Galakoncert “Od Vltavy k Dunaji”. Karlovarský symfonický orchestr hraje pod taktovkou Ivana Paříka

Po dvaceti letech vystoupí 15. října od 19 hodin v Měšťanské besedě v Plzni na slavnostním Galakoncertě  nazvaným ´Od Vltavy k Dunaji´ Karlovarský symfonický orchestr, nejstarší orchestr v České republice a jeden z nejstarších na světě. Orchestr bude hrát pod taktovkou a někdejšího šéfdirigenta opery Divadla J. K. Tyla v Plzni  Ivana Paříka, jako sólistka vystoupí přední sopranistka Divadla J. K. Tyla v Plzni Radka Sehnoutková. Znít budou slavné melodie velkých mistrů, především Bedřicha Smetany a Johanna Strausse.

 Galakoncert určený široké veřejnosti se koná v Měšťanské besedě u příležitosti 150.výročí založení první inženýrské organizace v Čechách a Mezinárodní konference o spolupráci sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi, která se koná v Plzni ve dnech 15.a 16.října.

„Tématu konference odpovídá i dramaturgie koncertu, nabízí atraktivní hudební putování zeměmi střední Evropy. Připomene i dva klíčové vodní toky, jejichž jména má koncert ve svém názvu,“ charakterizuje program Ivan Pařík. Program zahájí symfonická báseň Vltava Bedřicha Smetany z cyklu Má Vlast, ze Smetanova díla zazní i árie Barče z  opery Hubička a výběr baletní hudby z Prodané nevěsty. Krále valčíků, Johanna Strausse, připomene jeho nejslavnější opereta Netopýr, z níž zazní předehra a čardáš Rosalindy a dále píseň Saffi z Cikánského barona. Publikum se může těšit na dva Slovanské tance Antonína Dvořáka a na Uherský tanec Johannesa Brahmse, na Dumku a Krakowiak z Polské krve Oskara Nedbala. Závěr koncertu bude patřit Dunaji, řece vskutku evropské, která připomene Rakousko, Německo, Slovensko a Maďarsko. Zazní Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji.

Mimořádný Galakoncert Karlovarského symfonického orchestru uspořádali pro plzeňskou veřejnost organizátoři konference – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů. Koncert je stejně jako konference součástí akcí Plzeň – Evropské hlavní město kultury.

Karlovarský symfonický orchestr vystupoval v západočeské metropoli naposledy v roce 1996 v dnes již neexistujícím Domě kultury. Letošní říjnový Galakoncert KSO vychází svou koncepcí i dramaturgií vstříc nejširšímu publiku, včetně publika dětského.

 

PROGRAM:

B. Smetana: Vltava

B. Smetana: Hubička, árie Barče

B. Smetana: Prodaná nevěsta, baletní hudba (furiant, skočná)

J. Strauss: Netopýr, předehra

J. Strauss: Netopýr, čardáš Rosalindy

A. Dvořák: Slovanský tanec č. 10 a č. 15

J. Brahms: Uherský tanec č. 5

O. Nedbal: Polská krev, Dumka a Krakowiak

J. Strauss: Cikánský baron, píseň Saffi

J. Strauss: Na krásném modrém Dunaji

 

Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr je nestarším orchestrem na území Čech a jedním z nejstarších na světě. Založen byl už roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. O čtyřicet let později jej Labitzkého syn August proměnil ve stálý symfonický orchestr s všestranným repertoárem. Významným počinem orchestru bylo uvedení kontinentální premiéry Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře 20. července roku 1894. V současné době přináší orchestr milovníkům hudby pravidelné abonentní cykly i četné mimořádné projekty a v lázeňském prostředí jsou samozřejmostí promenádní koncerty. Tradičně se podílí na slavnostním Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, spolupracuje s Karlovarským Jazzfestem a prestižní Mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka. Od roku 1992 pořádá Karlovarský symfonický orchestr hudební festival Beethovenovy dny. Orchestr pravidelně hostuje v zahraničí.

 

Ivan Pařík

Profesor Ivan Pařík je významný český dirigent dlouhodobě působící v zahraničí. Je absolventem pražské AMU obor dirigování a skladba (profesoři A. Klíma, B. Liška, R. Brock)  a vídeňské Akademie für Musik, kde studoval jako jediný český dirigent u proslulého profesora  Hanse Swarowského. Absolvoval delší studijní pobyty u světově uznávaných dirigentských osobností – v Mnichově u W. Sawallische a v Bayreuthu u G. Soltiho. Jako dirigent působil na řadě předních českých operních scén (pražské Národní divadlo a Státní opera, ND Brno, v ND moravskoslezském Ostrava též jako šéf opery), v DJKT Plzeň celkem třikrát, naposledy do 2012 jako šéfdirigent. Dirigoval operní a symfonické produkce na významných scénách po celé Evropě i mimo ni, například v Číně. Byl stálým hostem vídeňské Volksoper, (s jejím souborem uváděl i Kouzelnou flétnu ve vídeňské Staatsoper) a šéfdirigentem v rakouském Klagenfurtu, dlouholetým hlavním dirigentem renomovaného rakouského operního festivalu v Gars am Kamp, vyučoval operní interpretaci jako řádný profesor na Universität für Musik ve Vídni a na Mozarteu v Salcburku. V současné době vystupuje pravidelně pohostinsky v zahraničí. Jako klavírista je často zván na komorní koncerty. Nadále se věnuje rovněž pedagogické činnosti na pražské AMU a v Rakousku. Na svém kontě má celou řadu CD, rozhlasových a televizních nahrávek.

 

Radka Sehnoutková 

Sopranistka, členka souboru opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Vystudovala v letech 1990 – 1997 obor operní zpěv a hru na klavír na konzervatoři v Teplicích, poté v letech 1997 – 2003 pokračovala ve studiu na brněnské JAMU. Od roku 2006 je sólistkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Zde ztvárnila dosud více než tři desítky operních a operetních rolí. K nejvýraznějším projektům vzniklým mimo jeviště plzeňského divadla patří nahrávka role Lišky Bystroušky ze stejnojmenné opery L. Janáčka v animované verzi z dílny Geoffa Dunbarta a v hudebním nastudování Kenta Nagana vzniklé ve spolupráci BBC a České televize. V roce 2008 se zúčastnila operního turné souboru Státní opery v Praze po Japonsku. V letních projektech Opera Mozart Praha ztvárnila roli Zerliny v Mozartově Donu Giovannim, vystupuje na open air představeních (hrad Loket – A. Dvořák: Rusalka; Kutná Hora – G. Bizet: Carmen a B. Smetana: Dalibor). Se souborem opery DJKT absolvovala představení v Německu a ve Švýcarsku i v pražském Národním divadle.    (tz)

 

 

 

 

 

15. října 2015, 19 hodin

Měšťanská beseda Plzeň, Velký sál

 

 

Po dvaceti letech vystoupí 15. 10.od 19 hodin v Měšťanské besedě v Plzni na slavnostním Galakoncertě  nazvaným ´Od Vltavy k Dunaji´ Karlovarský symfonický orchestr, nejstarší orchestr v České republice a jeden z nejstarších na světě. Orchestr bude hrát pod taktovkou a někdejšího šéfdirigenta opery Divadla J. K. Tyla v Plzni  Ivana Paříka, jako sólistka vystoupí přední sopranistka Divadla J. K. Tyla v Plzni Radka Sehnoutková. Znít budou slavné melodie velkých mistrů, především Bedřicha Smetany a Johanna Strausse.

Galakoncert určený široké veřejnosti se koná v Měšťanské besedě u příležitosti 150.výročí založení první inženýrské organizace v Čechách a Mezinárodní konference o spolupráci sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně před povodněmi, která se koná v Plzni ve dnech 15.a 16.října.

„Tématu konference odpovídá i dramaturgie koncertu, nabízí atraktivní hudební putování zeměmi střední Evropy. Připomene i dva klíčové vodní toky, jejichž jména má koncert ve svém názvu,“ charakterizuje program Ivan Pařík. Program zahájí symfonická báseň Vltava Bedřicha Smetany z cyklu Má Vlast, ze Smetanova díla zazní i árie Barče z  opery Hubička a výběr baletní hudby z Prodané nevěsty. Krále valčíků, Johanna Strausse, připomene jeho nejslavnější opereta Netopýr, z níž zazní předehra a čardáš Rosalindy a dále píseň Saffi z Cikánského barona. Publikum se může těšit na dva Slovanské tance Antonína Dvořáka a na Uherský tanec Johannesa Brahmse, na Dumku a Krakowiak z Polské krve Oskara Nedbala. Závěr koncertu bude patřit Dunaji, řece vskutku evropské, která připomene Rakousko, Německo, Slovensko a Maďarsko. Zazní Straussův valčík Na krásném modrém Dunaji.

Mimořádný Galakoncert Karlovarského symfonického orchestru uspořádali pro plzeňskou veřejnost organizátoři konference – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Český svaz stavebních inženýrů. Koncert je stejně jako konference součástí akcí Plzeň – Evropské hlavní město kultury.

Karlovarský symfonický orchestr vystupoval v západočeské metropoli naposledy v roce 1996 v dnes již neexistujícím Domě kultury. Letošní říjnový Galakoncert KSO vychází svou koncepcí i dramaturgií vstříc nejširšímu publiku, včetně publika dětského.

 

PROGRAM:

B. Smetana: Vltava

B. Smetana: Hubička, árie Barče

B. Smetana: Prodaná nevěsta, baletní hudba (furiant, skočná)

J. Strauss: Netopýr, předehra

J. Strauss: Netopýr, čardáš Rosalindy

A. Dvořák: Slovanský tanec č. 10 a č. 15

J. Brahms: Uherský tanec č. 5

O. Nedbal: Polská krev, Dumka a Krakowiak

J. Strauss: Cikánský baron, píseň Saffi

J. Strauss: Na krásném modrém Dunaji

 

Karlovarský symfonický orchestr

Karlovarský symfonický orchestr je nestarším orchestrem na území Čech a jedním z nejstarších na světě. Založen byl už roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labitzkým jako sezónní lázeňské těleso. O čtyřicet let později jej Labitzkého syn August proměnil ve stálý symfonický orchestr s všestranným repertoárem. Významným počinem orchestru bylo uvedení kontinentální premiéry Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře 20. července roku 1894. V současné době přináší orchestr milovníkům hudby pravidelné abonentní cykly i četné mimořádné projekty a v lázeňském prostředí jsou samozřejmostí promenádní koncerty. Tradičně se podílí na slavnostním Zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech, spolupracuje s Karlovarským Jazzfestem a prestižní Mezinárodní pěveckou soutěží Antonína Dvořáka. Od roku 1992 pořádá Karlovarský symfonický orchestr hudební festival Beethovenovy dny. Orchestr pravidelně hostuje v zahraničí.

 

Ivan Pařík

Profesor Ivan Pařík je významný český dirigent dlouhodobě působící v zahraničí. Je absolventem pražské AMU obor dirigování a skladba (profesoři A. Klíma, B. Liška, R. Brock)  a vídeňské Akademie für Musik, kde studoval jako jediný český dirigent u proslulého profesora  Hanse Swarowského. Absolvoval delší studijní pobyty u světově uznávaných dirigentských osobností – v Mnichově u W. Sawallische a v Bayreuthu u G. Soltiho. Jako dirigent působil na řadě předních českých operních scén (pražské Národní divadlo a Státní opera, ND Brno, v ND moravskoslezském Ostrava též jako šéf opery), v DJKT Plzeň celkem třikrát, naposledy do 2012 jako šéfdirigent. Dirigoval operní a symfonické produkce na významných scénách po celé Evropě i mimo ni, například v Číně. Byl stálým hostem vídeňské Volksoper, (s jejím souborem uváděl i Kouzelnou flétnu ve vídeňské Staatsoper) a šéfdirigentem v rakouském Klagenfurtu, dlouholetým hlavním dirigentem renomovaného rakouského operního festivalu v Gars am Kamp, vyučoval operní interpretaci jako řádný profesor na Universität für Musik ve Vídni a na Mozarteu v Salcburku. V současné době vystupuje pravidelně pohostinsky v zahraničí. Jako klavírista je často zván na komorní koncerty. Nadále se věnuje rovněž pedagogické činnosti na pražské AMU a v Rakousku. Na svém kontě má celou řadu CD, rozhlasových a televizních nahrávek.

 

Radka Sehnoutková

Sopranistka, členka souboru opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Vystudovala v letech 1990 – 1997 obor operní zpěv a hru na klavír na konzervatoři v Teplicích, poté v letech 1997 – 2003 pokračovala ve studiu na brněnské JAMU. Od roku 2006 je sólistkou opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. Zde ztvárnila dosud více než tři desítky operních a operetních rolí. K nejvýraznějším projektům vzniklým mimo jeviště plzeňského divadla patří nahrávka role Lišky Bystroušky ze stejnojmenné opery L. Janáčka v animované verzi z dílny Geoffa Dunbarta a v hudebním nastudování Kenta Nagana vzniklé ve spolupráci BBC a České televize. V roce 2008 se zúčastnila operního turné souboru Státní opery v Praze po Japonsku. V letních projektech Opera Mozart Praha ztvárnila roli Zerliny v Mozartově Donu Giovannim, vystupuje na open air představeních (hrad Loket – A. Dvořák: Rusalka; Kutná Hora – G. Bizet: Carmen a B. Smetana: Dalibor). Se souborem opery DJKT absolvovala představení v Německu a ve Švýcarsku i v pražském Národním divadle.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *