Hejtman ocenil úspěšné řešitele dovednostních a předmětových soutěží

Ocenění za reprezentaci Plzeňského kraje v celostátních kolech i mezinárodních kolech dovednostních olympiád a předmětových soutěží převzali dnes z rukou hejtmana Václava Šlajse žáci škol v Plzeňském kraji. Oceňování žáků se zúčastnili také náměstek hejtmana Jiří Struček a radní Jaroslav Šobr.

„Jsem velice rád, že mohu dnes ocenit právě studenty technických oborů, oborů, které v současné době postrádají kvalitní odborníky. Jste naděje nejen pro Plzeňský kraj, ale též celou Českou republiku,“ uvedl hejtman Václav Šlajs.

Ocenění žáci v předmětových olympiádách získali v soutěžích pro své školy finanční prostředky z programu Talent 2015.

Talent 2015 je dotačním programem Plzeňského kraje, který má za cíl podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. – 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2014/2015, se rozdělilo 270 tisíc korun. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup materiálu a služby spojené s jeho dodáním.

 

ÚSPĚŠNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY, které získaly finanční podporu z programu Talent 2015

 

  1. Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347, které získalo 112 500 korun za úspěchy v Matematické olympiádě a v Soutěži v německém jazyce.
  2. Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, získalo 90 000 korun za úspěch v Astronomické olympiádě.
  3. Gymnázium a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115, získalo 45 000 korun za úspěch v Soutěži ve španělském jazyce.
  4. VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85, získala 22 500 korun za úspěch ve Středoškolské odborné činnosti.

 

 

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOL PLZEŇSKÉHO KRAJE V CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH KOLECH PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

 

PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE (umístění do 3. místa)

 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Mezinárodní matematická olympiáda v Chiang Mai, Thailand, 4. – 16. 7. 2015

čestné uznání: Jan Soukup, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

 

 

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – SOUTĚŽ V JAZYCE NĚMECKÉM

Kategorie III. B

3. místo: Katharina Dirriglová, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

 

 

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – SOUTĚŽ V JAZYCE ŠPANĚLSKÉM

kategorie I

2. místo: Roman Kala, Gymnázium a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 1115

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ)

Obor: Ekonomika a řízení

3. místo: Vojtěch Sosna, VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85

 

 

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA

Mezinárodní olympiáda v astronomii a astrofyzice

Čestné uznání: Pavel Kůs, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

 

 

Další soutěže zařazené do programu MŠMT ČR Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních škol 2015:

 

 

TURNAJ MLADÝCH FYZIKŮ

3. místo: Pavel Kůs, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Kategorie II. (SŠ)

3. místo:  Denisa Wohlgemuthová, Ladislava Sadovská, Kateřina Šlechtová, Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

 

 

AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR – AUTOTRONIK JUNIOR

2. místo: Václav Valečka, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

 

 

AHOL CUP

3. místo: Hana Pešková, Roman Moulis, Kristýna Kaucká, David Starck, Filip Zimanzl, Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3

 

 

KLEMPÍŘ – Mistrovství ČR

2. místo: Leoš Vodica, Lukáš Molek, SOU stavební, Plzeň, Borská 55

 

 

EUROREBUS

kategorie 15-19 let

1. místo: Petr Trnka, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

 

 

a další speciální soutěže (umístění do 3. místa):

 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Kategorie A

3. místo: Ondřej Chmelík, Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace

 

 

DANIEL

Literární část, kategorie II.

1. místo: Michaela Augustinová, Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

3. místo: Lucie Metličková, Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *