Fakultní nemocnice Plzeň má nejmodernější heliport v republice. Zkrátí dobu transportu pacienta do traumacentra

Fakultní nemocnice Plzeň má nový heliport, který podstatně zkrátí dobu transportu pacienta při záchraně života. První vrtulník na něm přistál v pondělí. Stavba nového heliportu započala v dubnu 2015. Celkové náklady na výstavbu nového heliportu jsou 45 milionů korun, z toho dvě třetiny pokryly evropské dotaze a jednu třetinu financovala nemocnice z vlastních zdrojů.

FN Plzeň má statut traumacentra, které zajišťuje komplexní péči pro pacienty s mnohočetnými poraněními při bezprostředním ohrožení života. Toto centrum je jediným na západě Čech se spádovou oblastí cca milion obyvatel. Důvody nutnosti stavby nového heliportu popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Podmínkou provozu traumacentra je heliport umožňující noční příjem a zároveň dané zdravotnické zařízení musí mít další plochu záložní. Nový heliport  zajistí podstatné zkrácení doby transportu pacienta, sníží se počet jeho překladů a umožní rychlé převzetí v předávací místnosti. Transport z vrtulníku je tzv. krytou cestou bez nutnosti použití sanitního vozu či výtahu a dochází ke zkrácení doby přesunu až o 5 minut. Minuty, které zachraňují lidské životy. Díky spojovacímu tunelu nyní stačí k převozu pacienta desítky vteřin.“

Během letošního roku (leden-listopad 2015) bylo do traumacentra Leteckou záchrannou službou dopraveno 337 pacientů.

Technické parametry stavby popisuje Ing. Miloslav Šoltys, vedoucí Oddělení investiční výstavby: „Veškeré nosné i ztužující konstrukce jsou provedeny jako železobetonové a monolitické. Plocha heliportu je tvořena kruhovou deskou nesenou středovým tubusem a radiální linií sloupů, jejichž vzpěrná tuhost je zajištěna šroubovicovou deskou. Heliport stojí na zastavěné ploše 1.302 m2 a  průměr půdorysu je 38 metrů. Je vybaven tak, aby zajistil letový provoz vrtulníků Letecké záchranné služby za meteorologických podmínek ve dne i v noci a pomocí novému ovládacímu pultu, který je umístěn na stávajícím pracovišti Velín, je zajištěno samostatné nezávislé dálkové ovládání světelného vybavení obou (dosavadního a nového) heliportů.“

Jedním z důležitých faktorů je i světelné vybavení. Bylo požito 34 ks postranních návěstidel plochy dotyku a odpoutání vrtulníku, která jsou zapuštěna do betonové plochy (vydávající  stálé světlo zelené barvy) a 5 osových návěstidel  určených pro zkrácený přibližovací systém hlavního směru (vydávající stálé světlo bílé barvy). Na 2 sklopných stožárech jsou umístěna 4 světla nadzemního provedení (vydávající stálé světlo bílé barvy se všesměrovou charakteristikou).

Světelný sestupový systém se skládá ze dvou nadzemních 2 čočkových optických jednotek a kromě výše uvedených světelných systémů je pro zajištění provozu nadzemního heliportu využíván stávající zábleskový maják, který je v rámci dříve realizovaného heliportu umístěn na střeše objektu č. 16 (ambulance střed).

Vzhledem k charakteru stavby se dispoziční řešení omezuje především na vazbu heliport – vertikála – nadzemní koridor – předávací místnost v objektu č. 10 s názvem komplement. Ředitel Václav Šimánek dodává: „Předávací místnost navazuje na provoz urgentního příjmu a traumacentra  a dochází zde  k převzetí pacienta od Letecké záchranné služby. Součástí komplementu je i hygienické zázemí pro letecké záchranáře a volné  prostory  pod provozní plochou heliportu jsou připravené  pro 58 parkovacích stání, která jsou určena pro potřeby  klinik či oddělení. Využití je v kompetenci jednotlivých přednostů či primářů.“

Parametry provozních ploch jsou provedeny tak, aby vyhovovaly provozu vrtulníku o max. parametrech, tzn. průměr rotoru 15,70 m, délka vrtulníku 18,85 m a  hmotnost  6400 kg. Je zcela univerzální a použitelný i v případě živelných pohrom, kdy jsou využívány vrtulníky vojenské.   (tz)

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *