Dotace na sport otevírá Plzeňský kraj 27. února

Částku 30 milionů korun vyčlenil letos Plzeňský kraj na dotace pro sportovce, sportovní kluby, na modernizaci sportovišť, na pořádání sportovních soutěží a na další aktivity související se sportem. Přijímání žádostí o dotace se otevírá 27. února 2017 a podávat žádosti je možné přes elektronický systém eDotace.

Členové Rady PK na svém jednání 23. ledna 2017 schválili vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti sportu: Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017, Bezpečné branky 2017, Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017 v celkové výši 30 milionů korun.

  1. Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 (20 mil. Kč)

Cílem programu je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora pravidelné
i ostatní sportovní činnost dětí a mládeže, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a sportovních soutěží pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na sportovní a tělovýchovnou činnost, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem včetně podpory činnosti paralympijského týmu. Podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti.

 

  1. Bezpečné branky 2017 (2 mil. Kč)

Na základě Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Plzeňského kraje je cílem tohoto programu zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových, házenkářských hřištích, hřištích pro pozemní hokej a na ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek.

 

  1. Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017 (8 mil. Kč)

Cílem programu je poskytnout podporu na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji.

 

Žádosti o dotace budou přijímány v termínu od 27. 2. 2017 do 13. 3. 2017.

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *