, územní odbor Plzeň-venkov

Od roku 1990, kdy vstoupil do služebního poměru k Polici ČR, dosahuje velice dobrých výsledků ve své práci. Svým iniciativním přístupem i zmíněnými skvělými výsledky prosazuje dobré jméno policistů.

 

npor. Bc. Jaroslav Muff – zástupce vedoucího 2. oddělení obecné kriminality, územní odbor Plzeň-venkov

Také pan Muff se svým aktivním přístupem k výkonu služby a také kvalitními výsledky podílí na prosazování dobrého jména policistů. Ve služebním poměru je od roku 1991.

 

por. Jiří Nimanský – komisař oddělení hospodářské kriminality, územní odbor Plzeň- venkov

Do služebního poměru vstoupil v roce 1995 a od té doby se aktivně a iniciativně věnuje výkonu služby. Dosahuje dlouhodobě kvalitních výsledků a tím přispívá k dobrému povědomí o policii v ČR.

 

kpt. Bc. Vojtěch Samek – do poloviny dubna letošního roku byl vrchním komisařem oddělení krizového řízení kanceláře ředitele krajského ředitelství policie, nyní působí jako pracovník operačního odboru policejního prezidia s místem služebního působiště v Plzni

Vytvořil a v rámci Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje realizoval ojedinělou koncepci geografické podpory přímého výkonu. Jím vytvořený projekt nehodových analýz byl v rámci programu nejlepší praxe vybrán pro celorepublikové nasazení.

 

kpt. Bc. Libor Stanko – vrchní komisař územního odboru vnější služby Plzeň-město

Ve služebním poměru je od roku 1988 a své působení směřoval vždy do řad služby pořádkové policie. Díky svým znalostem, zkušenostem ale i ochotou a vstřícností je nejen vynikajícím metodikem ale především uznávanou autoritou mezi kolegy.

 

npor. Bc. Pavel Strnad – zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality, územního odboru služby kriminální policie a vyšetřování

U policie působí od roku 1978, má proto cenné zkušenosti, které ochotně předává kolegům. Ze své pozice zástupce vedoucího oddělení udržuje týmového ducha mezi policisty a i díky tomu dosahuje vynikajících výsledků při odhalování a objasňování trestné činnosti na poli extrémismu, loupežných přepadení, vydírání, drogové, násilné a mravní trestné činnosti. Nad rámec běžné doby služby jde příkladem kolegům a podílí se na realizaci například bezprostředního zadržení pachatele a jeho usvědčení. Mnohdy jde o působení i nad rámec teritoria Městského ředitelství policie Plzeň.

 

kpt. Ing. Jaroslav Kohout – vrchní komisař odboru obecné kriminality

Ve služebním poměru je od roku 1993. Má dlouhodobě vynikající výsledky při vyšetřování nejzávažnější trestné činnosti v Plzeňském kraji.

 

kpt. Mgr. Jitka Berková – vedoucí analyticko-právního oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství

Ve služebním poměru policistky je od roku 2009. Svými znalostmi přispívá k rychlému a bezproblémovému řešení nejrůznější právní problematiky v rámci krajského ředitelství i nad rámec doby výkonu služby.

 

plk. Ing. Bc. Petr Nováček – vedoucí územního odboru vnější služby Plzeň-město

Nejen z pozice vedoucího se podílí na organizaci a řízení bezpečnostních opatření. Výrazným způsobem ovlivnil úspěšnost průběhu bezpečnostních opatření souvisejících se zajištěním bezpečnosti návštěvníků kulturních i sportovních akcí či shromáždění a to nejen v Plzni ale i celokrajském měřítku, v případě zajištění Evropské fotbalové ligy i měřítku republikovém. Má vynikající taktické, organizační i manažerské schopnosti, které realizuje nejen v metodice ale též v praxi. Je profesním i morálním vzorem kolegům.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *