Hejtman ocenil vítěze uměleckých soutěží

Úspěšní žáci škol v Plzeňském kraji v celostátních kolech uměleckých soutěží převzali ve středu 30. září 2015 z rukou hejtmana Václava Šlajse ocenění za reprezentaci Plzeňského kraje na uměleckých soutěžích. Z dosud vyhodnocených soutěží přivezli žáci škol z Plzeňského kraje 68 ocenění, z toho 29 prvních, 26 druhých a 13 třetích cen. O úspěšnosti našich žáků například ve výtvarné části soutěžního projektu Evropa ve škole svědčí fakt, že v kalendáři pro rok 2016 bude 8 ze dvanácti obrázků od žáků právě z našeho kraje.

Ve středu 30. září byli na krajském úřadě oceněni ti z nejlepších, ti, kteří získali v celostátním kole 1. ceny. Mezi oceněnými jsou také dva absolutní vítězové celostátních kol uměleckých soutěží. „Těší mě, že mohu ocenit mladé lidi, kteří rozvíjejí svoje nadání a skvěle reprezentují Plzeňský kraj v celostátních soutěžích,“ uvedl při slavnostním setkání hejtman Václav Šlajs.

 

Ve školním roce 2014/2015 reprezentovalo Plzeňský kraj v celostátních kolech uměleckých soutěží 91 žáků v sólové a komorní hře na hudební nástroj, v sólovém a komorním zpěvu a v recitaci. Dalších 194 žáků bylo členy lidových souborů, pěveckých sborů a tanečních vystoupení a 316 žáků tvořilo postupující výtvarné a literární práce soutěžního projektu Evropa ve škole.

 

—————————————————————————————————————–

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOL PLZEŇSKÉHO KRAJE V CELOSTÁTNÍCH KOLECH UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

UMĚLECKÉ SOUTĚŽE

(umístění – 1. ceny)

 

EVROPA VE ŠKOLE

Výtvarná část

I. kategorie

Marie Anna Klinkovská, Madona, Výtvarná dílna Paletka Plzeň

 

II. kategorie

Sebastián Hájek, Ze srdce zvony, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

III. kategorie

Simona Silovská, Interiéry a detaily evropské architektury, ZUŠ, Plzeň, Jagellonská 14

 

IV. kategorie

Jakub Kapr, Frekvence ruky (plastika), SŠ, Horní Bříza, U Klubu 302

 

 

SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV

Sólový zpěv

5. a) kategorie

Jana Šístková, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

 

6. a) kategorie

Viktorie Frühaufová, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

Komorní zpěv

III. kategorie – dua

Lucie Šindelářová, Viktorie Frühaufová, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

IV. kategorie – tria

Lucie Šindelářová, Viktorie Frühaufová, Tereza Koželuhová, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

 

HRA NA LIDOVÉ NÁSTROJE, SOUBOROVÁ A KOMORNÍ HRA LIDOVÝCH NÁSTROJŮ

Hra na dudy sólo

3. kategorie

Matěj Jílek, ZUŠ Třemošná

 

5. kategorie

Tomáš Kozák, ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17

Anna Černá, ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

 

Komorní hra s dudami

IV. kategorie

Jana Rezková, Alžběta Sovová, Alžběta Váňová, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

Dudácká muzika a další soubory lidové hudby

II. kategorie

Vozembach, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

 

III. kategorie

Dětská lidová muzika TřemCha, ZUŠ Třemošná

 

IV. kategorie

Meteláček, ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17

 

 

SÓLOVÁ A SOUBOROVÁ HRA BICÍCH NÁSTROJŮ

Hra na bicí nástroje sólo

8. kategorie

Karel Kuneš, ZUŠ J. Jindřicha Domažlice

 

 

HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE

Dechové žesťové nástroje

Hra na tenor

1. kategorie

Jiří Volfík, ZUŠ Kdyně, okres Domažlice

 

Hra na tubu

8. kategorie

Michal Nejdl, ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208

 

Dechové dřevěné nástroje

Hra na zobcovou flétnu

3. kategorie

Zuzana Růžičková, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

4. kategorie

Jindřich Sklenář, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

6. kategorie

Barbora Špelinová, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

Tereza Šanderová, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

Hra na příčnou flétnu

1. kategorie

Adéla Konvářová, ZUŠ Nepomuk, okres Plzeň-jih

 

7. kategorie

Renata Chalupská, ZUŠ, Plzeň, T. Brzkové 33

Tomáš Marťák, ZUŠ, Plzeň, T. Brzkové 33

 

Hra na saxofon

8. kategorie

Kateřina Cibulková, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

Hra na klarinet

2. kategorie

Nikol Soustružníková, ZUŠ Třemošná

 

8. kategorie

Marek Bělohoubek, ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100

 

 

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK

kategorie C

Filip Brada, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

 

 

 

 

Projekt Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

V Plzeňském kraji vznikl v rámci republiky ojedinělý projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových,  uměleckých a také řemeslných oborech. Projekt Střediska služeb školám byl v letech 2010 a 2011 spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V letech 2013 až 2015 podpořil projekt ze svého rozpočtu Plzeňský kraj, a to vždy částkou 2 miliony korun. Cílovou skupinou jsou mimořádně nadaní žáci základních a středních škol, tj. ti žáci, kteří se umístili na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží, a dále pak pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže. V letošním roce tuto příležitost využilo 210 nadaných žáků, z toho bylo 54 účastníků Letních hudebních kurzů. Jsem ráda, že 10 z nich je i mezi vámi oceněnými.

 

Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem

V rámci rozvojového programu Plzeňského kraje na rok 2015 „Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem“ byly vynaloženy finanční prostředky na dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží a dalších aktivit s regionální a celostátní působností. Celkově bylo rozděleno 810 tisíc korun.

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *