Ginkgo a liliovník jako pocta lékařům. V úterý je zasadí na zahradě Šafránkova pavilonu

Na zahradě Šafránkova pavilonu budou v úterý 31. 10. vysazeny dva stromy. Jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) bude připomínat zakladatele Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě prof. MUDr. Jaroslava Slípku, DrSc. Na památku jeho pokračovatelky doc. MUDr. Heleny Zavázalové, CSc., dlouholeté nezapomenutelné garantky seniorského vzdělávání, bude vysazen liliovník tulipánokvětý. V rámci blížících se oslav 30. výročí Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě budou u stromů slavnostně odhaleny pamětní desky.

Program zahájí už odpoledne přednášky pro Klub aktivního stáří a Akademii třetího věku. V 16 hodin promluví ve vestibulu Šafránkova pavilonu pozvaní hosté a představitelé fakulty, kterými budou děkan fakulty prof. Boris Kreuzberg, místostarostka Městského obvodu Plzeň 1 Ivana Mádlová, vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství doc. Libuše Čeledová, Magdalena Edlová z Odboru celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity a předseda Krajské rady seniorů Leoš Jochec. Přítomným zahraje studentská kapela a poté budou na zahradě Šafránkova pavilonu u nově zasazených stromů slavnostně odhaleny pamětní desky.

„I po 30 letech činnosti Univerzita třetího věku LF svým dvouletým programem s názvem ‚Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí‘ oslovuje seniory, kteří mají zájem o své zdraví a chtějí pro něj něco sami aktivně udělat. Abychom posluchačům studium co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro ně i stejnojmennou učebnici. Těší nás mimořádný zájem seniorů, z nichž někteří se k nám i opakovaně vrací. Dokonce jsou u nás i posluchači, kteří zažili začátky univerzity s panem profesorem Slípkou,“ říká doc. Libuše Čeledová, vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství.

Univerzita třetí věku vznikla na plzeňské lékařské fakultě v únoru roku 1988 z iniciativy prof. Jaroslava Slípky, který byl jedním z vůbec prvních zakladatelů tohoto specifického typu celoživotního vzdělávání u nás. Základním posláním univerzit třetí věku je otevřít univerzitní poznatky, vědomostí a dovedností seniorům a poskytnout jim možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy. Důvod ke studiu v tomto věku spočívá především v radosti ze vzdělávání a ve snaze udržet si duševní svěžest.

Na Univerzitě třetího věku plzeňské lékařské fakulty zájemci studují ve dvouletém cyklu Člověk ve zdraví a nemoci. V prvních dvou semestrech se zabývají teoretickými obory, druhé dva jsou věnovány oborům klinickým. Přednášky se konají zpravidla dvakrát do měsíce. V současné době se na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy vzdělává téměř 400 seniorů.

K tomu doc. Čeledová dodává:„Jak řekl Henry Ford –‚Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.‘ Je nejlepší v životě zůstat mladý. A naši posluchači mladí zůstávají.“

V letošním výročním akademickém roce své studium slavnostně ukončí a v pražském Karolinu v červnu 2018 převezmou osvědčení posluchači U3V  běhu 2016–2018.Na další běh U3V 2018–2020 je možné se přihlašovat již od listopadu letošního roku. Informace poskytne paní Vanda Stříbrná v sekretariátu Ústavu sociálního a posudkového lékařství: vanda.stribrna@lfp.cuni.cz, tel.: 377593541. Dalšími aktivitami, které fakulta připravuje pro dříve narozené, jsou Akademie třetího věku a Klub aktivního stáří.

 

Program–úterý 31. 10. 2017, Šafránkův pavilon, alej Svobody 31, Plzeň

13:00    posluchárna     Šťastná žena (Jaroslava Kreuzbergová, DiS.) přednáška Klubu aktivního stáří

15:00    posluchárna     Moderní zobrazovací techniky (prof. Boris Kreuzberg) přednáška Akademie třetího věku

16:00    vestibul              promluví pozvaní hosté a představitelé fakulty

zahraje studentská kapela

zahrada              slavnostní odhalení pamětní desky u nově zasazených stromů

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *