Evropským dědictvím je nově Arcidiecézní muzeum Olomouc, plzeňské Loosovy interiéry zatím neuspěly

Na slavnostním setkání účastníků z celé Evropy vyhlášeno devět pamětihodností, které byly nově zařazeny na seznam míst s označením Evropské dědictví. Zástupcem České republiky je Arcidiecézní muzeum Olomouc, oceněné za jedinečnost sbírek, ale také bohatou historii danou umístěním v areálu olomouckého hradu. Jediným nositelem označení Evropské dědictví v České republice bude Arcidiecézní muzeum minimálně do roku 2017, kdy se bude konat další kolo udílení titulů.

Ocenění Evropské dědictví vyzdvihuje a upozorňuje na přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské pamětihodnosti, kulturní krajinu, památná místa, kulturní statky a také nehmotné dědictví, které sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU či pomáhají evropským občanům poznávat historii Evropy a EU a společné kulturní dědictví založené na společných hodnotách, jako jsou demokracie a lidská práva.

Výběr kandidátů na označení Evropské dědictví probíhá ve dvou fázích. Na úrovni jednotlivých států nejprve národní poroty složené z odborníků kulturních institucí provedou předvýběr; maximálně dva vybrané uchazeče pak členský stát vyšle do celoevropského kola do Bruselu.

Do českého národního kola se přihlásilo celkem šest uchazečů, do celoevropského kola vybrala porota složená ze zástupců ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, Národního filmového archivu, Památníku národního písemnictví a Národního ústavu lidové kultury kromě Arcidiecézního muzea v Olomouci ještě plzeňské Loosovy interiéry. Následně panel třinácti nezávislých odborníků, jmenovaných Evropským parlamentem, Evropskou radou, Evropskou komisí a Výborem regionů, provede konečný výběr. Označení Evropské dědictví přitom mohou udělit nejvýše jedné pamětihodnosti z každé země.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *